top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 23. - 29. januára

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov uzavrieme v stredu slávením Sviatku obrátenia sv. apoštola Pavla. Tento deň nám pripomína, že i nábožní ľudia potrebujú prežívať vnútorné premeny. Otvorme sa na svetlo z hora, aby sa i naše farizejstvo mocou živého Krista premenilo na autentický apoštolský zápal. Toto je cesta k pravej zbožnosti i k jednote medzi tými, ktorí chcú plniť Božiu vôľu.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 24. januára - Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 25. januára - Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

Štvrtok 26. januára - Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Sobota 28. januára - Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 29. januára - 4. nedeľa cez rok


NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Dnes je Nedeľa Božieho slova. Pozývame vás, aby ste aj v rodinách vzali dnes do rúk Sväté písmo a spoločne ho čítali. Na farskej stránke nájdete aj pobožnosť Intronizácie Sv. písma v domácnosti.


TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

Až do stredy 25. januára slávime v Cirkvi týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel pri sv. omšiach i v osobnej modlitbe.


PÚŤ DO SV. ZEME

V týchto dňoch sa uzatvára zoznam účastníkov farskej púte do Svätej zeme. Termín sa kvôli dostupnosti leteniek posunul o jeden deň neskôr (19. - 26. mája). Prosíme tých, ktorí sa prihlásili, alebo prihlásili niekoho iného a stále neodovzdali všetky údaje, aby v priebehu budúceho týždňa kontaktovali p. Samuela osobne alebo telefonicky (0904 738 978).


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov zo Spišského Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Strážach pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Minulú nedeľu bola zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Nazbieralo sa 1 125 eur. Z pohrebu pána Jozefa Petroviča obetovali príbuzní 200 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


DRAVCE

Zvonček z minulej nedele bol určený na obnovu kostola. Vyzbieralo sa 380,05 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 29. JANUÁRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Ľuboš Bajtoš, Timea Jurčová

11.00 hod. Tobias Kuda, Ema Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Peter Gibala, Adriana Baluchová, Anna Kováčová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mariana Kokoruďová, Mária Žilková ml., Lenka Šteinerová, Alžbeta Lačná, Miriam Lačná, Michaela Surová


DRAVCE

Bašistová Adriana, Jozefčáková Patrícia, Sliepková Miriama, Malecová Marianna

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 23. januára

06.30 hod. Za Zdravie pre malého Jonatána

Utorok 24. januára

18.00 hod. + Ján Javorský

Streda 25. januára

18.00 hod. + František Garčár (20. výročie)

Štvrtok 26. januára

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. + starí rodičia, svokor a Jozef

Piatok 27. januára

18.00 hod. + rodičia Oravcoví a starí rodičia Oravcoví a Kežmarskí

Sobota 28. januára - dom nádeje

18.00 hod. + manžel Ladislav, rodičia a svokrovci

Nedeľa 29. januára

08.00 hod. + Anna Bajtošová

11.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 24. januára

17.00 hod. + Elena a Ladislav Labuda

Piatok 27. januára

17.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava s rodinou

Nedeľa 29. januára

09.30 hod. + Mária, Ján a Jozef


BUKOVINKA

Streda 25. januára

17.00 hod. + Vladimír Pitorák

Nedeľa 29. januára

09.30 hod. Za zdravie pre rodinu Kurucovú


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 23. januára

17.00 hod. + rodičia Michal a Mária a brat Michal

Štvrtok 26. januára

17.00 hod. + Jozef Gibala (nedožitých 95 rokov)

Po sv. omši adorácia

Nedeľa 29. januára

08.15 hod. Za ZBP pre rodiny Lorková, Cehuľová, Spišská

159 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page