top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 29. novembra - 5. decembra

Hoci sú obchody plné ľudí a na mnohých úrovniach spoločenského života sa dá fungovať aspoň v obmedzenom režime, v našich kostoloch nemáme v týchto dňoch konať verejné bohoslužby. Miesto radostnej nádeje z blízkeho príchodu Krista mnohých z nás ovláda hnev a pocit krivdy. Advent je však i čas pokánia a reflexie nad našimi životnými postojmi. Mnohí z tých, čo sa dnes hnevajú, mohli v posledných mesiacoch prispieť k tomu, aby sa situácia nestala tak zlou. Miesto hnevu a rozhorčenia sa preto v týchto dňoch my, veriaci, ponorme radšej do modlitby a dôvery v Krista i jeho Cirkev a nezabudnime urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa čím skôr mohli opäť zhromaždiť okolo Božieho oltára.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 29. novembra - Všetkých svätých troch františkánskych rádov, sviatok

Utorok 30. novembra - Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Piatok 3. decembra - Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Nedeľa 5. decembra - Druhá adventná nedeľa


LOCKDOWN

Na základe rozhodnutia vlády sa majú sv. omše v týchto dňoch sláviť bez účasti veriacich. Prijaté úmysly sv. omší z našich kostolov budeme slúžiť online cez týždeň o 18.00 hod. a v nedeľu o 08.00 hod., vždy vo farskom kostole. Po telefonickej dohode môžu veriaci prichádzať do kostola individuálne na sv. spoveď i sv. prijímanie. Budeme radi, ak naše služby využijete a ochotne vám poslúžime.


p. Jozef Sukeník: 0910 842 499

p. Roman Gažúr: 0908 452 589

p. Samuel Hurajt: 0904 738 978

br. Ján Čirák: 0903 982 118 (okrem spovedania)


NOVÉNA

Aj tento rok sa začíname 29. novembra modliť novénu pred Slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Bude spojená s každodennou konventnou sv. omšou vysielanou online z farského kostola. Pozývame vás, aby ste sa k nám pridali a spolu s rehoľníkmi sa duchovne pripravili na sviatok Nepoškvrnenej.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Na sv. spoveď a sv. prijímanie môžete prísť po telefonickom dohovore. Chorých navštevujeme taktiež na základe telefonického dohovoru.


ADVENTNÁ ZBIERKA NA CHARITU

Každoročná adventná zbierka na charitu bude v tomto roku bežať od 28. novembra nasledujúce dva týždne. Milodary môžete odovzdať v kostole v košíku, alebo do 20. decembra poslať priamo na číslo účtu SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071937 (posledné trojčíslie je kód našej farnosti).


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Minulý týždeň bola zbierka na opravu kostola a kaplnky. Vyzbierali sme 1023 eur. V pokladničke od turistov bolo 105 eur, Bohu známa osoba venovala na kaplnku 50 eur. Pán Boh zaplať.


V pondelok by mala byť podpísaná zmluva na obnovu kaplnky s firmou BAUMANN s.r.o. z Humenného. Ak všetko pôjde dobre, dotácia vo výške 490 000 eur by mala prísť na náš účet na prelome starého a nového roka.


DRAVCE

Zvonček z minulej nedele bol určený na obnovu oltára. Vyzbieralo sa 353,25 eur. Pán Boh zaplať!


Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


ÚMYSLY SV. OMŠÍ - slávené online farský kostol


Pondelok 29. novembra 18.00 hod.

1. Prosba o uzdravenie pre manžela - operácia (Sp. Štvrtok) - p. Samuel

2. Za + Štefana, Annu a synov Pavla a Štefana (Dl. Stráže) - p. Jozef

3. Za ZBP a ochranu pre Miroslava Mirgu - p. Roman


Utorok 30. novembra 18.00 hod.

1. Za + Ondreja (Sp. Štvrtok) - p. Jozef

2. + Ondrej a Anna Bartošoví, +Anna Brejová (Dravce) p. Samuel

3. Pro Populo - p. Roman


Streda 1. decembra 18.00 hod.

1. Za + kňaza Štefana Javorského a rodičov (Sp. Štvrtok) - p. Roman

2. Za + Agnesu Lorkovú (Bukovinka) - p. Samuel

3. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov - p. Jozef


Štvrtok 2. decembra 18.00 hod.

1. Za + manželku Otíliu Toporcerovú (Sp. Štvrtok) - p. Samuel

2. Za + Jozefa Lojka (Dl. Stráže) - p. Jozef

3. Za nové kňazské a rehoľné povolania - p. Roman


Piatok 3. decembra 18.00 hod.

1. Za + manžela Viliama, mamu Annu, otca Jozefa, brata Cyrila (Sp. Štvrtok) - p. Jozef

2. + brat Jozef a Mária Bednároví (Dravce) p. Roman

3. Za živých členov rodiny Csákyovcov - p. Samuel


Sobota 4. decembra 18.00 hod.

1. Za členov M.I. a Ružencového spoločenstva a na och úmysel - p. Roman

2. Za + členov rodiny Csákyovcov - p. Samuel

3. Pro Populo - p. Jozef


Nedeľa 5. decembra 08.00 hod.

1. Za + p. Vavrinca Hlavatého a jeho rodičov (Dl. Stráže) - p. Samuel

2. + Mária a Ján, Jozef a Ján, Štefan Škoviroví (Dravce) p. Jozef

3. Za vnú. uz., potr. milosti pre manžela, jednotu v manželstve (Bukovinka) - p. Roman187 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page