top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 14. - 20. marca

Aktualizováno: 15. 3. 2022

V sobotu slávime sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Úctu k patrónovi všeobecnej Cirkvi aj patrónovi františkánskeho rádu sme si prehlbovali v minulom roku, ktorý mu bol osobitne zasvätený. Na muža, ktorého Ježiš poslúchal, zvykneme myslieť po celý mesiac marec. Nech nás vedie k oddanosti Ježišovi a učí nás aj vernej láske k jeho čistej Matke, Panne Márii.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Sobota 19. marca - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Nedeľa 20. marca - 3. pôstna nedeľa


ZRUŠENIE DIŠPENZOV

Minulú nedeľu diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, zrušil v našej diecéze dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a prikázaný sviatok. Pandemická situácia sa totiž zlepšila a všetci zdraví ľudia majú opäť možnosť zúčastniť sa na bohoslužbách.


NEDEĽNÁ KRÍŽOVÁ CESTA

Dnes Krížovú cestu pripravuje spoločenstvo Modlitby matiek. Na budúcu nedeľu poprosíme otcov rodín.


JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU

Minulú nedeľu bola jarná zbierka na charitu. Vyzbierali sme 2012 eur. Pán Boh zaplať.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 735 eur

DRAVCE: 336 eur

BUKOVINKA: 290 eur

DLHÉ STRÁZE: 651 eur


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Na budúcu nedeľu je zbierka na obnovu kostola a kaplnky.

Milodary: pán Štefan Toporce obetoval na obnovu kaplnky 500 eur, Bohu známe osoby spolu 100 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


DRAVCE

Zvonček z budúcej nedele je určený na obnovu oltára.

Milodary: z krstu Michala Balčáka darovali na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať.

2% PRE REHOĽU MINORITOV

Vzadu v kostole sú tlačivá, ktoré si môžete zobrať, ak chcete 2% z vašich daní venovať našej reholi.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 20. MARCA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Natália Bajtošová, Anna Brozáková

11.00 hod. Milan Podolinský, Monika Mirgová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Antónia Balocká, Veronika Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Martina Surová, Beata Bajtošová, Eva Fedorová, Renáta Lačná, Anna Oravcová, Jarmila Mirgová


DRAVCE

Bašistová Mária, Lučivjanská Mária, Jankurová Jana, Friedmanová Zuzana


DLHÉ STRÁŽE

Terézia Strážiková, Marcela Bendžalová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 14. marca

06.30 hod. + Gizela Mirgová (výročná)

Utorok 15. marca

18.00 hod. + manžel Anton (20. výročie)

Streda 16. marca

06.30 hod. + Július Semaňák Lorko (výročná)

Štvrtok 17. marca

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + František Garčár

Piatok 18. marca

18.00 hod. Za ZBP pre syna Jozefa

Pobožnosť krížovej cesty

Sobota 19. marca - Dom nádeje

18.00 hod. + Anna Šarišská (výročná)

Nedeľa 20. marca

08.00 hod. + Jozef Majcher a Renáta Majcherová

11.00 hod. + Katarína Oravcová

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DRAVCE

Utorok 15. marca

17.00 hod. + Ján a Helena a +syn Miroslav

Piatok 18. marca

17.00 hod. + Viktória Vodžáková

Pobožnosť krížovej cesty

Nedeľa 20. marca

09.30 hod. + Mária a Jozef Dubec

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

BUKOVINKA

Streda 16. marca

17.00 hod. + Helena a Ján Kramarčík

Piatok 18. marca

17.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

Nedeľa 20. marca

09.30 hod. Za zdravie a B. požehnanie pre manžela Jozefa (jubileum)

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 14. marca

17.00 hod. Za rodinu Toporcerovú

Štvrtok 17. marca

17.00. hod. Za rodinu Jozefa Lojka

17.30 - 18.00 hod. Eucharistická adorácia

Piatok 18. marca

17.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

Nedeľa 20. marca

08.15 hod. Za rodinu Petra Lojka

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


121 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page