top of page
 • br. Jozef

Príprava na birmovku a na prvé sv. prijímanie

Aktualizováno: 14. 10. 2020

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a nariadenia vydané štátnymi orgánmi, prebiehajú v súčasnosti katechézy birmovancov v našej farnosti online spôsobom. Katechézy budeme birmovancom doručovať prostredníctvom emailovej pošty. Prosíme rodičov, aby birmovancom vytvorili v rodinách vhodné a povzbudivé prostredie na duchovnú prípravu pred prijatím tejto sviatosti.

foto: Monika Janoťáková

Príprava na prvé sv. prijímanie

Na prvé sv. prijímanie sa pripravujú žiaci tretieho ročníka ZŠ a staršie deti, ktoré ešte k prvému sv. prijímaniu nepristúpili. Viaceré z prihlásených detí nie sú ešte pokrstené. V procese prípravy na sviatosti sú pre ne kľúčovými osobami práve rodičia. V tomto období im musia ukázať dobrý vzor praktizovania kresťanského života, preto sú pozvaní, aby pravidelne pristupovali k sv. spovedi a sv. prijímaniu, ak im to umožňuje životná situácia. Deti si potrebujú vytvoriť zvyk pravidelne sa modliť (ak ho ešte nenadobudli) a prichádzať na sv. omšu. Rodičov preto prosíme, aby sa s deťmi doma modlili a prichádzali s nimi na sv. omšu vždy v nedeľu a aspoň jeden raz v týždni.


V období od októbra do konca novembra prosíme rodičov, aby naučili deti vhodne sa správať pri sv. omši. Deti majú do decembra ovládať tieto modlitby, ktoré budú aj predmetom k prvému preskúšaniu (začiatkom decembra):

 • Prežehnanie

 • Otče náš

 • Zdravas, Mária

 • Sláva Otcu

 • Verím v Boha

 • Pod tvoju ochranu

 • Desatoro Božích prikázaní

K duchovnému rastu sú v tomto období pozvaní aj samotní rodičia. Preto ich prosíme, aby si do prvej skúšky prečítali biblickú knihu Tobiáš. Tí, ktorí nemajú doma Bibliu, nájdu knihu Tobiáš online na tomto linku...


Príprava na sviatosť birmovania

K sviatosti birmovania pristúpia v budúcom roku v našej farnosti žiaci deviateho ročníka ZŠ a prvého ročníka SŠ. Máme i niekoľko starších kandidátov.


Keď učeníci na Turíce prijali Ducha Svätého, z hŕstky ustráchaných ľudí, ktorí sa báli verejne priznať k Ježišovi, sa stala Cirkev - spoločenstvo oživené novou silou zhora. Naplnení Duchom Svätým okúsili radosť z toho, že patria Kristovi a získali aj silu ohlasovať ho druhým. Aj našim birmovancom, z ktorých väčšina pochádza z rodín, čo vieru nepraktizujú, chceme sprostredkovať túto skúsenosť. Preto ich pozývame, aby počas prípravy na birmovku obnovili sviatostný život, aby začali pristupovať k sv. spovedi a nevynechali žiadnu nedeľnú sv. omšu. Navyše, prosíme, aby prichádzali na sv. omšu aspoň jeden raz v týždni.

 • Každý birmovanec si má zriadiť zápisník, ktorý bude so sebou nosiť na sv. omšu i na stretnutia. Doň si vždy po sv. omši zapíše myšlienku z kázne, ktorá ho oslovila.

V rámci duchovného čítania si birmovanci v období mesiacov október - november prečítajú Lukášovo evanjelium. Tí, ktorí nemajú vlastnú Bibliu, nájdu knihu Lukášovho evanjelia online na tomto linku..

 • Súčasťou vyhodnotenia výsledkov prvého polroka (začiatkom decembra) bude aj birmovancom pripravená prezentácia o epizóde evanjelia, ktorá ho zvlášť oslovila.

Stretnutia s kňazmi budú prebiehať jedenkrát do týždňa. Odznie na nich 12 turíčnych katechéz, ktoré budú mať birmovanci k dispozícii aj v písomnej forme (rozpošleme ich emailom). Ich termín upresníme a zverejníme vo farských oznamoch i na farskej internetovej stránke. Birmovanci v Spišskom Štvrtku budú rozdelení do štyroch skupín.

 • Stretnutia sú povinné. Toleruje sa dvakrát vopred ospravedlnená neúčasť.

Birmovancov pozývame, aby sa v tomto období zapojili do fungovania farnosti. Aspoň jeden raz za mesiac sa od nich vyžaduje, aby sa zúčastnili nejakej brigády, upratovania kostola alebo liturgickej služby (miništrovanie, čítanie počas sv. omše či adorácie, spievanie žalmov atď.).


1 028 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page