top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 1. - 8. januára

Vstupujeme do posledného týždňa Vianoc. Rozlúčime sa počas neho so zosnulým emeritným pápežom Benediktom XVI. Aj ľudia, ktorým počas života hovoríme "Vaša Svätosť", potrebujú Božie milosrdenstvo a modlitby veriacich. Pripojme sa teda ku kresťanom na celom svete a s vďakou Bohu za dar tohto dobrého pastiera vložme ho aj my do svojich modlitieb.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 2. januára - Sv. Bazila a Gregora, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Utorok 3. januára - Najsvätejšieho mena Ježiš, spomienka

Piatok 6. januára - Zjavenie Pána, slávnosť

Nedeľa 8. januára - Krst Pána


VÝROČIE KUSTÓDIE

V pondelok 2. januára si naša rehoľa pripomenie 20. výročie vzniku slovenskej rehoľnej viceprovincie. Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš bude o 11.00 hod. v Levoči v minoritskom kostole na Košickej ulici sláviť ďakovnú bohoslužbu, na ktorú pozývame i vás všetkých.


OMŠA ZA ZOSNULÉHO PÁPEŽA

V stredu večer budeme vo farskom kostole sláviť slávnostnú zádušnú sv. omšu za zomrelého emeritného pápeža Benedikta XVI. Pozývame vás, aby ste sa na tejto sv. omši zúčastnili v čo najväčšom počte, aby sme tak prejavili úctu a milosrdenstvo nášmu dobrému pastierovi.


SLÁVNOSŤ TROCH KRÁĽOV

V piatok je slávnosť Zjavenia Pána. Je to prikázaný sviatok, ktorý treba zasvätiť tak, ako nedeľu. V tento deň nás nezaväzujú nijaké pôsty. Nemá sa pracovať. Pri sv. omšiach budeme požehnávať vodu, soľ, kriedu a tymian, ktoré použijete pri modlitbe požehnania príbytkov. Do kostola si prineste vlastné nádobky na vodu.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ružencové spoločenstvo obetovalo na obnovu kaplnky 100 eur, Rómske spoločenstvo taktiež 100 eur, Bohu známe osoby venovali spolu 1 305 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Sviatok Zjavenia Pána - 6. januára

08.00 hod. Eva Majcherová, Anna Palenčárová

11.00 hod. Natália Bajtošová, Ľuboš Bajtoš

Krst Pána 8. januára

08.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

11.00 hod. Monika Mirgová, Milan Podolinský


DLHÉ STRÁŽE

Sviatok Zjavenia Pána - 6. januára

08.15 hod. Mária Kellnerová, Peter Gibala, Adriana Baluchová

Krst Pána 8. januára

08.15 hod. Anna Kováčová, Lívia Lorková, Slavomíra Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Alena Oravcová, Kristína Petrovičková ml., Katarína Hradiska, Júlia Školníková, Mária Jendralová 289, Adriana Novotná


DRAVCE

Bednárová Jarmila, Kotarbová Jana, Bašistová Jana, Kožíková Jana


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 2. januára

06.30 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole

Utorok 3. januára

18.00 hod. + Anna a Ján Vernarskí

Streda 4. januára

18.00 hod. + emeritný pápež Benedikt XVI.

Štvrtok 5. januára

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 6. januára

08.00 hod. Pro Populo

11.00 hod. Za Natáliu a Ľuboša (jubileum)

Sobota 7. januára - dom nádeje

18.00 hod. + Mária Petrovičová (výročná)

Nedeľa 8. januára

08.00 hod. + Mária a Štefan Slavkovskí

11.00 hod. + Cyril Dunčko


DRAVCE

Utorok 3. januára

17.00 hod. + Mária Garčárová

Piatok 6. januára

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Bašistovú

Nedeľa 8. januára

09.30 hod. Pro populo


BUKOVINKA

Streda 4. januára

17.00 hod. + rodičia Katarína a Michal Kašper

Piatok 6. januára

09.30 hod. + Mária Pitoráková

Nedeľa 8. januára

09.30 hod. + Jozef Kuruc


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 2. januára

17.00 hod. + rodičia Mária a Ján a vnuci Lukáš a Ján

Štvrtok 5. januára

17.00 hod. Za rodinu Geburovú

Po sv. omši adorácia Najsvätejšej sviatosti

Piatok 6. januára

08.15 hod. + Peter a jeho rodičia a súrodenci

Nedeľa 8. januára

08.15 hod. + emeritný pápež Benedikt XVI.

193 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page