top of page
  • br. Jozef

Veľký týždeň v našej farnosti

Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spoločenstvo veriacich si sprítomňuje najdôležitejšie momenty dejín spásy. Nech je tento svätý čas dobrou a účou duchovnou obnovou našich rodín a spoločenstiev.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok 14. apríla - Zelený štvrtok

Piatok 15. apríla - Veľký piatok

Sobota 16. apríla - Biela sobota

Nedeľa 17. apríla - Veľkonočná nedeľa


VEĽKONČNÉ TROJDNIE

Obrady Veľkonočného trojdnia budú podľa nasledujúceho harmonogramu:


SPIŠSKÁ KAPITULA

ŠTVRTOK 14. apríla

09.00 hod. Omša svätenia olejov


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Štvrtok 14. apríla

18.00 hod. Omša Pánovej večere

19.00 hod. - 20.00 hod. Tichá adorácia

Piatok 15. apríla

08.00 hod. Liturgia hodín

12.00 hod. Liturgia hodín a poludňajšia modlitba

15.00 hod. Obrady umučenia Pána

16.00 hod. - 20.00 hod. Adorácia pri Božom hrobe

Sobota 16. apríla

08.00 hod. Liturgia hodín

09.00 hod. - 12.00 hod. Adorácia pri Božom hrobe

12.00 hod. Liturgia hodín a poludňajšia modlitba

12.15 hod - 19.00 hod. Adorácia pri Božom hrobe

20.00 hod. Veľkonočná vigília, po nej Požehnanie veľkonočných pokrmov

Nedeľa 17. apríla

08.00 hod. Sv. omša, po nej Požehnanie veľkonočných pokrmov

11.00 hod. Slávnostná sv. omša

14.00 hod. Kajúca pobožnosť, vysluhovanie sviatosti zmierenia prvoprijímajúcim deťom


DRAVCE

Štvrtok 14. apríla

17.30 hod. Nácvik miništrantov

18.00 hod. Omša Pánovej večere

19.00 hod. - 20.00 hod. Tichá adorácia

Piatok 15. apríla

14.00 hod. Nácvik miništrantov

15.00 hod. Obrady umučenia Pána

16.00 hod. - 19.00 hod. Adorácia pri Božom hrobe

Sobota 16. apríla

09.00 hod. - 19.00 hod. Adorácia pri Božom hrobe

19.00 hod. Nácvik miništrantov

20.00 hod. Veľkonočná vigília, po nej Požehnanie veľkonočných pokrmov

Nedeľa 17. apríla

09.30 hod. Slávnostná sv. omša


BUKOVINKA

Štvrtok 14. apríla

18.00 hod. Omša Pánovej večere

19.00 hod. - 19.30 hod. Tichá adorácia

Piatok 15. apríla

15.00 hod. Obrady umučenia Pána

16.00 hod. - 19.00 hod. Adorácia pri Božom hrobe

Sobota 16. apríla

10.00 hod. - 19.00 hod. Adorácia pri Božom hrobe

20.00 hod. Veľkonočná vigília, po nej Požehnanie veľkonočných pokrmov

Nedeľa 17. apríla

09.30 hod. Slávnostná sv. omša


DLHÉ STRÁŽE

Štvrtok 14. apríla

18.00 hod. Omša Pánovej večere

19.00 hod. - 20.00 hod. Tichá adorácia

Piatok 15. apríla

09.00 hod Krížová cesta

15.00 hod. Obrady umučenia Pána

16.00 hod. - 19.00 hod. Adorácia pri Božom hrobe

Sobota 16. apríla

09.00 hod. - 11.00 hod. Adorácia pri Božom hrob

11.00 hod. Nácvik miništrantov

12.00 hod. - 19.00 hod. Adorácia pri Božom hrobe

20.00 hod. Veľkonočná vigília, po nej Požehnanie veľkonočných pokrmov

Nedeľa 17. apríla

08.15 hod. Slávnostná sv. omša, po nej Požehnanie veľkonočných pokrmov


PRIKÁZANÝ DEŇ POKÁNIA

Na Veľký piatok je príkázaný deň pokánia. Treba zachovať pôst (jesť do sýta len raz denne) a zdržiavať sa po celý deň mäsitého pokrmu. Odporúča sa predĺžiť tento pôst aj na deň Bielej soboty, aby sme mohli dôjsť k radostiam Veľkonočnej nedele s povznesenou a úprimnou mysľou.


