top of page
  • br. Jozef

Dravce: KPU vydal rozhodnutie k obnove

Po skončení architektonicko-historického výskumu draveckého kostola, ktorého súčasťou bol aj archívny a archeologický výskum, vydal Krajský pamiatkový úrad v Prešove dňa 3.6.2022 rozhodnutie, ktoré určuje podmienky pre ďalšiu prípravu a vykonávanie komplexnej obnovy a reštaurovania tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Rozhodnutie, ktoré je v ďalšom postupe pri obnove Kostola sv. Alžbety pre nás záväzné a smerodajné, popisuje všeobecné podmienky a ciele obnovy, požiadavky na ďalšie výskumy, prípravnú a projektovú dokumentáciu a konkretizuje niektoré špecifické kroky a postupy, ktoré treba v úsilí o obnovu kostola vykonať. Veríme, že pri zachovaní daných postupov z našej strany bude Ministerstvo kultúry SR ďalšiu pamiatkovú obnovu Kostola sv. Alžbety finančne podporovať. Farnosť sa bude naďalej uchádzať o pomoc v rôznych dotačných programoch.


Rozhodnutie KPU z 3.6.2022

KPU stanovisko k obnove
.pdf
Stáhnout PDF • 985KB
66 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentarer


bottom of page