top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 15. - 21. mája

Aktualizováno: 14. 5. 2023

Jedným z vrcholov veľkonočného obdobia je Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. V živote apoštolov to bol moment, keď sa Kristus prestal medzi nimi zjavovať, pretože ich už voviedol do prežívania jeho sviatostnej prítomnosti. Takto ho stretávame a zažívame i my v dnešnom čase. Kristus oslávený v nebi je teraz ľuďom bližšie ako kedykoľvek predtým.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 15. mája - Sv. Margity z Cortony, kajúcnice, spomienka

Utorok 16. mája - Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Streda 17. mája - Sv. Paschala Baylona, rehoľníka, spomienka

Štvrtok 18. mája - Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

Sobota 20. mája - Sv. Bernardína Sienského, kňaza, spomienka

Nedeľa 21. mája - 7. veľkonočná nedeľa


OMŠE V DOME NÁDEJE

V Spišskom Štvrtku budú od utorka do soboty sv. omše v dome nádeje, aby mohli robotníci pri kostole ukončiť práce na schodiskách. V pondelok ráno bude sv. omša ešte v kostole.


SOCIÁLNE PORADENSTVO

Bezplatné sociálne a právne poradenstvo bude vo farskej kancelárii v tomto týždni v utorok od 8.30 do 12.00 hod.


PRIKÁZANÝ SVIATOK

Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok, tento deň treba zasvätiť tak, ako nedeľu. Sv. omše budú večer vo všetkých kostoloch, v Spišskom Štvrtku aj ráno v dome nádeje.


FRANTIŠKÁNSKE JUBILEUM

V našich kostoloch sme umiestnili pútače, ktoré informujú o františkánskom 800. jubileu postavenia prvých jasličiek v talianskom mestečku Greccio. Ako pamiatku na toto pekné gesto sv. Františka z Assisi si môžete zakúpiť pamätnú vonnú sviečku. Stojí 9 eur.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

V nedeľu 21. mája bude po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédia.

Zbierka na obnovu kostola v Dravciach a v Spišskom Štvrtku sa prenesenie na ďalšiu nedeľu.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol 160 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Bohu známa osoba a rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol 70 eur. Pán Boh zaplať.


BUKOVINKA

Rodina Františka Glodžáka obetovala na kostol 50 eur, Bohu známa osoba 100 eur. Pán Boh zaplať.


DLHÉ STRÁŽE

Bohu známa osoba venovala na kostol 100 eur. Z krstu Miroslavy Spišskej obetovali rodičia na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Andrej Bobrík a Martina Garčárová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 21. MÁJA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Mária Bajtošová, Radanka Oravcová

11.00 hod. Eva Majcherová, Anna Palenčárová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Lenka Gibalová, Antónia Balocká, Mária Lutterová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Potočná: Ivana Mirgová, Monika Mirgová, Marta Pechová, Jana Mirgová, Veronika Mirgová, Irena Mirgová


DRAVCE

Bašistová Marta, Lučivjanská Mária, Jankurová Jana


DLHÉ STRÁŽE

Lucia Vargová, Mária Kelnerová, Darina Bačová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 15. mája - kostol

06.30 hod. Za dobré vzťahy so susedmi

Utorok 16. mája - dom nádeje

18.00 hod. + Marcela Ondirková a za ZBP pre celú rodinu

Streda 17. mája - dom nádeje

18.00 hod. + Jozef Bajtoš

Štvrtok 18. mája - dom nádeje

07.00 hod. Pro Populo

18.00 hod. + Anna Šarišská

Piatok 19. mája - dom nádeje

18.00 hod. + Zdeno Mirga - výročná

Sobota 20. mája - dom nádeje

18.00 hod. Za ZBP a dary D.Sv. pre Radoslava (50. jub.) a za celú jeho rodinu

Nedeľa 21 mája - kostol

08.00 hod. Za ZBP pre Alžbetu (80. jub.)

11.00 hod. + Ján Javorský


DRAVCE

Utorok 16. mája

19.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Sliepkovú

Štvrtok 18. mája

18.00 hod. + Margita a František Špener, + Pavol Dzurík

Piatok 19. mája

19.00 hod. + Anna Škovirová

Nedeľa 21. mája

09.30 hod. + Štefan, Margita a Justína


BUKOVINKA

Streda 17. mája

19.00 hod. Za ZBP pre rodinu Kurucovú

Štvrtok 18. mája

19.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 21. mája

09.30 hod. Za ZBP pre rodinu Štefana Pľutu


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 15. mája

19.00 hod. + Ján Baluch - 15. výročie

Štvrtok 18. mája

19.00 hod. Pro Populo

Nedeľa 21. mája

08.15 hod. + z rod. Komarovej a za + Helenu Morháčovú - výročná

174 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page