top of page
  • br. Jozef

Týžden vo farnosti 6. - 12. marca

Cez pôst posúvame svoje limity a hranice. Nerobíme to preto, že by sme sa chceli úmyselne trápiť, ale pre to, aby sme vytvorili širší priestor životu, ku ktorému nás povolal Otec. Nespúšťajme teda oči z Krista, ktorý už cestou na Kalváriu žiari v Božskej sláve. Po pôstnych duchovných cvičeniach sa domov vráťme ako učeníci z hory Tabor - úplne premenení.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 12. marca - 3. pôstna nedeľa


VÝMENA RUŽENCOVÝCH KARTIČIEK V SP. ŠTVRTKU

Dnes popoludní pozývame na krížovú cestu. Pobožnosť pripraví ružencové spoločenstvo. Po jej skončení bude výmena kartičiek s ružencovými tajomstvami.


PROVINCIÁLNA VIZITÁCIA

V júni tohto roku sa končí funkčné obdobie našej rehoľnej komunity. Z tohto dôvodu bude mať náš kláštor v dňoch 6. - 8. marca provinciálnu vizitáciu, ktorú vykoná krakovský provinciálny minister br. Marián. Provinciála privítame pri konventnej sv. omši v pondelok o 18.00 hod. vo farskom kostole. Na túto sv. omšu vás všetkých pozývame. Ak sa niekto z vás chce s bratom provinciálom porozprávať aj osobne, nech si s ním v pondelok dohodne termín stretnutia počas trvania jeho návštevy.


SOCIÁLNE PORADENSTVO

Každý utorok bude na farskom úrade v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. k dispozícii sociálna pracovníčka, ktorá bude poskytovať bezplatné sociálne poradenstvo. Bližšie informácie o tejto službe katolíckej charity a kontakt na sociálnu pracovníčku nájdete na farskej internetovej stránke.


BIRMOVANCI

Birmovancov zo Spišského Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Strážach pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.

Slávnosť birmovky bude v našej farnosti v nedeľu 3. septembra. Pozvanie prijal otec biskup Ján Kuboš.


PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Prvé sv. prijímanie bude v našej farnosti v tomto roku v Spišskom Štvrtku 7. mája a v Dravciach 14. mája. Prípravu slávnosti nech rodičia koordinujú s pátrom Samuelom.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známa osoba venovala na obnovu kaplnky 100 eur, veriaci v Spišských Hanušovciach vyzbierali na toto dielo 1 400 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


ZBIERKA NA CHARITU

Minulý týždeň bola zbierka na charitu. Naša farnosť vyzbierala 1 015 eur.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 400 eur, DRAVCE 250 eur, BUKOVINKA 72 eur, DLHÉ STRÁŽE 293 eur


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 12. MARCA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Timea Jurčová, Tobias Kuda

11.00 hod. Ema Bajtošová, Miška Švedová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Miroslava Lojková, Mária Kellnerová, Peter Gibala


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Katka Borská, Mária Novotná, Darina Knapiková, Marta Švedová, Miška Bajtošová, Andrea Mlynárová

DRAVCE

Koršalová Jana, Vodžáková Mária, Gibalová Katarína


DLHÉ STRÁŽE

Daniela Baluchová, Lenka Šarišská


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 6. marca

18.00 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov

Utorok 7. marca

18.00 hod. + Marika Vernarská

Streda 8. marca

18.00 hod. Za ZBP pre Danielu (jubileum)

Štvrtok 9. marca

06.30 hod. + Mária Slaninová a Štefan Greš

Piatok 10. marca

18.00 hod. + Zdenek Mirga - výročná

Sobota 11. marca

18.00 hod. + Helena Toporcerová - výročná

Nedeľa 12. marca

08.00 hod. + brat Ľubomír

11.00 hod. Za ZBP pre Jozefínu Toporcerovú, poď. za dožitých 70 rokov života

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty - pripraví spoločenstvo Modlitby matiek


DRAVCE

Utorok 7. marca

17.00 hod. + vdp. Ladislav Hostinský

Piatok 10. marca

17.00 hod. + Agnesa, Jozef, Mária a Ján

Nedeľa 12. marca

09.30 hod. Pro Populo

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


BUKOVINKA

Streda 8. marca

17.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 12. marca

09.30 hod. + Vladimír Pitorák

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 6. marca

06.30 hod. + Ján Faltin

Štvrtok 9. marca

17.00 hod. Za zdravie Štefana Tomečku a za celú rodinu Tomečkovú

Po sv. omši eucharistická adorácia

Nedeľa 12. marca

08.15 hod. + z rodiny Bendžalovej

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

203 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page