top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 24. - 30. mája


Slávnosť Zoslania Ducha Svätého je pre nás výzvou odvážne sa ujať úlohy Ježišovho učeníka. V týchto pekných dňoch naďalej sprevádzajme deti a mládež, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí. Buďmi im dobrým vzorom a ukážme im, čo je to život v Kristovi.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 24. mája - Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Streda 26. mája - Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Štvrtok 27. mája - Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Nedeľa 30. mája - Najsvätejšej Trojice, slávnosť

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

V nedeľu 27. júna je v Spišskom Štvrtku odpustová slávnosť sv. Ladislava, nebeského patróna našej farnosti. Pri slávnostnej sv. omši o 11.00 hod. bude hosťujúcim kazateľom dp. Ľubomír Cvengroš, farár z Hrabušíc.


TERMÍN SLÁVNOSTI PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA

DRAVCE: sobota 26. júna o 15.00 hod.

DLHÉ STRÁŽE: nedeľa 27. júna o 08.15 hod.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 4. júla o 11.00 hod.


ZBIERKA

Dnes je v našich kostoloch zbierka na masmédia.


ZRUŠENIE BOHOSLUŽIEB

Od pondelka 24. mája nebudú už v Dravciach a v Dlhých Strážach počas týždňa ranné sv. omše. Nedeľné mimoriadne bohoslužby zatiaľ ponecháme.


OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Timotej Kovalčík a Lívia Štefaňaková. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

2. Ján Jadut a Michaela Šillerová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ďakujeme všetkým, ktorí v minulom týždni prišli na brigádu na farskom a kostolnom dvore, zvlášť pánovi Moskaľovi za pomoc s bagrom.

Milodary: pani Novajovská venovala na kaplnku 1 000 eur, rodina Surová 50 eur.

DRAVCE

Ďakujeme pracovníkom obecného úradu za pokosenie kostolného dvora.

Milodary: v minulom týždni bez milodarov.


BUKOVINKA

V stredu hospodárska rada rozhodla o zakúpení zvona pre kostol v Bukovinke. Zhotoviteľ ešte nie je vybraný, o zákazku sa uchádzajú dve firmy, ceny sú takmer vyrovnané. Správca farnosti teraz vybavuje potrebné povolenia na investíciu. Milodary na nový zvon môžete prinášať našej pokladničke, pani Glodžákovej.

Milodary: pani Magdaléna Pľutová venovala na nový zvon 200 eur, Anna Pľutová 200 eur, rodina Františka Glodžáka 300 eur.


DLHÉ STRÁŽE

Návšteva Ing. arch. Sitarčíka sa minulý týždeň neuskutočnila pre jeho zaneprázdnenosť. Prisľúbil, že príde počas nasledujúceho týždňa.

Milodary: v minulom týždni bez milodarov.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 30. MÁJA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová

11.00 hod. Eva Fedorová, Jana Gáborová

14.00 hod. Laura Borská, Marta Švedová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová

11.00 hod. Veronika Bendžalová, Lenka Gibalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Ulica Vysoká: Jana Gáborová, Eva Ščuková, Katarína Ščuková, Ružena Gáborová, Iveta Gáborová, Marta Gáborová

DRAVCE: Vernarská Daniela, Jeleňová Mária, Saterová Mária, Bašistová Marta

DLHÉ STRÁŽE: Bendžalová Milana, Slaninová Mária, Gibalová Eva


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 24. mája 08.00 hod. Za + Máriu Garčarovú (Majku)

18.00 hod. Za + Darinu Mirgovú


Utorok 25. mája 08.00 hod. Za + brata Cyrila

18.00 hod. Za Stanislava s rodinou


Streda 26. mája 08.00 hod. Za + z rodiny Lapšanskej a Lučivjanskej

18.00 hod. Za + Vladimíra a rodičov


Štvrtok 27. mája 08.00 hod. Za + Marcelu Ondirkovú

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. Prosba o zdravie a Bož. pož. pre Máriu a jej rodinu


Piatok 28. mája 08.00 hod. Za dobrodincov kostola, kláštora a kaplnky

18.00 hod. Dantis


Sobota 29. mája 08.00 hod. Dantis

18.00 hod. Za + Jozefa, Andreja, Máriu, brata Emila, sestru Máriu a

Juraja


Nedeľa 30. mája 08.00 hod. Za + rodičov Štefana a Máriu Grešových

11.00 hod. Za + manžela Jána Holuja

14.00 hod. Pro Populo (Za Boží ľud našej farnosti)

DRAVCE

Utorok 25. mája 19.00 hod. + Ján, Katarína a Liliana


Piatok 28. mája 19.00 hod. + Agnesa a Jozef Dvorčákoví

Nedeľa 30. mája 09.30 hod. + Marta a Pavol Bašistoví

14.00 hod. Pro Populo (Za Boží ľud našej farnosti)

BUKOVINKA

Streda 26. mája 19.00 hod. Za + Jána, Annu a Jána Lang


Sobota 29. mája 19.00 hod. Za + Annu Glodžákovú


Nedeľa 30. mája 09.30 hod. Pro Populo (Za Boží ľud našej farnosti)

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 24. mája 19.00 hod. Za rodinu Antona Balucha


Štvrtok 27. mája 18.15. hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

19.00 hod. Za rodinu Gibalovú


Nedeľa 30. mája 08.15 hod. Za + Jaroslava a Jozefa Šarišských

11.00 hod. Pro Populo (Za Boží ľud našej farnosti)

205 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page