ÚPLNÉ ODPUSTKY

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok možno v nasledujúcich dňoch získať pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti vo Štvrtok Pánovej večere spevom hymnu Ctíme túto Sviatosť slávnu, ďalej za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána a za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.


NOVÉNA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

Tam, kde je zvyk modliť sa od Veľkého piatku Novénu pred sviatkom Božieho milosrdenstva, nech sa táto modlitba začne vždy 15 minút pred sv. omšou/obradmi.


ZBIERKA PRI BOŽOM HROBE

Pripomíname, že počas poklony pri Božom hrobe môžete svojím milodarom prispieť do zbierky na podporu kresťanov vo Svätej zemi.


SPOVEDANIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

Spoveď detí pred prvým sv. prijímaním bude vo farskom kostole na Veľkonočnú nedeľu popoludní o 14.00 hod. Po sv. spovedi deti dostanú biele rúcho.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Pľuta a Dáša Čupáková. Ohlasujú sa dnes po druhý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Minulý týždeň bola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Vyzbierali sme 1 463 eur. Pán Boh zaplať.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 545 eur

DRAVCE: 334 eur

BUKOVINKA: 97 eur

DLHÉ STRÁŽE 487 eur


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Štvrtok 14. apríla

Mária Rákociová, Anna Palenčárová, Anna Brozáková

Piatok 15. apríla

Natália Bajtošová, Milan Podolinský

Sobota 16. apríla

Ema Bajtošová, Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová, Klára Lesičková, Eva Majcherová

Nedeľa 17. apríla

08.00 hod. Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová, Janka Gáborová

11.00 hod. Eva Fedorová, Radanka Oravcová, Laura Borská


DLHÉ STRÁŽE

Štvrtok 14. apríla

Anna Kováčová, Mária Baluchová

Piatok 15. apríla

Adriana Baluchová, Antónia Balocká

Sobota 16. apríla

Veronika Bendžalová, Lenka Gibalová, Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová, Miroslava Lojková, Mária Lutterová, Anna Kováčová

Nedeľa 17. apríla

Mária Baluchová, Adriana Baluchová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Rodičia prvoprijímajúcich detí, upratovanie bude v stredu o 17.00 hod.


DRAVCE

Kramarčíková Jana, Vernarská Alžbeta, Škovirová Magda, Sanetriková Anna, Gibalová Katarína, Vodžáková Mária, Koršalová Jana, Bašistová Eva


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 11. apríla

06.30 hod. + Anna, Ján a Štefan Skokanovci

Utorok 12. apríla

18.00 hod. + kňaz Štefan Javorský

Streda 13. apríla

06.30 hod. + Helena Toporcerová

Štvrtok 14. apríla

18.00 hod. Za ZBP Vojtecha Mirgu (70. jub.)

Piatok 15. apríla

15.00 hod. Obrady umučenia Pána

Sobota 16. apríla

20.00 hod. Na úmysel celebranta

Nedeľa 17. apríla

08.00 hod. Za ZBP Anny (jub.)

11.00 hod. Na úmysel celebranta

14.00 hod. Kajúca pobožnosť, spoveď prvoprijímajúcich detí


DRAVCE

Utorok 12. apríla

17.00 hod. Za + Regecových a + Mačákových

Štvrtok 14. apríla

18.00 hod. Za + Valériu, Annu, a Jána Bartonika

Piatok 15. apríla

15.00 hod. Obrady umučenia Pána

Sobota 16. apríla

20.00 hod. Za + Máriu Garčárovú

Nedeľa 17. apríla

09.30 hod. Za + Viktóriu Vodžákovú


BUKOVINKA

Streda 13. apríla

17.00 hod. + Ján Grendel

Štvrtok 14. apríla

18.00 hod. Za ZBP p. Jozefa, p. Romana, p. Samuela a br. Jána

Piatok 15. apríla

15.00 hod. Obrady umučenia Pána

Sobota 16. apríla

20.00 hod. Na úmysel celebranta

Nedeľa 17. apríla

09.30 hod. Na úmysel celebranta


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 11. apríla

06.30 hod. Za rodinu Petra Lojka

Štvrtok 14. apríla

18.00 hod. Za zdravie Štefana a za + z rod. Tomečková

Piatok 15. apríla

15.00 hod. Obrady umučenia Pána

Sobota 16. apríla

20.00 hod. Pro Populo

Nedeľa 17. apríla

08.15 hod. Za ZBP pre rodinu Spišskú439 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page