top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 24. - 30. januára

Sviatkom obrátenia sv. Pavla sa v utorok zavŕši týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento apoštol pred svojím obrátením nebol neveriacim. Napriek tomu musel pri stretnutí so živým Kristom prehodnotiť svoje životné postoje a radikálne zmeniť svoj pohľad na službu Bohu. Naša modlitba za jednotu kresťanov má byť teda spojená s ochotou prispôsobiť aj naše myslenie a život Ježišovi Kristovi a jeho evanjeliu.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 24. januára - Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok 25. januára - Obrátenie svätého Pavla, apoštola, sviatok

Streda 26. januára - Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Piatok 28. januára - Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 30. januára - 4. nedeľa cez rok


NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Dnes je nedeľa Božieho slova. Na našej internetovej stránke nájdete pobožnosť, pri ktorej si môžete vo svojich rodinách uctiť Sväté písmo.


MODLITBA ZA JEDNOTU KRESŤANOV

Až do 25. januára prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel v našich modlitbách a budeme ho vkladať aj do prosieb pri sv. omši.


STRETNUTIE REHOĽNÍKOV

V sobotu bude v Spišskej Kapitule celodiecézne stretnutie rehoľníkov a zasvätených osôb. Pozývame aj veriacich na sv. omšu, ktorá bude v katedrále o 10.00 hod.


VÝMENA RUŽENCOVÝCH KARTIČIEK

Na budúcu nedeľu bude v Spišskom Štvrtku po sv. omši o 14.00 hod. stretnutie ruženčiarov spojené s výmenou ružencových tajomstiev.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Dnes je v Spišskom Štvrtku pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Zvonček z dnešnej nedele je v Dravciach určený na obnovu oltára.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: rodina Toporcerová obetovala na obnovu kaplnky 100 eur. Pán Boh zaplať.


Čísla účtov

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 30. JANUÁRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

11.00 hod. Monika Mirgová, Milan Podolinský

14.00 hod. Kristína Slaninová, Klára Lesičková


DLHÉ STRÁŽE

08.00 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová

11.00 hod. Antónia Balocká, Veronika Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Marcela Kušniráková, Anna Novotná, Mária Lehocká, Lenka Lačná, Miriam Gajová, Jolana Bobeková


DRAVCE

Tomečková Mária, Kéri-Bašistová Jana, Bartková Katarína, Bašistová Eva

DLHÉ STRÁŽE

Mária Kramarčíková, Miroslava Lojková, Ľuba Novotná


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 24. januára

06.30 hod. + Jolana Ščuková (výročná)

Utorok 25. januára

18.00 hod. + rodičia Mária a Štefan Oravec

Streda 26. januára

06.30 hod. Za jednotu sŕdc v rodine Toporcerová

Štvrtok 27. januára

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. Za Alžbetu a Ladislava Gáborových

Piatok 28. januára

18.00 hod. + Jozef Petrovič (ul. Partizánska)

Sobota 29. januára - kostol

18.00 hod. + Štefan a rodičia Bajtošoví

Nedeľa 30. januára

08.00 hod. + Vladimír

11.00 hod. Pro Populo

14.00 hod. Na úmysel celebranta

DRAVCE

Utorok 25. januára

17.00 hod. + Jozef, Ján a Anna

Piatok 28. januára

17.00 hod. + Viktória Vodžáková

Nedeľa 23. januára

09.30 hod. + Jozef Soldiga

BUKOVINKA

Streda 25. januára

17.00 hod. Za vnút. uzdravenie, potr. milosti pre manžela a za jednotu v manželstve

Nedeľa 30. januára

09.30 hod. + svokrovci Glodžákoví a ich vnuk Ján

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 24. januára

17.00 hod. Za ZBP pre reh. sestru Martinu (70. jub.)

Štvrtok 27. januára

17.00. hod. + Štefan, Alžbeta, syn Štefan Soľanoví

17.30 - 18.00 hod. Eucharistická adorácia

Nedeľa 30. januára

08.15 hod. + z rodiny Suržinovej a Mihalikovej

11.00 hod. Za ZBP pre Máriu a jej rodinu

170 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page