top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 3. - 9. januára

Aktualizováno: 2. 1. 2022

Aj medzi sviatkami ostávame citliví a pozorní na Božie slovo, ktoré sa nám prihovára v momentoch modlitby a obety vo farskom spoločenstve. Čerpajme s radosťou z tohto prameňa, aby sme už na začiatku roka nabrali tak potrebnú silu k výzvam, ktoré prinesie.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 3. januára - Najsvätejšieho mena Ježiš, spomienka

Utorok 4. januára - Sv. Angely z Foligna, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 6. januára - Zjavenie Pána, slávnosť - sv. omše budú podľa nedeľného poriadku

Nedeľa 9. januára - Krst Krista Pána


POŽEHNANIE DOMOV

V tomto roku nie je možné vykonať tradičné požehnanie domov. Na sviatok Zjavenia Pána pripravíme v kostoloch vodu, kriedu a tymián, ktoré vám požehnáme. Dostanete aj modlitbu, ktorú sa vo vašich príbytkoch pomodlíte a potom ich pokropíte a kriedou urobíte nápis na dverách. Na svätenú vodu si, prosím, prineste nádobky.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Po sviatkoch zvláštne spovedanie nechystáme, v prípade potreby využite prítomnosť kňazov pred sv. omšou alebo po nej. Chorých navštevujeme po telefonickom dohovore, pripomíname, že vo štvrtok nie, pretože bude nedeľný poriadok bohoslužieb.


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Zjavenie Pána, 6 januára

08.00 hod. Marta Švedová, Ema Bajtošová

11.00 hod. Radanka Oravcová, Eva Majcherová

14.00 hod. Ľuboš Bajtoš, Anna Palenčárová

Nedeľa 9. januára

08.00 hod. Natália Bajtošová, Milan Podolinský

11.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

14.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

Zjavenie Pána, 6 januára

08.15 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová

11.00 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová

Nedeľa 9. januára

08.15 hod. Anna Kováčová, Mária Baluchová

11.00 hod. Adriana Baluchová, Antónia Balocká


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Dnes je posledný deň na podporu koledníckej akcie Dobrá novina. Vzadu je na to zvláštna pokladnička.

Milodary: Bohu známa osoba venovala na obnovu kaplnky 150 eur. Pán Boh zaplať.

BUKOVINKA

Milodary: rodina Františka Glodžáka venovala na kostol z krstu 50 eur, Helena Bajcurová venovala na zvon 50 eur.

DLHÉ STRÁŽE

Milodary: chlapci z jasličokovania obetovali na kostol 150 eur. Pán Boh zaplať.


Čísla účtov

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Nová: Mária Javorská, Katarína Javorská, Marta Švirlochová, Mária Švirlochová, Zuzana Tripšanská, Lenka Magutová

DRAVCE

Kandrová Viktória, Brejová Alžbeta, Malecová Marianna, Olejarová Mária

DLHÉ STRÁŽE

Milana Bendžalová, Mária Slaninová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 3. januára

06.30 hod. + Martin a Johana

Utorok 4. januára

18.00 hod. + Štefan a Miroslav Ščuka a st. rodičia

Streda 5. januára

06.30 hod. + rodičia Štefan, Jarmila, Július, Margita, Ružena

Štvrtok 6. januára

08.00 hod. Pro Populo

11.00 hod. Za ZBP a potrebné milosti pre Martu, Františka a synov s rodinami

14.00 hod. Na úmysel celebranta

Piatok 7. januára

18.00 hod. + Ladislav Poremba (výročná)

Sobota 8. januára - kostol

18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie manžela

Nedeľa 9. januára

08.00 hod. + Štefan Greš

11.00 hod. + Mária Petrovičová

14.00 hod. Na úmysel celebranta


DRAVCE

Utorok 4. januára

17.00 hod. + Margita Tomečková

Štvrtok 6. januára

09.30 hod. + Helena Korbová (10. výr.smrti)

Piatok 7. januára

17.00 hod. + Anna a Ján Tomečkoví

Nedeľa 9. januára

09.30 hod. Pro Populo


BUKOVINKA

Streda 5. januára

17.00 hod. + Agnesa Lorková

Štvrtok 6. januára

09.30 hod. + Jozef a Viktória Kuruc

Piatok 7. januára

17.00 hod. + Ján Grendel

Nedeľa 9. januára

09.30 hod. + Šimon (výročná)


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 3. januára

17.00 hod. Za ZBP pre Jozefa s rodinou (50. jubileum)

Štvrtok 6. januára

08.15 hod. + Ján a Johana Tomečko

11.00 hod. Na úmysel celebranta

Piatok 7. januára

17.00 hod. + rehoľná sestra Daniela

Nedeľa 9. januára

08.15 hod. + Ľudovít Strážik (výročná)

11.00 hod. Na úmysel celebranta

236 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page