top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 26. júla - 1. augusta

V pondelok je litirgická spomienka na starých rodičov Pána Ježiša. Pápež František ustanovil preto na budúcu nedeľu 1. augusta „Svetový deň starých rodičov a seniorov“. V tento deň môžeme získať úplné odpustky, ak k zvyčajným podmienkam pre získanie odpustkov pridáme aj návštevu starých rodičov alebo ľudí žijúcich osamote.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 26. júla – Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

Utorok 27. júla ­– Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Štvrtok 29. júla – Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka

Piatok 30. júla – Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Sobota 31. júla – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka


SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV

Pápež František ustanovil na budúcu nedeľu 1. augusta „Svetový deň starých rodičov a seniorov“. V tento deň môžeme získať úplné odpustky, ak k zvyčajným podmienkam pre získanie odpustkov pridáme aj návštevu starých rodičov alebo ľudí žijúcich osamote.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Peter Turcovský a Lenka Šarišská. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Anton Mihalik a Františka Slavkovská. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Filip Halcin a Mária Baluchová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ďakujeme pánovi Sagulovi a pánovi Ungerovi za pomoc pri oprave chodníkov okolo fary, ako aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sprevádzajú turistov. V týchto dňoch Slovenské národné múzeum pripravuje výstavu o Kaplnke Nanebovzatia a o pátrovi Alfonzovi Gmitterovi, ktorá bude čoskoro inštalovaná na jej chóre.

  • Zbierka: minulý týždeň sme v zbierke na opravu kaplnky a kostola vyzbierali 1 382,98 eur. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora a na ich úmysel budeme sláviť sv. omšu vo štvrtok večer o 18.00 hod.

  • Milodary: Z pohrebu Jozefa Majchera venovali príbuzní na kostol 200 eur.

DRAVCE

  • Zbierka: v zbierke na oltár ste minulý týždeň obetovali 441,68 eur.

BUKOVINKA

  • Milodary: v bratislavskej farnosti sme pred dvoma týždňami predávali medovníkove zvončeky, ktoré venoval pán Jozef Kuruc. Tamojší veriaci obetovali týmto spôsobom na náš nový zvon 1 610 eur, rodina Bandžuchová ďalej obetovala 50 eur, rodina Šimona Dunajčana ml. 50 eur, rodina Fuchsová 300 eur.

DLHÉ STRÁŽE

  • Milodary: v minulom týždni bez milodarov


Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 1. AUGUSTA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Jana Gáborová, Laura Borská

11.00 hod. Marta Švedová, Ema Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Lutterová, Anna Kováčová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Nakoľko sa blíži odpustová slávnosť v Kaplnke Nanebovzatia, na budúci týždeň poprosíme o upratovanie kostola dve spojené skupiny:

Ulica ČSĽA: Nataša Kaščaková, Helena Grešová, Marta Murinová, Lucia Lesičková, Natália Rázgová, Emília Vitková, Darina Sýkorová, Mária Remiašová, Kvetoslava Gancarčíková, Emília Oravcová, Cecília Ungerová.

Prosíme aj o pomoc s poupratovaním fary. Ďakujeme.


DRAVCE

nevesta s rodinou


DLHÉ STRÁŽE

Terézia Strážiková, Marcela Bendžalová, Cecília Faltinová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 26. júla

06.30 hod. + Anna a Anton Keritoví

Utorok 27. júla

18.00 hod. + Marcela Ondirková

Streda 28. júla

06.30 hod. Za zdravie pre Justínu a rodinu

Štvrtok 29. júla

18.00 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora a na ich úmysel

Piatok 30. júla

18.00 hod. + Ladislav Petrovič (5. výročie smrti)

Sobota 31. júla - Dom nádeje

18.00 hod. Za + sestru, otca, st. rodičov, Jozefa a Lukáša

Nedeľa 1. augusta

08.00 hod. Pro Populo

11.00 hod. Ján a Mária Bajtošovci (50. jubileum manželstva)

DRAVCE

Utorok 27. júla

07.30 hod. + Jozef a Ján

Piatok 29. júla

19.00 hod. + Mária a Ján Mačák

Nedeľa 25. júla

09.30 hod. + Štefan, Ján a Mária

BUKOVINKA

Streda 28. júla

19.00 hod. + Jozef Glodžák (výročná)

Nedeľa 1. augusta

09.30 hod. Za zdr. a B. požehnanie pre rodinu Pagáčovú

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 26. júla

19.00 hod. Za + Tomáša a zosnulých z rod. Kopaničáková a Strážiková

Štvrtok 29. júla

07.30 hod. Na úmysel

Nedeľa 1. augusta

08.15 hod. Za zdravie a B. požehnanie pre Máriu a celú jej rodinu

160 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page