top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 9. - 15. mája

Máj rozkvitol v plnej kráse. V kostoloch sa ozývajú známe piesne, s rodinou či farským spoločenstvom putujeme do mariánskych svätýň. Modlime sa za seba i za svet skúšaný vojnou. Nech tento čas prinesie prehĺbenie našej dôvery v blízkosť vzkrieseného Ježiša.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Piatok 13. mája - Prebl. Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

Sobota 14. mája - Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Nedeľa 15. mája - 5. veľkonočná nedeľa


ZBIERKA NA SEMINÁR

Dnes je nedeľa Dobrého pastiera, po sv. omši je v kostoloch zbierka na seminár.


VEČERADLO V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

V piatok večer o 17.00 hod. nás ruženčiari pozývajú na večeradlo s Pannou Máriou. Pobožnosť pripraví ruža pani Marty Petrikovej.


POZVANIE NA PÚŤ

Klub dôchodcov v Spišskom Štvrtku nás v sobotu 14. mája pozýva na púť do Hronského Beňadiku a na Staré Hory. Cena zájazdu je 25 eur. Bližšie informácie poskytuje pani Hanka Oravcová (0904 382 362). Podrobnosti o púti nájdete na farskej stránke.


BENEFIČNÝ KONCERT

V nedeľu 15. mája vás o 15.00 hod. pozývame do kinosály v Spišskom Štvrtku na benefičný koncert ľudovej speváčky Hanky Servickej. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude určený na podporu obnovy našej Kaplnky Nanebovzatia. Záštitu nad podujatím prevzala pani prezidentka Zuzana Čaputová.


PRVÉ SV. PRIJÍMANIE V DRAVCIACH

Na budúcu nedeľu 15. mája je v Dravciach slávnosť prvého sv. prijímania. Rodičia a deti budú mať stretnutie s p. farárom v utorok po sv. omši. Deťom sa odmerajú rúcha. Sv. spoveď pre deti a príbuzných bude v sobotu o 16.30 hod. Nedeľná sv. omša so slávnosťou bude o 10.30 hod.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: Z krstu Adely Gardošíkovej venovali rodičia na kostol 50 eur, z krstu Sáry Marušinskej taktiež 50 eur. Bohu známe osoby venovali na obnovu kaplnky 150 eur. Počas prvých troch mesiacov naša farnosť preinvestovala v diele obnovy už 69 069,39 eur. Ďakujeme za všetky formy pomoci.


DRAVCE

Zvonček z budúcej nedele je určený na obnovu oltára.


DLHÉ STRÁŽE

Milodary: Z pohrebu pána Jozefa Gibalu venovali príbuzní na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 15. MÁJA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová

11.00 hod. Jana Gáborová, Laura Borská


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová


UPRATOVANIE KOSTOLA

DRAVCE

Rodičia prvoprijímajúcich detí


DLHÉ STRÁŽE

Daniela Jagačová, Emília Kopaničaková, Katarína Bendžalová


DOČASNÉ ZATVORENIE FARSKÉHO KOSTOLA

Informujeme, že farský kostol bude z dôvodu prebiehajúcej obnovy od pondelka 9. mája zatvorený. Otvorený bude znova ešte pred začiatkom svadobnej sezóny. Všetky bohoslužby budú teraz dočasne prebiehať v Dome nádeje od pondelka do soboty vždy večer o 18.00 hod., v nedeľu vo zvyčajných časoch o 8.00 a 11.00 hod. Ďakujeme za ústretovosť obecnému úradu.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 9. mája

18.00 hod. + Dávid Bajtoš

Utorok 10. mája

18.00 hod. + Ladislav a rodičia

Streda 11. mája

18.00 hod. + Katarína

Štvrtok 12. mája

18.00 hod. + Mária Petrovičová (ul. Partizánska)

Piatok 13. mája

18.00 hod. Za ZBP pre syna Pavla

Sobota 14. mája

18.00 hod. + svokra Viera

Nedeľa 15. mája

08.00 hod. + Ladislav a Daniela

11.00 hod. + Mária Petrovičová


DRAVCE

Utorok 10. mája

19.00 hod. + Margita Tomečková

Piatok 13. mája

19.00 hod. + Mária Bašistová

Nedeľa 15. apríla

10.30 hod. Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov


BUKOVINKA

Streda 11. mája

19.00 hod. + rodičia Katarína a Michal Kašper

Nedeľa 15. mája

09.30 hod. + Jozef Dunajčan (50. výr.)


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 9. mája

19.00 hod. Za zdravie Kataríny

Štvrtok 12. mája

18.15. Eucharistická adorácia

19.00 hod. Za ZBP pre rodiny Baluchovú, Falaštovú a Halcinovú

Nedeľa 15. mája

08.15 hod. + Júlia (3. výročie)

152 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page