top of page
  • br. Jozef

Veľký týždeň v našej farnosti

Aktualizováno: 5. 4. 2021

V čase Veľkého týždňa a najväčších kresťanských sviatkov, ktoré sú pred nami, nemôžeme výrazne poľaviť z protipandemických opatrení, ktoré sa všetci usilujeme dodržiavať pre dobro svoje i ostatných. Každý však chce prežiť tieto dni vhodným spôsobom a v spojení so spoločenstvom veriacich vo svojej farnosti, preto ponúkame svojim farníkom v týchto dňoch individuálnu duchovnú službu i možnosť sledovať online všetky bohoslužby a konventné modlitby rehoľnej komunity z nášho farského kostola. Čas väčšiny bohoslužieb sme upravili tak, aby sa neprekrývali s bohoslužbami vo Vatikáne a s online programom diecézneho administrátora, Mons. Jána Kuboša.


VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ

Veľkonočnú sv. spoveď si môžete vykonať od Popolcovej stredy až do Turíc. V týchto dňoch ešte nemôžeme organizovať veľkonočné spovedanie v našich kostoloch. Napriek tomu sú vám kňazi po celý čas k dispozícii po individuálnej dohode na základe telefonického dohovoru.


p. Jozef Sukeník 0910 842 499

p. Samuel Hurajt 0904 738 978

p. Roman Gažúr 0908 452 589


Povzbudzujeme, aby ste túto možnosť využili, ak sv. spoveď potrebujete. Ak nie, odložte ju na čas, keď budú protipandemické opatrenia uvoľnené.


NÁVŠTEVA CHORÝCH

Veľkonočnú návštevu chorých teraz neorganizujeme. Chodenie z domácnosti do domácnosti je veľmi rizikovým správaním. Vždy však okamžite prichádzame za chorými, ktorí sú v nebezpečenstve smrti. Je dôležité, aby sme boli telefonicky oboznámení so zdravotným stavom chorého i príbuzných, ktorí sú s ním v domácnosti (v prípade covidových pacientov musí kňaz dodržať mimoriadne hygienické opatrenia, zohnať si a použiť potrebné ochranné prostriedky).


POŽEHNANIE RATOLESTÍ NA KVETNÚ NEDEĽU

Ratolesti požehnáme na Kvetnú nedeľu pred sv. omšou o 8.00 hod. vo farskom kostole. Popoludní o 14.00 hod. ich kňazi prinesú aj k dverám filiálnych kostolov (Bukovinka, Dravce, Dlhé Stráže). V rámci popoludňajšej prechádzky si ich môžete vyzdvihnúť a zobrať do domácností. Ak sa potrebujete stretnúť s kňazom, chvíľku sa na filiálkach zdržíme, bude to možné.


VEĽKÝ PIATOK, PREDPÍSANÝ DEŇ POKÁNIA

Veľký piatok je v našej cirkvi deň prísneho pôstu a pokánia. I včase pandémie treba zachovať zvyk najesť sa iba jeden raz v tomto dni do sýta a zdržať sa každého mäsitého pokrmu.

  • Zákon zdržiavania sa od mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života.

  • Zákon prísneho pôstu (iba raz sa najesť dosýta) zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roka života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.

  • Ľudia, ktorí sú chorí (napr. cukrovka a pod.) sa neprehrešia, ak porušia pôstnu disciplínu. Mäso však nech v tento deň nejedia.

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV

V našej farnosti je zvyk požehnávať veľkonočné pokrmy, ktoré sa jedia po vigílii Pánovho zmŕtvychvstania. Keďže sa nesmieme stretávať, modlitbu požehnania nech tento rok prednesie v domácnosti hlava rodiny. Jedlo môžete pokropiť svätenou vodou.


Z Evanjelia podľa Lukáša

Po svojom zmŕtvychvstaní Ježiš zastal uprostred učeníkov a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a pre­svedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte; že ja mám,“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, po­vedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“


Modlitba požehnania

Pane Ježišu, po svojom vzkriesení si sa zjavil svojim učeníkom a jedol si s nimi. Aj nás pozývaš k svojmu stolu na sviatostnú hostinu. Prosíme ťa, daj, nech sú nám aj tieto pokrmy znamením tvojho požehnania a tvojej lásky. Prijmi pozvanie do nášho domu. Zostávaj s nami a daj, nech stále pociťujeme tvoju prítomnosť a tvoje požehnanie. Posilňuj v našom dome vzájomnú lásku, ktorá pramení z tvojho veľkonočného víťazstva nad smrťou, zlom a hriechom. Priveď nás všetkých na nebeskú hostinu, kde žiješ a kraľuješ na veky vekov.


PONDELOK - STREDA VO VEĽKOM TÝŽDNI

08.00 hod. Konventná sv. omša spojená s ranným ofíciom (online z farského kostola)

12.00 hod. Poludňajšia modlitba rehoľnej komunity (online z farského kostola)

14.00 - 17.00 hod. Možnosť individuálnej návštevy kostola (k dispozícii bude kňaz)

17.00 hod. Večerná modlitba rehoľnej komunity (online z farského kostola)


ZELENÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Ranné ofícium (online z farského kostola)

12.00 hod. Poludňajšia modlitba rehoľnej komunity (online z farského kostola)

18.00 hod. Omša Pánovej večere (online z farského kostola)


VEĽKÝ PIATOK

08.00 hod. Ranné ofícium (online z farského kostola)

12.00 hod. Poludňajšia modlitba rehoľnej komunity (online z farského kostola)

17.00 hod. Obrady Pánovho umučenia (online z farského kostola)


BIELA SOBOTA

08.00 hod. Ranné ofícium (online z farského kostola)

12.00 hod. Poludňajšia modlitba rehoľnej komunity (online z farského kostola)

19.30 hod. Veľkonočná vigília (online z farského kostola)


VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08.00 hod. Omša Pánovho zmŕtvychvstania (online z farského kostola)

17.00 hod. Večerná modlitba rehoľnej komunity (online z farského kostola)


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 29. marca 2021

P. Samuel - Za + pátra Marceliho Konrada Richerta

P. Roman - Za + otcov Petra a Jozefa

P. Jozef - Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

Utorok 30. marca 2021

P. Samuel - Za + Tomáša Javorského

P. Roman - Za + pátra Marceliho Konrada Richerta

P. Jozef - Za + Pavla Glodžáka

Streda 31. marca 2021

P. Samuel - Za + Dušana Kukuru

P. Roman - Za zdravie a B. pož. pre rodinu Kurucovú

P. Jozef - Za + pátra Marceliho Konrada Richerta

Štvrtok 1. apríla 2021

P. Samuel - Za nové kňazské a rehoľné povolania

P. Roman - Za zdravie a B. pož. pre Ivanu, Martina a ich deti

P. Jozef - Za B. pož. a duchovné obrátenie rod. Remiášovej

Piatok 2. apríla

sv. omše sa neslávia

Sobota 3. apríla

P. Samuel - Za zdravie a B. pož. pre manželku Ingrid

P. Roman - Za + Štefana Rotha

P. Jozef - Za + pátra Vavrinca Hlavatého a jeho rodičov

Nedeľa 4. apríla

P. Samuel - Za zdravie a B. pož. pre rodinu Javorskú a za + rodičov a súrodencov

P. Roman - Za zdravie a B. pož. pre rodinu Petrovičovú

P. Jozef - Za + Pavla Škoviru


746 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page