top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 22. - 28. marca

Oddnes až do Veľkého piatku sú v Cirkvi zahalené kríže a zatvorené krídlové oltáre. Budúcu nedeľu slávime ako Kvetnú nedeľu. Posledné dni pôstneho obdobia sú v liturgii aj v ľudovej zbožnosti zamerané na tajomstvo umučenia Pána Ježiša. Prežime tento čas tak, aby priniesol dobré ovocie pre naše srdcia a rodiny.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok 25. marca - Zvestovanie Pána, slávnosť

Nedeľa 28. marca - Kvetná nedeľa


SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

Vo štvrtok 25. marca je v Cirkvi Slávnosť zvestovania Pána. Z povahy dňa sa v tento deň nemá držať pôst ani sa netreba zdržiavať mäsitého pokrmu. Tento deň je zároveň Dňom počatého dieťaťa, za nenarodené deti a ich rodičov bude jeden z kňazov slúžiť sv. omšu.


FUNGOVANIE FARSKÉHO ÚRADU

Farský úrad funguje v pracovných dňoch tak, ako zvyčajne. Všetky záležitosti vybavujte podľa možnosti telefonicky (053 4598 400 alebo 0910 842 499). Prosíme, aby ste rešpektovali životný rytmus rehoľnej komunity a ak to nie je nutné, aby ste neriešili úradné záležitosti v čase obeda (12.00 - 13.00) ani vo večerných hodinách.


OMŠOVÉ ÚMYSLY

Prosíme, aby ste omšové úmysly v Spišskom Štvrtku nevhadzovali do poštovej schránky na farskom úrade. Upozorňujeme, že schránka nie je zabezpečená a takto odovzdané úmysly nemáme povinnosť odslúžiť. Obálku s milodarom a textom úmyslu treba v Spišskom Štvrtku odovzdať správcovi farnosti, najlepšie po telefonickom dohovore.

VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ

Cirkev učí, že kresťan katolík sa má aspoň raz do roka vyspovedať a vo veľkonočnom čase prijať sv. prijímanie. Veľkonočnú sv. spoveď si môžeme vykonať v čase od popolcovej stredy až do Turíc. Keďže v týchto dňoch nemôžeme sláviť verejné bohoslužby, v súčasnej situácii sa dá o sv. spoveď požiadať po telefonickom dohovore.

p. Jozef Sukeník 0910 842 499

p. Samuel Hurajt 0904 738 978

p. Roman Gažúr 0908 452 589

Chorých navštevujeme v súčasnej situácii iba v nebezpečenstve smrti alebo ak sa výrazne zhorší ich zdravotný stav.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Farnosť zaplatila kláštoru minoritov v Bratislave ďalšiu splátku nášho dlhu. Ostáva nám ešte uhradiť zvyšných 2 000 eur.

Rodina Lesňáková obetovala na kostol 50 eur, pani Anna Ungerová 100 eur, z pohrebu Františka Garčara venovali príbuzní 50 eur, z pohrebu Júliusa Lorka 200 eur, z krstu Matea Závadského venovali rodičia 50 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary, v piatok 26. marca slúžime na úmysel dobrodincov a za našich dobrodincov sv. omšu o 8.00 hod.


Ak chcete farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar aj na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 22. marca 2021

P. Roman - Za zdr. a B. pož. rod. Ľudmily a Jaroslava Mirgových a za odvr. pandémie

P. Samuel - Za + starých rodičov Alžbetu a Štefana

P. Jozef - + kňaz Ladislav Hostinský


Utorok 23. marca 2021

P. Roman - Prosba o dobré výsledky vyšetrení a za zdravie, Božie pož. a potrebné milosti, za manžela, synov, nevesty, vnúčatá a za pokoj v rodine

P. Samuel - + Mária Hricová

P. Jozef - Pro Populo (Za Boží ľud našej farnosti)


Streda 24. marca 2021

P. Roman - + rodičia Ján a Mária

P. Samuel - Prosba o zdravie a Božie pož. pre rodinu Timčíkovú

P. Jozef - Pro Populo (Za Boží ľud našej farnosti)


Štvrtok 25. marca 2021

P. Roman - + brat Marian

P. Samuel - + Ľudovít Strážik

P. Jozef - Za nenarodené deti a ich rodičov


Piatok 26. marca 2021

P. Roman - Za dobrodincov kostola, kláštora a Kaplnky Nanebovzatia a na ich úmysel

P. Samuel - + Štefan Petrovič

P. Jozef - Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Cyrila Kopaničáka (75. jub.)


Sobota 27. marca 2021

P. Roman - + Michal, Anna, Ladislav a Jozef

P. Samuel - + Terézia Poľanovská

P. Jozef - Pro Populo (Za Boží ľud našej farnosti)


Nedeľa 28. marca 2021

P. Roman - Za + z rodiny Rothovej a Kačírovej

P. Samuel - Za rodinu Lojkovú

P. Jozef - Za zosnulých z rodiny Labudovej

168 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page