top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 12. - 18. septembra

Aktualizováno: 12. 9. 2022

V pondelok si pripomenieme v Spišskom Štvrtku nášho rodáka, dona Štefana Javorského SDB. Konfederácia politických väzňov mu odhlaí pamätnú tabuľu. Tento saleziánsky kňaz zasvätil svoj život práci s mládežou a deťmi. Prežil ale veľkú časť svojho kňazského povolania vo väzniciach komunistického režimu. Usilujme sa, aby naše deti poznali dejiny a učili sa tak robiť vo svojom živote aj ťažké rozhodnutia, ktoré sa páčia viac Bohu, ako ľuďom.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 12. septembra - Najsv. mena Mária, ľubovoľná spomienka

Utorok 13. septembra - Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 14. septembra - Povýšenie Svätého kríža, sviatok

Štvrtok 15. septembra - Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

Piatok 16. septembra - Sv. Kornela a Cypriána, mučeníkov, spomienka

Nedeľa 18. septembra - 25. nedeľa cez rok


ODHALENIE TABULE Konfederácia politických väzňov Slovenska odhalení v pondelok 12. septembra v Spišskom Štvrtku pamätnú tabuľu saleziánskemu kňazovi donovi Štefanovi Javorskému. Súčasťou oficiálneho programu bude i sv. omša vo farskom kostole o 10.00 hod.


SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ

Vo štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Nie je to prikázaný sviatok. Keďže je to voľný deň, sv. omše budú v Spišskom Štvrtku, Dravciach a v Dlhých Strážach ráno. V Bukovinke bude omša zo slávnosti v stredu večer.


PERNÍČKY

V tomto týždni si budete môcť v kostole zakúpiť perníčky, ktoré napiekli naši seniori. Podporíte tak obnovu Kaplnky Nanebovzatia.

PRIHLÁŠKY NA 1. SV. PRIJÍMANIE Rodičov prvoprijímajúcich detí prosíme, aby do konca septembra vyplnili prihlášky detí na prvé sv. prijímanie. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Deti si môžu už dnes vyzdvihnúť aj knižočky, do ktorých si budú každú nedeľu po sv. omši lepiť nálepky.


STRETNUTIE BIRMOVANCOV Birmvancov v nasledujúcom týždni pozývame na prvé stretnutie.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: streda po sv. omši

DLHÉ STRÁŽE: piatok 18.00 hod. v klubovni pod Domom kultúry

OHLÁŠKY Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Peter Kubičár a Michaela Kukurová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Marek Gábor a Kristína Kroščenová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Rodina Tisová obetovala na obnovu kaplnky 100 eur. Bohu známe osoby taktiež 500 eur. Na budúcu nedeľu je pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky.

Pán Boh zaplať za všetky milodary.

DRAVCE

Novomanželia Polákoví obetovali na kostol 100 eur. Zvonček z budúcej nedele je určený na obnovu oltára. Pán Boh zaplať za všetky milodary.

SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 18. SEPTEMBRA SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 08.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová 11.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová DLHÉ STRÁŽE 08.15 hod. Mária Kellnerová, Miroslava Lojková UPRATOVANIE KOSTOLA SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Lívia Melišová, Tatiana Fabianová, Martina Javorská, Martina Hovančík, Martina Javorská Drusart, Miriam Bajtoš

DRAVCE Sidimaková Alena, Šarišská Veronika, Kašperová Romana, Bašistová Adriana

ÚMYSLY SV. OMŠÍ SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 12. septembra 10.00 hod. + kňaz Štefan Javorský SDB Utorok 13. septembra 18.00 hod. + Božena Biskupová - výročná Streda 14. septembra 18.00 hod. + Mária Žilková - výročná Štvrtok 15. septembra 08.00 hod. Poď. za 50 rokov spoločného života, za ZBP manželov a za celú rodinu Piatok 16. septembra 18.00 hod. Za ZBP Danky (60. jubileum) a za jej rodinu Sobota 17. septembra - Dom nádeje 18.00 hod. + Justína Orolínová Nedeľa 18. septembra 08.00 hod. + manžel Vladimír a brat Jozef 11.00 hod. + Jozef Petrovič (Zelená 332) - výročná DRAVCE Utorok 13. septembra 17.00 hod. + Mária a Jozef Bendžala Štvrtok 15. septembra

09.30 hod. + Margita Tomečková

Piatok 16. septembra 17.00 hod. + Ján Jurčík Nedeľa 18. septembra 09.30 hod. + Viktória Vodžáková BUKOVINKA Streda 14. septembra 17.00 hod. + rodičia Katarína a Michal Kašper Nedeľa 18. septembra 09.30 hod. Za ZBP pre Daniela a Danku z príležitosti 50. narodenín DLHÉ STRÁŽE Pondelok 12. septembra 17.00 hod. Za ZBP a pomoc a lásku pre rod. Gibalovú a Sedlákové Štvrtok 15. septembra 08.15 hod. Za členov Ružencového spoločenstva Nedeľa 18. septembra 08.15 hod. Za ZBP a pomoc pre Mariana (70. jub.) a za jeho rodinu


221 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page