top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 30. mája - 5. júna

Aktualizováno: 31. 5. 2022

Po Kristovom vystúpení do neba čaká Cirkev prisľúbený dar Ducha Svätého. Ježišovi učeníci sa v tých dňoch zhromažďovali na modlitbách s Máriou. Nevedeli ešte, kým je Duch Svätý, ale na Márii videli, čo spôsobí, keď vstúpi do života človeka. V dňoch Novény pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého aj my vytrváme v modlitbách s Ježišovou matkou a modlime sa za seba i za svet prežívajúci vojnovú krízu.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Streda 1. júna - Sv. Justína, mučeníka, spomienka

Piatok 3. júna - Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa 5. júna - Zoslanie Ducha Svätého, Turíce


KONCERT KLASICKEJ HUDBY

Dnes večer o 17.00 hod. vás pozývame do farského kostola na koncert klasickej hudby v podaní hudobného súboru Il cuore Barocco z Bratislavy. Umelci tohto súboru hrajú na kópiách dobových nástrojov. Vstupné je dobrovoľné.


BIBLICKÝ KURZ - Svätojánske večeri

Pozývame vás na biblický kurz o Jánovom evanjeliu s názvom Svätojánske večeri. Bude sa konať vždy v pondelok večer po sv. omši v Dlhých Strážach. Prvé stretnutie bude v pondelok 30. mája.


PRIHLÁŠKY NA BIRMOVKU

V sakristii si môžete vyzdvihnúť prihlášky na prípravu k sviatosti birmovania. Príprava začne v septembri. Môžu sa prihlásiť tí, ktorí v budúcom roku budú navštevovať deviaty ročník ZŠ a všetci starší, ktorí ešte na birmovke neboli. Prihlášku treba priniesť najneskôr do 20. júna. S prihláškou sa viaže poplatok 24 eur určený na nákup pomôcok. Prípravu koordinuje p. Samuel.


POŽEHNANIE KRÍŽA

Vo štvrtok večer po sv. omši požehnáme obnovený kríž za dedinou v smere na Hrabušice. Nové umučenie zakúpil Bohu známy dobrodinec. Kríž obnovili páni Ladislav Greš a Milan Brozák. Ďakujeme.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých navštívime vo štvrtok a v piatok. Ak ku vám nechodíme pravidelne, môžete sa vopred telefonicky nahlásiť.


V kostoloch spovedáme takto:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: utorok, štvrtok a piatok 45 min. pred sv. omšou

DRAVCE: v utorok a piatok hodinu pred sv. omšou

BUKOVINKA: v stredu 30 min. pred sv. omšou

DLHÉ STRÁŽE: pondelok a štvrtok hodinu pred sv. omšou


FATIMSKÁ SOBOTA

Nasledujca sobota je prvá v mesiaci. Vo farskom kostole bude ráno o 7.00 hod. sv. omša pre mariánskych ctiteľov spojená s fatimskou pobožnosťou.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Lukáš Jurčo a Veronika Hubová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Peter Bikár a Nikola Gabčová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


MILODARY

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Z pohrebu pani Anny Stašovej obetovali príbuzní na kostol 150 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 5. JÚNA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

11.00 hod. Monika Mirgová, Milan Podolinský


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Veronika Bendžalová, Lenka Gibalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Vysoká: Libuša Ščuková, Darina Mirgová, Katarína Mirgová, Jana Mirgová, Mirosava Gaborová, Júlia Mirgová, Anna Mirgová


DRAVCE

Vasková Mária, Novotná Daniela, Tomečková Mária, Keri- Bašistová Jana


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 30. mája

06.30 hod. Za ZBP Kvetoslavy Mirgovej (60. jub.)

Utorok 31. mája

18.00 hod. + František Novotný (výročná)

Streda 1. júna

06.30 hod. + Ján Kukura

Štvrtok 2. júna

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + Ján a Terézia Bajtošoví

Piatok 3. júna

18.00 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole

Sobota 4. júna

07.00 hod. Kostol: Za členov Ruž. spoločenstva a Rytierstva Nepoškvrnenej

18.00 hod. Dom nádeje: Za nové kňazské a rehoľné povolania

Nedeľa 5. júna

08.00 hod. + Mária a Štefan Dunčkoví

11.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 31. mája

19.00 hod. + Anna a Jozef Breja

Piatok 3. júna

19.00 hod. + Anežka

Nedeľa 5. júna

09.30 hod. + Margita Tomečková


BUKOVINKA

Streda 1. júna

19.00 hod. + Agnesa Lorková

Piatok 3. júna

17.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 5. júna

09.30 hod. + Mária a Michal Liškoví


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 30. mája

19.00 hod. + Júlia

Štvrtok 2. júna

18.15. Eucharistická adorácia

19.00 hod. Za ZBP, pevnú vieru a Dary DSv. pre r. Františka Faltina, Michala Gibalu a Štefana Gibalu

Piatok 3. júna

19.00 hod. + z rod. Rabjanskej

Nedeľa 5. júna

08.15 hod. + Ján, Anna, Zita a František

191 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page