top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 16. - 22. mája

Do našich dvorov a záhrad sa konečne prebojovalo leto. Všetko okolo nás ožilo a my dúfame, že život a dobro zvíťazí čoskoro aj na ostatných frontoch. Vytrvalo prosme Pannu Máriu, Kráľovnú mája, aby stála hlavne pri tých, ktorí okrem mnohých vecí stratili v týchto dňoch nádej. Buďme im nablízku svojou modlitbou a dobrými skutkami.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 16. mája - Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Utorok 17. mája - Sv. Paschala Baylona, rehoľníka, spomienka

Streda 18. mája - Sv. Felixa z Cantalicie, rehoľníka, spomienka

Piatok 20. mája - Sv. Bernardína Sienského, kňaza, spomienka

Nedeľa 22. mája - 6. veľkonočná nedeľa


BENEFIČNÝ KONCERT

Dnes popoludní o 15.00 hod. vás pozývame do kinosály v Spišskom Štvrtku na benefičný koncert ľudovej speváčky Hanky Servickej. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude určený na podporu obnovy našej Kaplnky Nanebovzatia. Záštitu nad podujatím prevzala pani prezidentka Zuzana Čaputová.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Jurčo a Veronika Hubová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


PRVÉ SV. PRIJÍMANIE V BUKOVINKE

Na budúcu nedeľu 22. mája je v Bukovinke slávnosť prvého sv. prijímania. Sv. omša bude o 10.00 hod.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: Bohu známe osoby venovali na obnovu kaplnky spolu 100 eur. Pán Boh zaplať. Práce na kaplnke napredujú, v pondelok popoludní je na stavenisku kontrolný deň. Po zotmení budú prebiehať skúšky osvetlenia.


ZBIERKA NA SEMINÁR

Minulý týždeň bola zbierka na seminár, vyzbierali sme 607 eur. Pán Boh zaplať! Na stránke farnosti si môžete prečítať ďakovný list od rektora seminára, dp. Petra Majdu.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 300 eur; DRAVCE: 130 eur; BUKOVINKA: 42 eur; DL. STRÁŽE: 135 eur.


DIECÉZNA ŠKOLA VIERY

Vo štvrtok 19. mája 2022 sa v Levoči uskutoční siedme a zároveň záverečné stretnutie tohtoročnej Diecéznej školy viery, ktoré je venované Svätému písmu.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 22. MÁJA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Marta Švedová, Ema Bajtošová

11.00 hod. Radanka Oravcová, Eva Majcherová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Anna Kováčová, Mária Baluchová


UPRATOVANIE KOSTOLA

DRAVCE

Malecová Mariana, Olejárová Mária, Špenerová Dagmar, Garčárová Mariana


DLHÉ STRÁŽE

Lívia Lorková, Zuzana Krátka, Terézia Lorková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - celý týždeň v dome nádeje

Pondelok 16. mája

18.00 hod. Za ZBP pre sestru Lucietu

Utorok 17. mája

18.00 hod. Poďakovanie za 75 rokov života Márie Toporcerovej

Streda 18. mája

18.00 hod. + sestra Marienka Petrovičová

Štvrtok 19. mája

18.00 hod. + Ladislav Gut

Piatok 20. mája

18.00 hod. + Jozef (5. výročie)

Sobota 21. mája

18.00 hod. + Vladimír Bajtoš (10. výročie)

Nedeľa 22. mája

08.00 hod. + Darina Mirgová

11.00 hod. Za ZBP pre vnúčatá


DRAVCE

Utorok 17. mája

19.00 hod. + Ján, Katarína a Liliana

Piatok 20. mája

19.00 hod. + Peter

Nedeľa 22. apríla

09.30 hod. + Ján a Johana Vodžákoví


BUKOVINKA

Streda 18. mája

19.00 hod. + Mária a Ľudovít Pitorák

Nedeľa 22. mája

10.00 hod. Za Jožka a jeho rodinu


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 16. mája

19.00 hod. + rodičia Štefan a Mária Slaninoví

Štvrtok 19. mája

18.15. Eucharistická adorácia

19.00 hod. + manželia Mária a Matej Gibaloví

Nedeľa 22. mája

08.15 hod. Za + z rodiny Závadská

156 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page