top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 30. augusta - 5. septembra

Po peknom letnom čase sa tešíme opäť do školy. Život v rodinách i vo farnosti sa po zaslúženom a potrebnom oddychu opäť vráti do svojich koľají. V našich kostoloch obnovujeme katechézy pre birmovancov a pamätáme, že v priebehu septembra treba na farskom úrade prihlásiť deti, ktoré sa teraz budú pripravovať na prvé sv. prijímanie.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Piatok 3. septembra - Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota 4. septembra - Fatimská sobota

Nedeľa 5. septembra - 23. nedeľa cez rok


PRIHLÁŠKY NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Prosíme rodičov detí, ktoré majú ísť v nasledujúcom školskom roku na prvé sv. prijímanie, aby si v kostole vyzdvihli prihlášky, ktoré treba vyplniť a priniesť do sakristie v priebehu mesiaca september.


STRETKÁ BIRMOVANCOV

Záverečné katechézy pre birmovancov sa začnú na budúci týždeň od 7. septembra takto:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: streda o 18.00 hod. v kostole.

DRAVCE: utorok o 18.00 hod. v kostole.

DLHÉ STRÁŽE: štvrtok o 18.00 hod. v kostole.

Prosíme rodičov, aby birmovancov povzbudili k svedomitej účasti. Kto nemôže prísť v daný deň, môže ich absolvovať v iný deň týždňa v inej dedine. Každý birmovanec musí absolvovať v septembri všetky 4 stretnutia.


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

V štvrtok 2. septembra je začiatok školského roka. Pozývame študentov i žiakov s ich rodičmi do farského kostola na sv. omšu o 7.30 hod. Pri nej budeme deťom požehnávať školské tašky a pomôcky. Večerná sv. omša vo štvrtok nebude.


PRVOPIATKOVÉ SPOVEDANIE

Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme takto:


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: utorok a piatok hodinu pred sv. omšou.

DRAVCE: Piatok od 18.00 hod.

BUKOVINKA: Streda od 18.30 hod.

DLHÉ STRÁŽE: pondelok a piatok od 18.00 hod.


Chorých na filiálkach navštívime vo štvrtok dopoludnia, v Spišskom Štvrtku v piatok dopoludnia. Môžete ich nahlásiť.


FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu ráno o 7.00 hod. bude vo farskom kostole sv. omša spojená s fatimskou pobožnosťou.


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ

Dnes, 29. augusta o 14.00 hod. bude vo farskom kostole ružencová pobožnosť a výmena kartičiek.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Matej Zalibera a Martina Lehotská. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Damián Lorko a Miroslava Zelená. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

3. Dušan Ščuka a Kamila Majerová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

4. Jaroslav Neupauer a Lucia Gibalová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá týmto párom bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


ZBIERKA NA DKU

Dnes je po sv. omši zbierka na diecézny katechetický úrad.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: z pohrebu Štefana SKokana obetovali príbuzní na kostol 50 eur, Bohu známe osoby venovali na obnovu kaplnky spolu 152 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Ďakujeme pánovi Vernarskému a Tomečkovi za montáž podlahy pre plechovú búdu na kostolnom dvore, ako aj manželom Bačovým a Jankurovým za brigádu pri uprataní sakristie. Archeologický výskum by mal po skončení na kostolnom dvore pokračovať práve tam.

Milodary: z krstu Jerguša Ujco-Garčára venovali rodičia na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


BUKOVINKA

Milodary: Bohu známa osoba venovala na nový zvon 20 eur, rodina Semaňáková 140 eur. Pán Boh zaplať.


DLHÉ STRÁŽE

Milodary: mladomanželia Dávid a Martinka Kováčoví obetovali na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať.


Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 5. SEPTEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Ema Bajtošová, Radanka Oravcová

11.00 hod. Eva Majcherová, Ľuboš Bajtoš


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Partizánska: Danka Škovranová, Marcela Bašistová, Viera Lesňáková, Marta Bajtošová, Mária Petrovičová, Iveta Orlovská


DRAVCE

Vodžáková Mária, Gibalová Katarína, Sanetriková Anna, Škovirová Magda


DLHÉ STRÁŽE

Katarína Bendžalová, Lívia Lorková, Helena Krátka


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 30. augusta kaplica

06.30 hod. Za + rodičov Máriu a Štefana Bajtošových

Utorok 31. augusta

18.00 hod. + Marika Vernarská

Streda 1. septembra

06.30 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov nášho rádu

Štvrtok 2. septembra

07.30 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 3. septembra

18.00 hod. + rodičia Anna a Jozef Mirgoví a + bratia Štefan, Cyril a + sestra Edita

Sobota 4. septembra - Dom nádeje

07.00 hod. Za členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového spoločenstva

18.00 hod. Za + sestru Reineriu

Nedeľa 5. septembra

08.00 hod. Pro Populo

11.00 hod. + Milan Novotný


DRAVCE

Utorok 31. augusta

07.30 hod. Za + z rod. Sedlákovej a Glodžákovej

Piatok 3. septembra

19.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Dvorčákovú

Nedeľa 5. septembra

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Annu, Júliu a Jána


BUKOVINKA

Streda 1. septembra

19.00 hod. + Agnesa Lorková

Piatok 3. septembra

17.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 5. septembra

09.30 hod. + Ján GrendelDLHÉ STRÁŽE

Pondelok 30. augusta

19.00 hod. Za rodinu Faltinovú

Štvrtok 2. septembra

07.30 hod. + Matej a Katarína Hradiskí

Piatok 3. septembra

19.00 hod. + rodičia Mária a Michal

Nedeľa 5. septembra

08.15 hod. + Mártin a Terézia Baluchoví

229 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page