top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 4. - 10. októbra

Aktualizováno: 4. 10. 2021

V pondelok je svetový deň zvierat. Dátum tohto sviatku sa viaže k osobe sv. Františka, ktorého si Cirkev pripomína vždy 4. októbra. Svätec z Assisi bol známy tým, že rozumel vtáčikom, ktoré ho poslúchali a ľahko skrotil aj besného vlka. Autori legiend o jeho živote naznačujú, že František svojím správaním napodobnil prvého Adama, ktorý žil na počiatku nepoškvrnený hriechom a v priateľstve s Bohom, preto si rozumel so všetkými bytosťami a žil s nimi v harmónii. Nech nás tento svätec povzbudí objavovať krásu a hodnotu života bez hriechu!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 4. októbra – Sv. Františka Assiského, spomienka, v Spišskom Štvrtku slávnosť

Utorok 5. októbra – Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

Streda 6. októbra – Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 7. októbra – Ružencovej Panny Márie, spomienka

Nedeľa 10. októbra – 28. nedeľa cez rok


POBOŽNOSŤ TRANZITU SV. FRANTIŠKA

Dnes (3. októbra) večer o 19.00 hod. vás pozývame spolu s deťmi do farského kostola na pobožnosť, pri ktorej si pripomíname odchod sv. Františka do neba, jeho tranzitus. Na pobožnosť si treba priniesť sviece.


SLÁVNOSŤ SV. FRANTIŠKA

V pondelok je slávnosť sv. Františka z Assisi, zakladateľa nášho rádu. V Spišskom Štvrtku je to slávnosť, sv. omša teda nebude ráno v kaplici, ale večer o 18.00 hod. v kostole.


KONCERT V KAPLNKE NANEBOVZATIA

V stredu večer o 18.00 hod. vás pozývame do našej Kaplnky Nanebovzatia v Spišskom Štvrtku na koncert klasickej hudby, ktorý sa uskutoční v rámci medzinárodného hudobného festivalu Musica Nobilis.


VEČERADLO A VOĽBA NOVEJ HORLITEĽKY

Vo štvrtok je sviatok Ružencovej Panny Márie, o 17.00 hod. vás pozývame do farského kostola na večeradlo spojené s adoráciou Najsvätejšej sviatosti. Po sv. omši bude výmena tajomstiev a spoločenstvo si zvolí novú horliteľku. Pani Márii Toporcerovej zároveň poďakujeme za roky vernej obetavej služby pre dobro farnosti.


ZMENA ČASU BOHOSLUŽIEB

V nasledujúcom týždni na filiálkach meníme čas večerných bohoslužieb, budú bývať o 17.00 hod.


DOVOLENKA SPRÁVCU FARNOSTI

Počas budúceho týždňa je správca farnosti, p. Jozef, na dovolenke. S úradnými záležitosťami sa obráťte na kaplánov, ktorí sú vám k dispozícii (053 4598 400).


OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI

V mesiaci október môžeme za zvyčajných okolností získavať úplné odpustky, ak sa modlime ruženec v kostole, kaplnke, alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. K modlitbe piatich desiatkov treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. Takýmto spôsobom sa budeme v Spišskom Štvrtku modlievať ruženec spoločne v týždni 35 minút pred večernou sv. omšou. Po modlitbe ruženca pridáme modlitby Pod tvoju ochranu, Svätý Michal archanjel a modlitbu na úmysel Svätého otca. Na filiálkach nech sa zachovajú tradičné zvyklosti.


SPOLOK SV. VOJTECHA

Prišli nám nové Svätovojtešské kalendáre a podielové knihy. Agendu po Marike Vernarskej preberá pani Beátka Bajtošová. Knihy a členské príspevky sa budú preberať po sv. omši v sakristii v priebehu mesiaca októbra.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

Peter Lancz a Jana Ungerová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


ZBIERKA NA KUBU

Minulý týždeň bola zbierka na pomoc chudobným na Kube. Vyzbierali sme 730,80 eur.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 360 eur.

DRAVCE: 123,30 eur

BUKOVINKA: 58 eur.

DLHÉ STRÁŽE: 189,50 eur.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: rodiny birmovancov vyzbierali na kostol 630 eur, Bohu známe osoby venovali na obnovu kaplnky spolu 150 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


DRAVCE

Milodary: v minulom týždni bez milodarov


BUKOVINKA

Milodary: v minulom týždni bez milodarov


DLHÉ STRÁŽE

Milodary: v minulom týždni bez milodarov


Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


VÝSTUP NA BARANEC

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých 16. októbra na diecézny výstup do Západných tatier na vrch Baranec. Viac info na nástenke a www.komisia.sk.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 10. OKTÓBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Mária Bajtošová, Mária Rákociová

11.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Adriana Baluchová, Antónia Balocká


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Edita Bucová, Alica Bucová, Iveta Pavlová, Gabriela Lačná, Zuzana Chovancová, Anna Oleksáková


DRAVCE

Dvorčáková Renáta, Jozefčáková Martina, Vernarská Daniela, Jeleňová Mária


DLHÉ STRÁŽE

Martina Jurčíková, Alžbeta Bendžalová, Jana Lorková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 4. októbra

18.00 hod. + František Lesičko

Utorok 5. októbra

18.00 hod. + František Oravec (výročná)

Streda 6. októbra

06.30 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Štvrtok 7. októbra

18.00 hod. Za zdravie a potr. milosti pre Máriu Toporcerovú

Piatok 8. októbra

18.00 hod. Za ZBP pre Emíliu, Máriu, Renátu, Jozefa a Annu

Sobota 9. októbra Dom nád.

18.00 hod. + Marika Vernarská

Nedeľa 10. októbra

08.00 hod. + Ladislav a rodičia Ján a Alžbeta

11.00 hod. + z rodiny Balejová a Bajtošová


DRAVCE

Utorok 5. októbra

17.00 hod. Poďakovanie za dary milostí

Piatok 8. októbra

17.00 hod. + Ján a Mária Dvorčák

Nedeľa 10. októbra

09.30 hod. Pro Populo


BUKOVINKA

Streda 6. októbra

17.00 hod. + Agnesa Lorková

Nedeľa 10. októbra

09.30 hod. Za zdr. a BP pre p. Jozefa z príležitosti narodenín


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 4. októbra

17.00 hod. + Ján (20. výr.)

Štvrtok 7. októbra

07.30 hod. + Jozef Gibala (10. výr.)

Nedeľa 10. októbra

08.15 hod. Za + deda Jozefa a vnukov Lukáša a Jaroslava

202 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page