top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 6. - 12. júna

Aktualizováno: 5. 6. 2022

Po turíčnom víkende slávime v nasledujúcom týždni dva nové sviatky. V pondelok si pripomíname Pannu Máriu, ako Matku Cirkvi. Tento titul Panny Márie úzko súvisí s jej úlohou pri príchode tretej Božskej osoby. Vo štvrtok zase oslávime Krista ako najvyššieho a večného kňaza. V čase, keď v katedrálach biskupi svätia nových diakonov a kňazov, je to príležitosť na reflexiu o novozákonnom kňazstve. Pamätajme v modlitbe na všetkých, ktorí Krista nasledujú v tomto povolaní.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 6. júna - Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Utorok 7. júna - Bl. Michala a Zbigneva, kňazov a mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 9. júna - Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Sobota 11. júna - Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

Nedeľa 12. júna - Nedeľa Najsvätejšej Trojice


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ

Dnes popoludní o 14.00 hod. bude v Spišskom Štvrtku i v Dravciach mariánska pobožnosť spojená s výmenou ružencových kartičiek.


BIBLICKÝ KURZ - Svätojánske večeri

V pondelok večer po sv. omši v Dlhých Strážach bude druhé stretnutie biblického kurzu Svätojánske večery.


UDELENIE POMAZANIE CHORÝCH

V tomto týždni budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých pri sv. omšiach.

DRAVCE - v utorok o 19.00 hod. Spovedanie od 18.00 hod.

BUKOVINKA - v stredu o 19.00 hod. Spovedanie od 18.30 hod.

DL. STRÁŽE - v štvrtok o 19.00 hod. Spovedanie od 18.15 hod.

SP. ŠTVRTOK - v sobotu v Dome nádeje o 18.00 hod. Spovedanie od 17.00 hod.


Túto sviatosť môžu prijať vážne choré osoby alebo seniori, ktorí upadli na sile. Ak ste už pomazanie prijali, môžete ho prijať znova, pokiaľ sa vám zdravotný stav opäť zhoršil. Kto chce túto sviatosť prijať, nemá byť v ťažkom hriechu. Pred sv. omšou budeme preto vysluhovať aj sviatosť zmierenia.


PRIHLÁŠKY NA BIRMOVKU

V sakristii si môžete vyzdvihnúť prihlášky na prípravu k sviatosti birmovania. Príprava začne v septembri. Môžu sa prihlásiť tí, ktorí v budúcom roku budú navštevovať deviaty ročník ZŠ a všetci starší, ktorí ešte na birmovke neboli. Prihlášku treba priniesť najneskôr do 20. júna. S prihláškou sa viaže poplatok 24 eur určený na nákup pomôcok. Prípravu koordinuje p. Samuel.


DETSKÝ TÁBOR

Chlapcov a dievčatá vo veku 7-13 rokov pozývame na detský tábor do Brehova v termíne od 5. do 12. augusta 2022. Cena: 100 eur. Prihlášku si môžete vyžiadať mailom od brata Tomáša M. Vlčeka na adrese tomasmariavlcek@minoriti.sk.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Peter Bikár a Nikola Gabčová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

2. Patrik Pompa a Petronela Pompová rod. Mirgová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

3. Juraj Lojko a Timea Poľanovská. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONIMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: novomanželia Jurčoví obetovali na kostol 50 eur, Bohu známe osoby venovali na obnovu kaplnky spolu 300 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Ministerstvo kultúry SR nám oznámilo, že v tomto roku nepodporí obnovu nášho oltára. Písomné vyrozumenie a odôvodnenie nám zatiaľ nebolo doručené.

Milodary: z pohrebu pána Jána Jurčíka venovali príbuzní na kostol 100 eur. Ružencové spoločenstvo darovalo na zakúpenie nového véla 135 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 12. JÚNA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Tobias Kuda, Anna Brozáková

11.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Potočná: Monika Mirgová, Ivana Mirgová, Monika Mirgová, Marta Pechová, Jolana Mirgová, Sidónia Mirgová


DRAVCE

Bartková Katarína, Bašistová Eva, Koršalová Jana, Vodžákova Mária


DLHÉ STRÁŽE

Mária Taratutová, Ľubica Kopaničáková, Martina Jurčíková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 6. júna

06.30 hod. Za živých členov rod. Csákyovcov

Utorok 7. júna

18.00 hod. + Mária a František Šolisoví (výročie)

Streda 8. júna

06.30 hod. Za + členov rod. Csákyovcov

Štvrtok 9. júna

17.15 hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + manžel Viliam, mama Anna, otec Jozef, brat Cyril

Piatok 10. júna

18.00 hod. Za + rodičov

Sobota 11. júna

18.00 hod. + otec Ján, mama Anna a brat Pavol

Nedeľa 12. júna

08.00 hod. Za ZBP a ochranu P. Márie pre Irenu (70. jub.)

11.00 hod. + Milan Novotný


DRAVCE

Utorok 7. júna

19.00 hod. + Mária, Matej a Jozef

Piatok 10. júna

19.00 hod. + Štefan, Justína, Ján a Cyril

Nedeľa 12. júna

09.30 hod. Pro populo


BUKOVINKA

Streda 8. júna

19.00 hod. + rodičia Katarína a Michal Kašper

Nedeľa 12. júna

09.30 hod. Za ZBP Veroniky (40. jub.) a jej rodiny


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 6. júna

19.00 hod. Za zdr., B. pomoc a ochranu pre r. Lojkovú, Knapekovú a Matúšov

Štvrtok 9. júna

18.15. Eucharistická adorácia

19.00 hod. + rodičia Martin a Monika Gibaloví

Nedeľa 12. júna

08.15 hod. + rodičia Ján a Anna Siska, + syn Ján a dcéra Anna

184 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page