top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 10. - 16. mája

Aktualizováno: 12. 5. 2021

Pannu Máriu si v tomto roku počas mesiaca máj uctievame modlitbou litánií aj modlitbou sv. ruženca. Počas mariánskeho mesiaca navštívi všetky naše kostoly p. Martin Mária Kollár, gvardián levočského kláštora, aby veriacim priblížil biblický spôsob tejto tradičnej modlitby. Pamätajme vo svojich úmysloch aj na deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok 13. mája Slávnosť nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok

Piatok 14. mája Sviatok sv. Mateja, apoštola

Nedeľa 16. mája Siedma veľkonočná nedeľa


SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA

Vo štvrtok je prikázaný sviatok, Nanebovstúpenie Pána. Tento deň treba zasvätiť tak, ako nedeľu. Všimnite si mimoriadne časy bohoslužieb.


ZBIERKA NA BOŽÍ HROB

Počas celého veľkonočného obdobia beží v kostoloch zbierka na Boží hrob.


MARIÁNSKA DUCHOVNÁ OBNOVA V BUKOVINKE A DRAVCIACH

V našich kostoloch si môžete od začiatku mája zakúpiť novú knihu s biblickým ružencovým rozjímaním. Stojí 5 eur. Jej autor, p. Martin Mária Kollár, navštívi v sobotu 15. mája Bukovinku a v nedeľu 16. mája Dravce (o 9.30 hod) a povedie tam mariánsku duchovnú obnovu.


OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Jakub Ježík a Lucia Ungerová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Radomír Dugas a Petra Kubičárová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Filip Hlinka a Natália Kupčová. Ohlasujú sa dnes po prvý a druhý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá týmto párom bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

V minulom týždni sme sa po konzultácii s členmi hospodárskej rady rozhodli podať na MK SR žiadosť o dotáciu na obnovu Kaplnky Nanebovzatia. Štát môže vyčleniť prostriedky, vyžaduje ale od nás až 20 percentnú spoluúčasť. Urobíme všetko preto, aby sa projekt obnovy po jedenástich rokoch príprav konečne začal realizovať.

Milodary: z krstu Dávida Krátkeho obetovali na kostol 150 eur, Bohu známe osoby venovali spolu 174 eur.

DRAVCE

Milodary: z krstu Samuela Kramarčíka obetovali na kostol 50 eur.

DLHÉ STRÁŽE

Milodary: z pohrebu Štefana Baču obetovali príbuzní na kostol 50 eur.


BUKOVINKA

Na stredajšom zasadnutí hospodárska rada rozhodla, že pre kostol v Bukovinke zaobstaráme jeden malý zvon. Správca farnosti oslovil viacero firiem s prosbou o podanie cenovej ponuky.

Milodary: v minulom týždni bez milodarov

Ak chcete farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar aj na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


SLUŽBA LEKTOROV NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová

11.00 hod. Mária Bajtošová, Mária Rákociová

18.00 hod. Jana Gáborová Laura Borská


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Lutterová, Anna Kováčová

19.00 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 16. MÁJA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Marta Švedová, Ema Bajtošová

11.00 hod. Radanka Oravcová, Ľuboš Bajtoš

14.00 hod. Natália Bajtošová, Monika Mirgová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Veronika Bendžalová, Lenka Gibalová

11.00 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová

UPRATOVANIE KOSTOLOV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Zdenka Kovalovská, Jana Vernarská, Daniela Javorská, Slávka Bajtošová, Anna Gombaská, Adriana Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE: Kellerova Maria, Odrobinova Zuzana, Slaninova Ludmila

DRAVCE: Kurucová Monika, Škovirová Jolana, Špenerová Alžbeta, Sleizáková Marianna


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 10 mája

08.00 hod. Za + Júliusa Lorka

18.00 hod. Za + Máriu Garčárovú (Majku)

Utorok 11. mája

08.00 hod. Za + rodičov Annu a Jozefa

18.00 hod. Za + Annu Šarišskú

Streda 12. mája

08.00 hod. Za + Ondreja a rodičov

18.00 hod. Za rodiny Bajtošovú a Neumannovú

Štvrtok 13. mája

08.00 hod. Za rodinu dcéry Patrície

11.00 hod. Za + švagra Milana Novotného

18.00 hod. Za zdravie brata Františka

Piatok 14. mája

08.00 hod. Za + Jána a Katarínu Lapšanských

18.00 hod. Prosba o dary D.Sv. a zdravie pre Jána, Máriu, deti a vnúčatá

Sobota 15. mája

08.00 hod. Za + Teréziu Bajtošovú

18.00 hod. Za + Marcelu Ondirkovú (nedož. 65. jub.)

Nedeľa 16. mája

08.00 hod. Za + manž. Vladimíra a za zdr. a B. pom. pre rod. Barabasovú

11.00 hod. Za prístrešie

14.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 11. mája

08.00 hod. Dantis

19.00 hod. Mária a Ján Dvorčák

Štvrtok 13. mája

09.30 hod. Pro Populo

19.00 hod. + Mária Garčárová

Piatok 14. mája

08.00 hod. Dantis

19.00 hod. + Jozef Dvorčák

Nedeľa 16. mája

09.30 hod. + Johana a Ján Vodžák

14.00 hod. Dantis


BUKOVINKA

Streda 12. mája

19.00 hod. Za + Viktóriu a Jozefa Kuruca

Štvrtok 13. mája

09.30 hod. Za + Jána a Matildu

Nedeľa 16. mája

09.30 hod. Za + Štefana


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 10 mája

08.00 hod. Za zdravie, Božie požehnanie, pokoj a lásku v rodinách

19.00 hod. Za + starých rodičov Annu a Štefana

Štvrtok 13. mája

08.15 hod. Za + z rodiny Faltinovej

18.00 hod. Za + Ľudovíta Strážika

Nedeľa 16. mája

08.15 hod. Prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie (60. jubileum)

11.00 hod. Pro Populo

327 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page