top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 13. - 19. júna

Budeme slávisť jeden z najkrajších kresťanských sviatkov. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vznikla v stredoveku, keď medzi ľuďmi upadala úcta k eucharistii. Dejiny hovoria o "eucharistických" zázrakoch, ktoré Cirkev pochopila ako Božie znamenie. Procesie, pri ktorých si v uliciach miest a dedín uctievame Kristovo Telo a Krv, majú našu pozornosť opäť priviesť k obdivu a vďačnosti za tento spôsob Božej prítomnosti medzi nami.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 13. júna - Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, sviatok

Štvrtok 16. júna - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť

Nedeľa 19. júna - 12. nedeľa v cezročnom období, deň otcov


BIBLICKÝ KURZ - Svätojánske večeri

V pondelok večer po sv. omši v Dlhých Strážach bude tretie stretnutie biblického kurzu Svätojánske večery.


BOŽIE TELO

Vo štvrtok je prikázaný sviatok, tento deň treba podľa možnosti zasvätiť tak, ako nedeľu. Treba sa vyhnúť práci, ktorá nie je nevyhnutná, oddýchnuť si a zúčastniť sa sv. omše. Večer podľa miestnych zvyklostí pripravte procesiu s oltárikmi, rodičia nech nezabudnú priviesť prvoprijímajúce deti. Dievčatká nech si pripravia košíky s lupienkami. Kto sa nábožne zúčastní tejto procesie, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.


PRIHLÁŠKY NA BIRMOVKU

V sakristii si môžete vyzdvihnúť prihlášky na prípravu k sviatosti birmovania. Príprava začne v septembri. Môžu sa prihlásiť tí, ktorí v budúcom roku budú navštevovať deviaty ročník ZŠ a všetci starší, ktorí ešte na birmovke neboli. Prihlášku treba priniesť najneskôr do 20. júna. S prihláškou sa viaže poplatok 24 eur určený na nákup pomôcok. Prípravu koordinuje p. Samuel.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Peter Bikár a Nikola Gabčová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Patrik Pompa a Petronela Pompová rod. Mirgová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Juraj Lojko a Timea Poľanovská. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

4. Marián Čech a Ladislava Mirgová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


ODPUST SV. LADISLAVA

V nedeľu 26. júna bude o 11.00 hod. vo farskom kostole odpustová slávnosť ku cti sv. Ladislava, patróna našej farnosti. Slávnostným kazateľom bude p. Juraj Mihály, provinciálny minister františkánskej rehole na Slovensku.


EKONIMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili minulú sobotu na deň detí. V stánku sa vyzbieralo 60 eur. V diele obnovy Kaplnky Nanebovzatia sme už vyplatili 107 910,94 eur. Všetky vonkajšie práce by mali byť dokončené ešte v tomto kalendárnom roku. Na budúci týždeň bude pravidelná zbierka, v ktorej môžete prispieť na obnovu kostola a kaplnky.


DRAVCE Na budúcu nedeľu bude zvonček určený na obnovu oltára.


SLUŽBA LEKTOROV

Božie Telo 16. júna

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

07.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová

18.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová

DLHÉ STRÁŽE

18.00 hod. Mária Kellnerová, Miroslava Lojková


Nedeľa 19. júna

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Jana Gáborová, Laura Borská

11.00 hod. Marta Švedová, Ema Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Lutterová, Anna Kováčová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Irena Mirgová, Zuzana Čonková, Lenka Ščuková, Cecília Mirgová, Veronika Kroščenová, Valika Mirgová


DRAVCE

Gibalová Katarína, Čurilova Katarína, Sanetriková Anna, Vernarská Alžbeta


DLHÉ STRÁŽE

Alžbeta Bendžalová, Jana Lorková, Katarína Slaninová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 13. júna

06.30 hod. Na úmysel br. Jána

Utorok 14. júna

18.00 hod. + František Toporcer

Streda 15. júna

06.30 hod. Za zdravie, šťastie a posilnenie rodiny

Štvrtok 16. júna

07.00 hod. Pro Populo

18.00 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora

Piatok 17. júna

18.00 hod. + František, Emília a ostatní z rodiny Gáborovej

Sobota 18. júna

18.00 hod. + Jozef, Anna a ostatní z rodiny Mirgovej

Nedeľa 19. júna

08.00 hod. + Zdeno

11.00 hod. + Mária Petrovičová


DRAVCE

Utorok 14. júna

19.00 hod. + Martina Gyenesová

Štvrtok 16. júna

18.00 hod. + Štefan Petrovič

Piatok 17. júna

19.00 hod. + Mária a Štefan Bašista

Nedeľa 19. júna

09.30 hod. + Viktória Vodžáková


BUKOVINKA

Streda 15. júna

18.00 hod. Za + z rodiny Kramarčíkovej a Košarikovej

Nedeľa 19. júna

09.30 hod. + Anna a Ján Glodžák


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 13. júna

19.00 hod. Za + z rod. Čuľaková, Kopaničáková, Špernogová

Štvrtok 16. júna

18.00 hod. Za členov ružencového spoločenstva

Nedeľa 19. júna

08.15 hod. Pro Populo

193 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page