top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti - Veľká noc

Kláštorná komunita bratov minoritov praje všetkým farníkom požehnanú Veľkú noc! Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť veľkonočné bohoslužby, ďakujeme veriacim z Dlhých Stráží za pomoc pri uprataní fary, ďakujeme tým, ktorí na nás mysleli v modlitbách i všetkým, ktorí darovali našej rehoľnej komunite veľkonočné pokrmy a zákusky.


Máme radosť, že i keď spoločné bohoslužby zatiaľ nie sú povolené, od 1. apríla môžu byť naše kostoly otvorené aspoň k súkromnej modlitbe. Môžeme tiež legálnym spôsobom spovedať, podávať sv. prijímanie a vysluhovať sviatosť pomazania chorých bez strachu z pokút a nepríjemností s políciou. Možnosť individuálnych stretnutí s kňazom využilo v posledných dňoch mnoho ľudí. Naďalej sme odhodlaní výjsť v ústrety každému, kto o to požiada.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 5. apríla Veľkonočný pondelok

Nedeľa 11. apríla Druhá Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva


VEĽKONOČNÉ SVIATOSTI

Na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla budú všetky naše kostoly otvorené k súkromnej modlitbe a poklone. V kostoloch bude kňaz, ktorý vám môže vyslúžiť sviatosť zmierenia a sv. prijímanie. Čas prítomnosti kňaza:


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 09.30 - 11.00 hod. (p. Samuel)

DRAVCE: 14.00 - 15.00 hod. (p. Roman)

BUKOVINKA: 14.00 - 14.30 hod. (p. Samuel)

DLHÉ STRÁŽE: 14.00 - 15.00 hod. (p. Jozef)


Veľkonočnú sv. spoveď si môžete vykonať od Popolcovej stredy až do Turíc. Kňazi sú počas týždňa k dispozícii po individuálnej dohode na základe telefonického dohovoru.

  • p. Jozef Sukeník 0910 842 499

  • p. Samuel Hurajt 0904 738 978

  • p. Roman Gažúr 0908 452 589

NÁVŠTEVA CHORÝCH

Návšteva chorých je už možná po telefonickom dohovore s kňazom. Je dôležité, aby sme boli vopred oboznámení so zdravotným stavom chorého i príbuzných, ktorí sú s ním v domácnosti.


OMŠOVÉ INTENCIE

V kostoloch v Spišskom Štvrtku a v Dlhých Strážach máme nateraz prijatých pomerne veľa omšových úmyslov. Prosíme, aby ste zatiaľ nové neprinášali. V prípade okrúhlych jubileí či výročia smrti vám však iste výjdeme v ústrety.


OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Juraj Brincko a Katarína Gajová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to láskavo oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

V minulom týždni farnosť zaplatila ďalšiu splátku pôžičky bratislavskému kláštoru. Máme ešte dlh 1 500 eur.

  • Pán Milan Javorský obetoval na kostol 100 eur, rodina Dušana Slaninu 50 eur, z krstu Melánie Jurčovej obetovali príbuzní na kostol 50 eur, z krstu Leonarda Zentka 100 eur, Bohu známe osoby venovali spolu 260 eur.

DRAVCE

  • Z pohrebu Jozefa Dvorčáka obetovali príbuzní na kostol 100 eur, pani Mária Zumerová obetovala 50 eur.

DLHÉ STRÁŽE

  • Bohu známa osoba obetovala na kostol 50 eur.

Ak chcete farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar aj na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 5. apríla

P. Jozef - Za + rodičov Štefana a Máriu Dunčko

P. Roman - Za + Katarínu a Jána Šarišských

P. Samuel - Za + Danielu (6. výročie)


Utorok 6. apríla

P. Jozef - Za živých členov rodiny Csákyovcov

P. Roman - Za + Máriu a Jána Dvorčákových

P. Samuel - Za + Teréziu Bajtošovú


Streda 7. apríla

P. Jozef - Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov

P. Roman - Za + Jozefa Glodžáka

P. Samuel - Za + Máriu a Jána Dvorčákových


Štvrtok 8. apríla

P. Jozef - Za + členov rodiny Csákyovcov

P. Roman - Prosba o zdravie, Božie p. a potrebné milosti pre Katarínu Bačovú (70. jub.)

P. Samuel - Na úmysel br. Jána


Piatok 9. apríla

P. Jozef - Za členov MI a Ružencového bratstva a na ich úmysel

P. Roman - Za + Máriu Dubecovú

P. Samuel - Za + Máriu


Sobota 10. apríla

P. Jozef - Za + Kristínu Zacherovú

P. Roman - Za + Agnesu Lorkovú

P. Samuel - Na úmysel celebranta


Nedeľa 11. apríla

P. Jozef - Za + Jána a Annu Vernarských

P. Roman - Za Marka a Máriu a ich rodiny

P. Samuel - Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

227 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page