top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 2. - 8. augusta

Sv. František horel túžbou priviesť všetkých ľudí do neba. Ježiš mu zjavil, že bránou do neba je jeho matka, Panny Mária, ktorú si obyvatelia Assisi uctievali v malom kostolíku zvanom Porciunkula. František nám od Krista vyprosil, aby sme v deň jej sviatku získavali zvláštne milosti. Nech nám teda pondelkový sviatok prinesie uprostred letných prázdnin nové impulzy pre náš duchovný život.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 2. augusta - Prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule, sviatok

Streda 4. augusta - Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Piatok 6. augusta - Premenenie Pána, sviatok

Sobota 7. augusta - Fatimská sobota

Nedeľa 8. augusta - 19. nedeľa cez rok


POBOŽNOSŤ V DRAVCIACH

Dnes (1.8.) bude popoludní o 14.00 hod. ružencová pobožnosť a výmena kartičiek.


ODPUSTKY Z PORCIUNKULY

V pondelok je františkánsky sviatok Panny Márie Anjelskej. V tento deň môžete v našich kláštorných kostoloch (i vo všetkých bazilikách minor, katedrálach a farských kostoloch) získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V našom farskom kostole budú preto dve sv. omše, ráno o 6.30 hod. v kaplici a večer o 18.00 hod. v kostole. Odporúčame využiť tento deň na osobnú alebo rodinnú duchovnú obnovu.


DEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Vo štvrtok je deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. Pozývame vás na adoráciu Najsvätejšej sviatosti v Spišskom Štvrtku od 17.15 hod.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme takto:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - v pondelok, utorok a štvrtok 45 minút pred večernou sv. omšou

DRAVCE - piatok od 17.00 hod.

BUKOVINKA - streda od 18.00 hod.

DLHÉ STRÁŽE - pondelok od 17.30 hod., v piatok pol hodiny pred sv. omšou


Chorých na filiálkach navštívime vo štvrtok dopoludnia, v Spišskom Štvrtku v piatok predpoludním. Môžete ich nahlásiť v sakristii alebo telefonicky.


FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu ráno vás pozývame do farského kostola na tradičnú mariánsku sv. omšu spojenú s fatimskou pobožnosťou.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Anton Mihalik a Františka Slavkovská. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Filip Halcin a Mária Baluchová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Dávid Kováč a Martina Hardoňová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

4. Jozef Sýkora a Nela Mirgová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ďakujeme ženám za pomoc pri včerajšom upratovaní fary.

Milodary: Z krstu Borisa Pokrivčáka venovali príbuzní na kostol 50 eur, z pohrebu Pavla Rákociho venovali 300 eur, Bohu známa osoba venovala 50 eur, pán Jozef Banáš venoval na obnovu kaplnky 50 eur.

DRAVCE

Milodary: Pán Jozef Banáš venoval na kostol 20 eur, Bohu známa osoba 100 eur, z krstu Kataríny Kožíkovej 50 eur.

BUKOVINKA

Milodary: Katka Kacvinská venovala na nový zvon 100 eur a rodina Rabčanová 100 eur.

DLHÉ STRÁŽE

Milodary: v minulom týždni bez milodarov.

Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 8. AUGUSTA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Radanka Oravcová, Ľuboš Bajtoš

11.00 hod. Mária Rákociová, Anna Palenčárová

​DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová


UPRATOVANIA KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica krátka: Ľuba Voščeková, Milada Bajtošová, Mária Bajtošová, Adriana Bajtošová, Jana Dunčková, Jana Kudová

DRAVCE

Mária Olejárová, Dagmar Špenerová, Marianna Garčárová, Marta Maľaková

DLHÉ STRÁŽE

Adela Gibalová, Mária Luterová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 2. augusta

06.30 hod. kaplica + rodičia Anna a Ján a mnažel Miroslav

18.00 hod. Za zdravie a B. pož. jubilujúcich manželov

Utorok 3. augusta

18.00 hod. + starí rodičia Ján a Mária Stašoví

Streda 4. augusta

06.30 hod. Za zdr.a B. pož. pre rodinu Vojtillovú a Beharkovú

Štvrtok 5. augusta

17.15 hod. Adorácia za kňazské a rehoľné povolania

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 6. augusta

18.00 hod. Za zdr. a B. pož. rod Gregorovičovej (10. výr. sobáša)

Sobota 7. augusta - Dom nádeje

07.00 hod. Za členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového spoločenstva

18.00 hod. + Dušan Oraček (nedož. 71 rokov)

Nedeľa 8. augusta

08.00 hod. Za + rodičov Štefana a Annu Bajtoš

11.00 hod. Za dcéru Annu (50. jub.), za B. pož., dar živej viery a ochranu P. Márie

DRAVCE

Utorok 3. augusta

07.30 hod. + Helena, Michal a Ján

Piatok 6. augusta

18.00 hod. Za + z rodiny Petrovičovej

Nedeľa 8. augusta

09.30 hod. Pro Populo

BUKOVINKA

Streda 4. augusta

19.00 hod. + Agnesa Lorková

Piatok 6. augusta

17.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 8. augusta

09.30 hod. + Ján Grendel

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 2. augusta

19.00 hod. Za + dcéru Ivanku Dunčkovú (nedož. 45 rokov)

Štvrtok 5. augusta

07.30 hod. Za mamky Martu a Máriu

Piatok 6. augusta

17.00 hod. Za + Juraja a Annu a za ich deti Annu a Juraja

Nedeľa 8. augusta

08.15 hod. + Rodičia Štefan a Katarína a + rodičia Michal a Žofia
186 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page