top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 21. - 27. marca

Aktualizováno: 20. 3. 2022

Všetci s napätím sledujeme situáciu na Ukrajine. Pápež František sa rozhodol, že na sviatok Zvestovania Pána 25. marca zasvätení Rusko i Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Prosí nás, aby sme sa s ním v modlitbe za tieto národy zjednotili.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Piatok 25. marca - Slávnosť zvestovania Pána

Nedeľa 27. marca - 4. pôstna nedeľa


DUCHOVNÁ OBNOVA

Počas budúceho víkendu bude v našej farnosti pôstna duchovná obnova, ktorú povedie páter Remígius, františkán pôsobiaci v Bratislave. Páter Remígius sa nám prihovorí v Dravciach v piatok o 17.00 hod., v Dlhých Strážach v nedeľu o 8.15 hod. a v Spišskom Štvrtku v nedeľu o 11.00 hod.


PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Dnes po krížovej ceste budú mať prvoprijímajúce deti zo Spišského Štvrtku na fare nácvik spevu. Na budúcu nedeľu 27. marca prosíme ich rodičov, aby sa po krížovej ceste dostavili s deťmi na preskúšanie. Deti majú ovládať desatoro a pätoro prikázaní, modlitbu Verím v Boha a musia sa vedieť vyspovedať. Majú tiež rozumieť, aký je rozdiel medzi obyčajným chlebom/oplátkou a sv. prijímaním. Prosíme rodičov, aby ich na túto skúšku náležite pripravili.


HRNČEKY S OBRÁZKOM KOSTOLA

V Spišskom Štvrtku si môžete v sakristii zakúpiť hrnček s obrázkom nášho kostola od pani Bohuslavy Sagulovej. Stojí 10 eur. Kúpou hrnčeka podporíte obnovu Kaplnky Nanebovzatia.


VEČERADLO V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

V piatok, na slávnosť Zvestovania Pána, bude pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii. Sv. omša bude bez krížovej cesty. Večeradlo pripraví ruža pani Beáty Bajtošovej.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Dnes je po sv. omši zbierka na obnovu kostola a kaplnky.

Milodary: z pohrebu pani Heleny Toporcerovej venovali príbuzní na kostol 50 eur, Obecný úrad priznal farnosti dotáciu na podporu projektu obnovy našej kaplnky vo výške 6 000 eur, Ružencové spoločenstvo z Bratislavy nám na tento účel venovalo 200 eur, Bohu známe osoby spolu 150 eur. Ďakujeme i všetkým dobrodincom, ktorí nás podporujú prostredníctvom transparentného účtu.


DRAVCE

Zvonček z dnešnej nedele je určený na obnovu oltára.

Milodary: na kostol obetovala Bohu známa osoba 45 eur, z krstu Lukáša Poláka venovali príbuzní 50 eur. Pán Boh zaplať.


NEDEĽNÁ KRÍŽOVÁ CESTA

Na budúcu nedeľu pripraví popoludňajšiu krížovú cestu v Spišskom Štvrtku rómske spoločenstvo.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 27. MARCA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová

11.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Lenka Gibalová, Peter Gibala


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Anna Slaninová, Lenka Bajtošová, Lucia Zumerová, Mária Javorská, Adriana Dulová, Františka Novotná


DRAVCE

Chrašcová Magdaléna, Šupolová Dobroslava, Koršalova Renáta, Koršalová Alžbeta


DLHÉ STRÁŽE

Klaudia Faltinová, Štefánia Spišská


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 21. marca

06.30 hod. + Mária Bajtošová, rod. Sagulová (20. výr.)

Utorok 22. marca

18.00 hod. + Mária Petrovičová

Streda 23. marca

06.30 hod. + František Garčár a rodičia Mária a Štefan Bajtošoví

Štvrtok 24. marca

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + František Novotný

Piatok 25. marca

18.00 hod. + Miroslav (nedož. 72 rokov) a za zdravie a B. pož. pre rodinu

Sobota 26. marca - Dom nádeje

18.00 hod. + Marcela Ondirková

Nedeľa 27. marca

08.00 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora a na ich úmysel

11.00 hod. + z rodiny Gutovej a Hasajovej

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DRAVCE

Utorok 22. marca

17.00 hod. + Štefan Bašista

Piatok 25. marca

17.00 hod. + Anna a Jozef Breja

Nedeľa 27. marca

09.30 hod. Za ZBP pre Máriu a Máriu s rodinami, ktoré sa dožívajú 60 rokov života

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


BUKOVINKA

Streda 23. marca

17.00 hod. + Jozef Pitorák

Piatok 25. marca

17.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

Nedeľa 27. marca

09.30 hod. Pro Populo

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 21. marca

17.00 hod. Za rodinu Pavla Lojka

Štvrtok 24. marca

17.00. hod. Za zdravie Márie Lojkovej

17.30 - 18.00 hod. Eucharistická adorácia

Piatok 25. marca

17.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

Nedeľa 27. marca

08.15 hod. + Jozef Lojko

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


189 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page