top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 7. - 13. februára

V nedeľu 13. februára si pripomenieme 101. výročie biskupskej vysviacky biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostná omša zo Spišskej Kapituly bude vysielaná pomocou masmédií. Biskup Vojtaššák udržiaval dobré vzťahy aj s minoritmi v Spišskom Štvrtku. Svedčia o tom jeho listy zachované v rehoľnom archíve. Spolu s celou diecézou sa modlime za jeho blahorečenie.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 7. februára - Sv. Kolety z Corbie, panny, spomienka

Štvrtok 10. februára - Sv. Školastiky, panny, spomienka

Nedeľa 13. februára - 6. nedeľa cez rok


NÁDOBY NA VODU

V Dravciach a Dlhých Strážach sme zakúpili do kostolov keramické nádoby. Počas celého roka si z nich môžete naberať svätenú vodu pre vaše domácnosti.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Štefan Lesňák a Zuzana Glodžáková. Ohlasujú sa dnes po druhý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

2. Erik Slanina, syn Štefana a Márie rod. Grešovej a Anna Slebodníková, dcéra Františka a Anny rod. Hrobárovej. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: V minulom týždni Bohu známa osoba venovala na kostol 50 eur, iné Bohu známe osoby venovali na obnovu kaplnky spolu 550 eur. Pán Boh zaplať aj dobrodincom, ktorí nás podporili na transparentnom účte.


DRAVCE

Milodary: Z krstu Martina Zumera obetovali rodičia na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


Čísla účtov

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 13. FEBRUÁRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Radanka Oravcová, Eva Majcherová

11.00 hod. Ľuboš Bajtoš, Mária Bajtošová

14.00 hod. Mária Rákociová, Anna Palenčárová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová

11.00 hod. Anna Kováčová, Mária Baluchová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Zelená: Michaela Zavadská, Slávka Šarišská, Alena Oravcová, Kristína Petrovičová, Katarína Hradiská, Júlia Školníková


DRAVCE

Škovirová Magda, Vernarská Alžbeta, Kramarčíková Jana, Dvorčáková Alena


DLHÉ STRÁŽE

Júlia Lojková, Petra Bulavová, Viera Toporcerová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 7. februára

06.30 hod. Na úmysel br. Jána

Utorok 8. februára

18.00 hod. + rodičia Mária a František

Streda 9. februára

06.30 hod. + súrodenci Peter, František a Mária

Štvrtok 10. februára

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + Jozef a Jozefína Kubinskí

Piatok 11. februára

18.00 hod. + Milan Novotný

Sobota 12. februára - kostol

18.00 hod. + Mária a František

Nedeľa 13. februára

08.00 hod. Za rodinu Soskovú

11.00 hod. Za ZBP pre rod. Magarovú, Gondekovú, Orlovskú

14.00 hod. Na úmysel celebranta


DRAVCE

Utorok 8. februára

17.00 hod. + Anna a Ondrej Bartoš, + Anna a Jozef Breja

Piatok 11. februára

17.00 hod. + Mária a Ján Dvorčák

Nedeľa 13. februára

09.30 hod.​ Pro Populo


BUKOVINKA

Streda 9. februára

17.00 hod. + Terézia Poľanovská

Nedeľa 13. februára

09.30 hod. Za zdravie a B. pož. Heleny Pitorákovej


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 7. februára

17.00 hod. Za zdravie a B. pož. pre Jozefa a rodinu Gibalovú

Štvrtok 10. februára

17.00. hod. Za Máriu Uličnú a jej rodinu

17.30 - 18.00 hod. Eucharistická adorácia

Nedeľa 13. februára

08.15 hod. + Štefan Bača (výročná)

11.00 hod. Za zdravie a B. pož. Moniky (60. jubileum)

150 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page