top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 2. - 8. mája

Deti v bielych rúchach pristupujú v týchto dňoch k prvému svätému prijímaniu. Učíme ich, aby pravidelne pristupovali k sv. spovedi a prichádzali na boshoslužby. Tak sa totiž ovečka nikdy príliš nevzdiali od svojho pastiera. Nech sú po celý život vedené, chránené a sprevádzané Pánom Ježišom.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 2. mája - Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok 3. mája - Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Nedeľa 8. mája - 4. veľkonočná nedeľa - Nedeľa dobrého pastiera, Deň matiek


TÝŽDEŇ MODLITIEB

Budúca nedeľa je Nedeľou dobrého pastiera. Po sv. omšiach budeme môcť v tradičnej zbierke podporiť kňazské semináre. Po celý týždeň, zvlášť vo štvrtok, sa budeme modliť za nové kňazské a rehoľné povolania. Ak na tento úmysel obetujeme nejakú verejnú pobožnosť, môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.


MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes začína mariánsky mesiac máj. Loretánske litánie sa budeme modliť/spievať pred sv. omšou. Nezabudnime do nich vkladať nové zvolania, ktoré ustanovil pápež František.


VÝMENA RUŽENCOVÝCH KARTIČIEK

Dnes o 14.00 hod. bude v Spišskom Štvrtku i v Dravciach mariánska pobožnosť, pri ktorej si vymeníme ružencové kartičky.


AUTOBUS NA SPIŠSKÚ KAPITULU

V utorok 3. mája bude 10. výročie smrti spišského biskupa Mons. Františka Tondru. V katedrále v Spišskej Kapitule bude o 17.00 hod. zádušná sv. omša. Zabezpečili sme autobus, aby sa tejto sv. omše zúčastnilo čo najviac našich veriacich. Autobus je zdarma. Odchádzať bude o 15.45 hod. od OÚ v Spišskom Štvrtku, následne vyzdvihne veriacich v Dravciach (zastávka pri kostole) aj v Dlhých Strážach (zastávka pri OÚ).


PRVOPIATKOVÉ SPOVEDANIE

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých navštívime vo štvrtok a v piatok. Ak ku vám nechodíme pravidelne, môžete sa vopred telefonicky nahlásiť.


V kostoloch spovedáme takto:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: vo štvrtok a v piatok 45 min. pred sv. omšou

DRAVCE: v piatok hodinu pred sv. omšou

BUKOVINKA: v stredu 30 min. pred sv. omšou

DLHÉ STRÁŽE: pondelok a štvrtok hodinu pred sv. omšou


FATIMSKÁ SOBOTA

Nasledujca sobota je prvá v mesiaci. Vo farskom kostole bude ráno o 7.00 hod. sv. omša pre mariánskych ctiteľov spojená s fatimskou pobožnosťou.


PRVÉ SV. PRIJÍMANIE - DL. STRÁŽE

Na budúci týždeň v nedeľu bude v Dlhých Strážach prvé sv. prijímanie. Sv. omša bude o 11.00 hod. Vo štvrtok 5. mája bude po sv. omši stretnutie s rodičmi a deťmi spojené s prípravou na prvú sv. spoveď. Deťom odmeriame rúcha. Kajúca pobožnosť pre deti spojená so sv. spoveďou bude v sobotu o 16.30 hod. Rodičia a príbuzní nech sa, podľa možnosti, vyspovedajú pred prvým piatkom.


DOČASNÉ ZATVORENIE FARSKÉHO KOSTOLA

Informujeme, že farský kostol bude z dôvodu prebiehajúcej opravy zatvorený od 9. mája do konca tohto mesiaca. Otvorený bude znova ešte pred začiatkom svadobnej sezóny. V čase zatvorenia kostola budú všetky bohoslužby v Dome nádeje.


OHLÁŠKY Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Peter Kuzár a Tatiana Dunčková. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Samuel Fuchs a Kristína Šimková. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


MILODAR

Z pohrebu Slavomíra Jureka obetovali príbuzní na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 8. MÁJA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová

11.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

11.00 hod. Prvé sv. prijímanie


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Barbora Cehuľová, Daniela Gajová, Anna Petrovičová, Zdenka Kovalovská, Jana Vernarská, Anna Gombaská, Adriana Bajtošová


DRAVCE

Sliepková Miriama, Zajoncová Alena, Kandrová Viktória, Brejová Alžbeta


DLHÉ STRÁŽE

Rodičia prvoprijímajúcich detí.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 2. mája

06.30 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole

Utorok 3. mája

Sv. omša nebude, pôjdeme na Spišskú Kapitulu

Streda 4. mája

06.30 hod. + Anna Šarišská

Štvrtok 5. mája

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 6. mája

18.00 hod. Za + z rodiny Bajtošovej, Lesňakovej a Petrovičovej

Sobota 7. mája

07.00 hod. Kostol: Za členov Ruž. spoločenstva a Rytierstva Nepoškvrnenej

18.00 hod.Dom nádeje: + rodičia, súrodenci a manžel Ladislav

Nedeľa 8. mája

08.00 hod. Za ZBP a dary D. Sv. pre manžela (70. jub.) a za celú rodinu

11.00 hod. + manžel Ján (5. výr.)


DRAVCE

Utorok 3. mája

19.00 hod. + Vladimír Podolinský

Piatok 6. mája

19.00 hod. + Mária a Jozef Dubec

Nedeľa 8. apríla

09.30 hod. Pro Populo


BUKOVINKA

Streda 4. mája

19.00 hod. + Agnesa Lorková

Piatok 6. mája

17.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 8. mája

09.30 hod. Za Jozefa a Máriu - poď. za 45 rokov spoločného života

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 2. mája

19.00 hod. + st. rodičia Michal a Anna Faltin

Štvrtok 5. mája

18.15. Eucharistická adorácia

19.00 hod. Za zdravie Márie (40. jub.)

Piatok 6. mája

19.00 hod. + Elena a František

Nedeľa 8. mája

11.00 hod. Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov218 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page