top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 15. - 21. novembra

V budúcom týždni nám liturgia pripomína krásne osobnosti františkánskej histórie. Vyniká medzi nimi sv. Alžbeta Uhorská, nebeská patrónka Draviec. Nech jej láska ku Kristovi, ktorého dokázala vidieť v každom človeku, inšpiruje aj nás ku každodenným skutkom milosrdenstva voči naším blížnym.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Streda 17. novembra - Sv. Alžbety Uhorskej, patrónky OFS, sviatok

Štvrtok 18. novembra - Bl. Salome z Krakova, panny, ľubovoľná spomienka

Piatok 19. novembra - Sv. Agnesy z Assisi, panny, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 21. novembra - KRISTA KRÁĽA, slávnosť


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí nás počas duchovných cvičení sprevádzali v modlitbách, ako aj tým, ktorí sa počas našej neprítomnosti postarali o budovu fary a kláštorné hospodárstvo.


SLÁVNOSŤ SV. ALŽBETY V DRAVCIACH

V stredu, v deň liturgickej slávnosti nebeskej patrónky Draviec, bude odpustová sv. omša o 9.30 hod. Hosťujúcim kazateľom bude br. Martin Mária Kollár OFM Conv. gvardián levočkého konventu. Spolu s ním navštívi náš kostol celá rehoľná komunita bratov minoritov z Levoče.


MINOITSKÝ LIST A KALENDÁR

Vzadu v kostole si môžete zobrať nové číslo Minoristksého listu aj nový Minoritský kalendár na rok 2022. Kalendár je venovaný Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku, stojí 4 eura, celý výťažok z predaja je určený na obnovu kaplnky.


KURZY PRE SNÚBENCOV

V týchto dňoch sa už snúbenci, ktorí plánujú na budúci rok sobáš, môžu prihlásiť na Kurzy prípravy na manželstvo. Bližšie informácie nájdete na stránke www.domanzelstva.sk.


STRETNUTIE PRE MLÁDEŽ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: vo štvrtok po sv. omši v klubovni

DRAVCE: v piatok po sv. omši


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: na budúcu nedeľu je pravidelná zbierka na opravu kostola a kaplnky.

DRAVCE: na budúcu nedeľu je pravidelná zbierka na opravu oltára.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 21. NOVEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Radanka Oravcová, Eva Majcherová

11.00 hod. Ľuboš Bajtoš, Mária Rákociová

14.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Antónia Balocká, Veronika Bendžalová

11.00 hod. Lenka Gibalová, Peter Gibala


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Marta Slaninová, Monika Tkáčová, Vlasta Gondová, Jana Petrovičová, Dana Gulová, Terézia Lesňáková

DRAVCE

Krupinská Marianna, Krupinská Mária, Gardori-Koršalová Zuzana, Faltinová Jana

DLHÉ STRÁŽE

Lucia Šille, Katarína Markupová, Mária Bonková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 15. novembra

07.00 hod. Za zdravie Márie OTP

18.00 hod. + Mária, Marta a starí rodičia Bajtošoví OTP

Utorok16. novembra

07.00 hod. + Jozef Petrovič OTP

18.00 hod. Poďakovanie za dožitých 55 rokov života a za syna OTP

Streda 17. novembra

07.00 hod. + Anna Kroščenová a za pokoj a BP pre rod. Kroščenovú OTP

18.00 hod. Za ZBP pre Alžbetu Bajtošovú (85. jubileum) OTP

Štvrtok 18. novembra

07.00 hod. + rodičia Ján a Terézia Bajtošoví OTP

18.00 hod. Za manželov (60. výročie sobáša) OTP

Piatok 19. novembra

07.00 hod. + z rodiny Gutovej OTP

18.00 hod. + otec Ján, mama Anna, Brat Pavol OTP

Sobota 20. novembra

07.00 hod. + Ján, Františka Ján, Anna, Ladislav, Katarína OTP

18.00 hod. + Eva Štefaňáková OTP

Nedeľa 21. novembra

08.00 hod. + František Novotný O

11.00 hod. + Bajtošoví a Ondruškoví OTP

14,00 hod. Na úmysel celebrantaOTP


DRAVCE

Utorok 16. novembra

17.00 hod. + Mária Garčárová OTP

Streda 17. novembra

09.30 hod. Za zosnulých a živých dobrodincov kostola O

Piatok 19. novembra

17.00 hod.+ Mária Bašistová a + Mária Ledecká OTP

Nedeľa 21. novembra

09.30 hod. + Mária a Jozef Bendžala O


BUKOVINKA

Streda 17. novembra

+ Agnesa Lorková OTP

Nedeľa 21. novembra

+ Ján Grendel OTP


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 15. novembra

07.30 hod. Za vyvolenie diecézneho biskupa OTP

17.00 hod. Za ukončenie pandémie OTP

Štvrtok 18. novembra

07.30 hod. + manžel Štefan Faltin (31. výr.) OTP

17.00 hod. Za ZBP pre Jozefa Tomečka (75. jub.) a jeho rodinu OTP

Nedeľa 21. novembra

08.15 hod. + z rodiny Hradiskej a Kellnerovej O

11.00 hod. Pro Populo OTP


143 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page