top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 23. - 29. mája

Vo štvrtok uplynie štyridsať dní od Ježišovho vzkriesenia. Toto obdobie strávil Spasiteľ medzi svojimi učeníkmi a vovádzal ich do tajomstva nového života, ktorý je neodlučiteľne spojený s jeho slovom a sviatostnou prítomnosťou. Aj my sme si obnovili svoje krstné zasvätenie a vrátili sme sa ku praktizovaniu svojej viery. Ideme teda sláviť Kristovo nanebovstúpenie s vedomím, že oslávený Kristus je a ostáva naveky s nami.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 24. mája - Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi, sviatok

Štvrtok 26. mája - Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok

Nedeľa 29. mája - 7. veľkonočná nedeľa


SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA

Vo štvrtok je prikázaný sviatok, tento deň treba podľa možnosti zasvätiť tak, ako nedeľu. Treba sa vyhnúť práci, ktorá nie je nevyhnutná, oddýchnuť si a zúčastniť sa sv. omše.


NÁVRAT BOHOSLUŽIEB DO KOSTOLA

Na budúcu nedeľu 29. mája budú už bohoslužby opäť vo farskom kostole. Vstupovať budeme zatiaľ dreveným bočným schodiskom. Ďakujeme obecnému úradu za ústretovosť v čase obnovy.


KONCERT KLASICKEJ HUDBY

V nedeľu o 17.00 hod. vás pozývame do farského kostola na koncert klasickej hudby. Zaznejú na ňom komorné diela v podaní hudobného súboru Il cuore Barocco z Bratislavy. Umelci tohto súboru hrajú na kópiách dobových nástrojov. Vstupné je dobrovoľné.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Jurčo a Veronika Hubová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ďakujeme Miškovi Sýkorovi, OÚ v Spišskom Štvrtku, účinkujúcim deťom a ich rodičom, ako aj všetkým, ktorí nám pomohli minulý týždeň zorganizovať benefičný koncert na podporu obnovy našej kaplnky. Na koncerte sa vyzbieralo 1 130 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

V zbierke na oltár sme minulý týždeň vyzbierali 293,39 eur. Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol 30 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 29. MÁJA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Stanka Švedová, Ľuboš Bajtoš

11.00 hod. Mária Bajtošová, Mária Rákociová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Adriana Baluchová, Antónia Balocká


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Jana Gaborová, Eva Ščuková, Katarína Ščuková, Ružena Gaborová, Iveta Gáborová, Marta Gaborová


DRAVCE

Korbová Alena, Labancová Eva, Nogová Ľudmila, Valenčíková Mária


DLHÉ STRÁŽE

Olinka Gibalová, Jana Tomečková, Mária Baluchová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - pondelok - sobota v dome nádeje

Pondelok 23. mája

18.00 hod. + Renáta, Jozef, Štefan a st. rodičia Skokanovci a Šarišskí

Utorok 24. mája

18.00 hod. + Štefan a Mária Bajtošoví, + František, Jozef, Mária, Anna Novotní

Streda 25. mája

18.00 hod. + Mária Gutová (nedož. jub.)

Štvrtok 26. mája

08.00 hod. Pro Populo

18.00 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora a na ich úmysel

Piatok 27. mája

18.00 hod. + Jozef Petrovič (ul. Partizánska)

Sobota 28. mája

18.00 hod. + st. rodičia Štefan a Júlia

Nedeľa 29. mája - v kostole

08.00 hod. Za + manžela Alojza a za ZBP pre rod. Dunčkovú a Novotnú

11.00 hod. Za ZBP Magdalény Toporcerovej a jej rodiny


DRAVCE

Utorok 24. mája

19.00 hod. + Viktória Vodžákova

Štvrtok 26. mája

19.00 hod. + Martina Gyenesová

Piatok 27. mája

19.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa (70.rokov života)

Nedeľa 29. apríla

09.30 hod. + Helena, Michal a Ján


BUKOVINKA

Streda 25. mája

19.00 hod. + Ondrej a Helena Dunajčan

Nedeľa 29. mája

09.30 hod. + Helena a Vladimír


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 23. mája

19.00 hod. Za ZBP pre Jána a jeho rodinu

Štvrtok 26. mája

18.15. Eucharistická adorácia

19.00 hod. Za ZBP pre Máriu a Moniku

Nedeľa 29. mája

08.15 hod. + svokrovci Bednároví, Dvorčákoví a Galikoví

205 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page