top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 28. marca - 3. apríla

Štvrtá pôstna nedeľa je "nedeľou radosti". Kňazi si dnes obliekajú ružové omšové rúcho. V čase pokánia a duchovnej obnovy je totiž dôležité počuť z neba aj hlas povzbudenia. Nech sa deje čokoľvek, Boh nám je nablízku. Nikto a nič nás neodlúči od Kristovej lásky.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 3. apríla - 5. pôstna nedeľa


HRNČEKY S OBRÁZKOM KOSTOLA

V Spišskom Štvrtku si môžete v sakristii zakúpiť hrnček s obrázkom nášho kostola od pani Bohuslavy Sagulovej. Stojí 10 eur. Kúpou hrnčeka podporíte obnovu Kaplnky Nanebovzatia.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých navštívime vo štvrtok a v piatok. Treba ich telefonicky nahlásiť. V kostoloch spovedáme takto:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: utorok, štvrtok a piatok 45 min. pred sv. omšou

DRAVCE: utorok a piatok 1 hodinu pred sv. omšou

BUKOVINKA: streda 45. min. pred sv. omšou

DLHÉ STRÁŽE: pondelok a štvrtok 1 hodinu pred sv. omšou, v piatok kňaz prichádza z iného kostola, spovedať sa nebude.


FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ

V sobotu o 7.00 hod. bude vo farskom kostole sv. omša pre mariánskych ctiteľov spojená s fatimskou pobožnosťou.


ZBIERKA PRE UTEČENCOV

V nedeľu 3. apríla 2022 sa z rozhodnutia KBS bude konať v našich kostoloch zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.


KRÍŽOVÁ CESTA V SP. ŠTVRTKU

Dnešnú krížovú cestu popoludní pripraví rómske spoločenstvo. Na budúci týždeň poprosíme Rytierstvo Nepoškvrnenej. Po skončení pobožnosti sa na budúci týždeň vymenia ružencové kartičky.


PRVÉ SV. PRIJÍMANIE V SP. ŠTVRTKU

Dnes po krížovej ceste prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa s nimi dostavili na preskúšanie. Na budúcu nedeľu im po krížovej ceste budeme merať rúcha.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: Rodina Vlada Greša obetovala na obnovu kaplnky 100 eur. V zbierke na obnovu kostola a kaplnky sme minulý týždeň vyzbierali 920 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Milodary: zvonček z minulej nedele bol určený na obnovu oltára. Vyzbierali sme 442 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 3. APRÍLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová

11.00 hod. Jana Gáborová, Laura Borská


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Františka Javorská, Barbora Javorská, Katarína Rusnáková, Beáta Garčarová, Martina Garčarová, Dana Budajová

DRAVCE: Korheľová Mária, Bednárova Jarmila, Kotarbová Jana, Bašistová Jana


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 28. marca

06.30 hod. + Jozef Petrovič (ul. Partizánska)

Utorok 29. marca

18.00 hod. Za ZBP pre manžela Pavla (60. jub.)

Streda 30. marca

06.30 hod. Poďakovanie za dožitých 60 rokov Viery a za celú jej rodinu

Štvrtok 31. marca

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. Za ZBP rodiny Vernarskej a Cehulovej

Piatok 1. apríla

18.00 hod. + Štefan a Mária Bajtošoví, František, Jozef, Mária, Anna Novotní

Sobota 2. apríla

07.00 hod. Za členov Ruž. spoločenstva a Rytierstva Nepoškvrnenej

18.00 hod. + brat Ján a Božena - Dom nádeje

Nedeľa 3. apríla

08.00 hod. Pro Populo

11.00 hod. + František Lesičko (výročná)

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DRAVCE

Utorok 29. marca

17.00 hod. + Jozef Dvorčák (výročná)

Piatok 1. apríla

17.00 hod. + Margita a Štefan Tomečko

Nedeľa 3. apríla

09.30 hod. + Martina Gyenesová, + Pavol Škovira

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


BUKOVINKA

Streda 30. marca

17.00 hod. + Štefan

Piatok 1. apríla

17.00 hod. + rodičia Katarína a Michal Kašper

Nedeľa 3. apríla

09.30 hod. + Agnesa Lorková

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 28. marca

17.00 hod. Za rehoľnú sestru Martinu

Štvrtok 30. marca

17.00. hod. Za + z rod. Semanovej a Gibalovej

17.30 - 18.00 hod. Eucharistická adorácia

Piatok 1. apríla

17.30 hod. Pobožnosť krížovej cesty

18.00 hod. + Marta Kopčíková

Nedeľa 3. apríla

08.15 hod. Za ZBP mamky Marty a Márie

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty214 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page