top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 8. - 14. marca

Masmédia priniesli povzbudivé informácie o tom, že v nasledujúcich týždňoch by sa pandemická situácia v našej krajine mohla konečne začať zlepšovať. Napriek tomu je teraz potrebné svedomitejšie dodržiavanie opatrení, ktoré zabránia ďalej šíriť nebezpečnú nákazu. V tomto pôstne sme nútení k hrdinským sebazáporom, ktoré však môžu priniesť i dobré duchovné ovocie. Sme radi, že naše online sv. omše sledujete a modlievate sa spolu s nami. Pamätáme na vás a tešíme sa na osobné stretnutie!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 14. marca: 4. pôstna nedeľa


FUNGOVANIE FARSKÉHO ÚRADU

Farský úrad funguje v pracovných dňoch tak, ako zvyčajne. Všetky záležitosti vybavujte podľa možností telefonicky (053 4598 400 alebo 0910 842 499). Prosíme, aby ste rešpektovali životný rytmus rehoľnej komunity a ak to nie je nutné, aby ste neriešili úradné záležitosti v čase obeda (12.00 - 13.00) ani vo večerných hodinách.

VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ

Cirkev učí, že kresťan katolík sa má aspoň raz do roka vyspovedať a vo veľkonočnom čase prijať sv. prijímanie. Veľkonočnú sv. spoveď si môžeme vykonať v čase od popolcovej stredy až do Turíc. Keďže v týchto dňoch nemôžeme sláviť verejné bohoslužby, v súčasnej situácii sa dá o sv. spoveď požiadať po telefonickom dohovore.

p. Jozef Sukeník 0910 842 499

p. Samuel Hurajt 0904 738 978

p. Roman Gažúr 0908 452 589

  • Chorých navštevujeme v súčasnej situácii iba v nebezpečenstve smrti alebo ak sa výrazne zhorší ich zdravotný stav.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

V minulom týždni boli zakúpené a namontované pre farskú budovu nové vchodové dvere do pastoračnej miestnosti pri garáži. Staré boli už prehnité a deravé. Za zaobstaranie a montáž ďakujeme pánovi Jozefovi Pagáčovi z Bukovinky. Taktiež pokračovali práce na obnove Starej školy, kde vzniká útulňa, miesto prijatia pre pútnikov a turistov navštevujúcich Kaplnku Nanebovzatia. Ďakujeme chlapom zo Spišského Štvrtku za každú nezištnú pomoc.


Milodary: rodina Ondirková venovala na kostol v Spišskom Štvrtku 100 eur, Bohu známe osoby v minulom týždni spolu 321,94 eur.

Rodina Františka Glodžáka obetovala na kostol v Bukovinke 50 eur.


Ak chcete farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar aj na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


POSILOŇA V BUDOVE FARY

V čase sprísnených protiepidemiologických opatrení je posilovňa na fare pre verejnosť zatvorená, prosíme o trpezlivosť, po zlepšení situácie bude opäť otvorená. Zatiaľ budeme pracovať na oprave posilňovacích zariadení.


UPOZORNENIE PRE SENIOROV

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, na páchanie podvodov pri možnom asistenčnom sčítaní obyvateľstva (od 01. apríla do 31. októbra 2021) „falošnými mobilnými asistentmi“. V tejto súvislosti Policajný zbor upozorňuje seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní. Odporúča sa, aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, príp. známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorým dôverujú, aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, tiež osoby, ktoré nepoznajú, príp. osoby, ktoré ich navštívili a sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajú pomoc pri sčítaní. Polícia vyzýva seniorov, ak sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami alebo pomocou svojich blízkych, aby sa pri asistenčnom sčítaní osobne dostavili na zriadené kontaktné miesto obce/mesta, kde ich sčíta stacionárny asistent alebo telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum a požiadali o pomoc pri sčítaní, kde ich mobilný asistent sčíta priamo v bydlisku (mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec/mesto a budú sa povinne preukazovať preukazom). Pri tomto sčítaní je žiadúce, aby si dohodli presný čas príchodu, meno a priezvisko mobilného asistenta, aby zabránili podvodníkom kontaktovanie ich osoby, napr. pod legendou mobilného asistenta, resp. inej pomoci pri sčítaní s cieľom podvodne vylákať od nich peniaze, prípadne zneužiť ich doklady totožnosti, aby boli zvlášť opatrní na podvodníkov, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc obce/mesta pri asistenčnom sčítaní. Polícia tiež žiada seniorov, aby v prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami, kontaktovali políciu na čísle 158.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 8. marca

P. Samuel - Prosba o B. pomoc pre Máriu, Jána a celú rodinu Milošovu, Braňovu a Lukášovu

P. Roman - + Richard

P. Jozef - Za sestru Irenku Strážikovú (70. jubileum)


Utorok 9. marca

P. Samuel - + Marcela Ondirková

P. Roman - + Mária Dvorčáková (výročná)

P. Jozef - Na úmysel celebranta


Streda 10. marca

P. Samuel - Za B. pož., zdravie, potrebné milosti, dary Ducha Sv. pre celú rodinu Pollákovú

P. Roman - + Peter Glodžák

P. Jozef - Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Magdalénu Pľutovú


Štvrtok 11. marca

P. Samuel - Za + rodičov Novotných a starých rodičov Jána a Žofiu

P. Roman - + Štefan a Anna Špeneroví

P. Jozef - Na úmysel brata Jána


Piatok 12. marca

P. Samuel - Na úmysel celebranta

P. Roman - + Jozef, Ján,a Anna

P. Jozef - Za + Máriu Garčarovú (Majku)


Sobota 13. marca

P. Samuel - Prosba o B. požehnanie pre rodinu Toporcerovú

P. Roman - + Agnesa Lorková

P. Jozef - Pro Populo (Za Boží ľud našej farnosti)


Nedeľa 14. marca

P. Samuel - Prosba o B. požehnanie pre Luciu (40. jubileum) a jej rodinu

P. Roman - Za zdravie a B. požehnanie rodiny Jurečkovej a Novotnej

P. Jozef - + Agnesa Dvorčáková

185 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page