top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 13. - 19. septembra

V budúcom týždni privítame v našej krajine vzácneho hosťa, pápeža Františka. Budeme pozorne počúvať jeho slová a sprevádzať ho vytrvalou modlitbou. Tešíme sa, že niektorí sa s ním stretneme osobe.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 13. septembra - Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok 14. septembra - Povýšenie Svätého kríža, sviatok

Streda 15. septembra - Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť

Štvrtok 16. septembra - Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov, spomienka

Nedeľa 19. septembra - 25. nedeľa cez rok


ZMENA V KOVID AUTOMATE

Od pondelka je levočský okres opäť v oranžovej farbe. Pri bohoslužbách, ktoré ostávajú otvorené pre všetkých, môžeme kostol naplniť na 25%. Musíme taktiež dva týždne archivovať zoznam účastníkov.


PRIVÍTANIE PÁPEŽA, MOŽNOSŤ TESTOVANIA

Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa 12. septembra 2021 o 15.30 hod. na dvanásť minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na celom Slovensku z príležitosti príchodu Svätého Otca Františka do našej krajiny. Pútnici, ktorí pôjdu na stretnutie s pápežom a potrebujú negatívny test, sa môžu dať otestovať v pondelok 13. septembra popoludní na levočskej fare za dobrovoľný príspevok.

JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI

V nasledujúcom týždni sú v stredu, v piatok a v sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Témou je poďakovanie za úrodu. V Spišskom Štvrtku bude s takýmto formulárom slávená piatková sv. omša.


PRIHLÁŠKY NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Prosíme rodičov detí, ktoré majú ísť v tomto školskom roku na prvé sv. prijímanie, aby si v kostole vyzdvihli prihlášky, ktoré treba vyplniť a priniesť do sakristie v priebehu mesiaca september.


KATECHÉZY BIRMOVANCOV

Katechézy pre birmovancov budú v tomto týždni takto:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: streda o 18.00 hod. v kostole.

DRAVCE: utorok o 18.00 hod. v kostole.

DLHÉ STRÁŽE: štvrtok o 18.00 hod. v kostole.

Ak sa niekto v daný deň nemôže zúčastniť, nech absolvuje katechézu tohto týždňa v inom kostole.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Vo štvrtok bola oficiálne vyhlásená verejná súťaž pre dodávateľa prác na obnove našej kaplnky. Cenové ponuky majú byť vyhodnotené v stredu 29. septembra.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu kostola a kaplnky spojená s burzou.

Milodary: z krstu Miška Šofranka venovali rodičia na kostol 100 eur, novomanželia Zaliberovci 50 eur, z pohrebu Ladislava Jureka 100 eur, Bohu známa osoba obetovala na obnovu kaplnky 50 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Ďakujeme rodine Jankurovej za pomoc pri brigáde na kostole.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na obnovu oltára.

Milodary: v minulom týždni bez milodarov.


BUKOVINKA

Milodary: Anna Tomaškovičová venovala na nový zvon 20 eur. Pán Boh zaplať.


DLHÉ STRÁŽE

Milodary: v tomto týždni bez milodarov.


Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Monika Mirgová a Milan Podolinský

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Adriana Baluchová, Antónia Balocká


Nedeľa 19. septembra

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

11.00 hod. Kristína Slaninová, Klára Lesičková

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Veronika Bendžalová, Mária Kellnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Lucia Kukurová, Lívia Melisová, Klára Lesičková, Tatiana Fabianová, Katarína Dudášová, Martina Javorská


DRAVCE

Podolinská Anna, Gallová Lucia, Matušková Dana, Gibalová Marcela


DLHÉ STRÁŽE

Mária Baluchová, Mária Lorková, Ľubomíra Lorková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 13. septembra, kaplica

06.30 hod. Za + členov rodiny Csákyovcov

Utorok 14. septembra

18.00 hod. + brat Ján

Streda 15. septembra

08.00 hod. Za živých členov rodiny Csákyovcov

Štvrtok 16. septembra

18.00 hod. + František Novotný

Piatok 17. septembra

18.00 hod. + Július Lorko

Sobota 18. septembra, Dom nádeje

18.00 hod. + Štefan Skokan a Jozef Majcher

Nedeľa 19. septembra

08.00 hod. Za + syna Antona, manžela Antona a rodičov

11.00 hod. Poď pri výročí (35. jub. manž.), prosba o B. pomoc, jednotu a vzáj. lásku


DRAVCE

Utorok 14. septembra

07.30 hod. + Martin a Helena, +Ján a Helena

Streda 15. septembra

09.30 hod. + Terézia Poľanovská

Piatok 17. septembra

19.00 hod. + Michal a Mária

Nedeľa 19. septembra

09.30 hod. + Pavol Škovira


BUKOVINKA

Streda 15. septembra

09.30 hod. + Juraj, Žofia a Ondrej Liškoví

Nedeľa 19. septembra

09.30 hod. Prosba o požehnanie a potr. milosti pre dobrodincov


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 13. septembra

19.00 hod. + Michal a Katarína Krištofčík

Streda 15. septembra

08.15 hod. + rodičia Vladimír a Katarína Galikoví

Štvrtok 16. septembra

07.30 hod. + Ján, Alžbeta a Michal Taratuta

Nedeľa 19. septembra

08.15 hod. Pro Populo


213 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page