top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 21. - 27. novembra

Prenasledovanie kresťanov nie je len fenoménom prvých storočí nášho letopočtu. Aj súčasná doba je bohatá na svedectvo mužov, žien i detí, ktorí takmer každodenne vylievajú krv pre vieru v Krista. Mnohí z nás zažívajú pre kresťanský svetonázor nespravodlivú diskrimináciu i na pracoviskách či dokonca vo verejnom priestore v našej krajine. Červená streda 23. novembra svetu pripomína nielen skutočnosť existencie týchto neprávostí ale aj ochotu kresťanov nepoľaviť v odhodlaní vydávať svedectvo o Kristovi a jeho kráľovstve.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 21. novembra - Obetovanie prebl. Panny Márie, spomienka

Utorok 22. novembra - Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Štvrtok 24. novembra - Sv. Andreja Dung-Laka, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Piatok 25. novembra - Sv. Kataríny Alexandrijskej, ľubovoľná spomienka

Sobota 26. novembra - Sv. Leonarda z Porto Mauricia, kňaza, spomienka

Nedeľa 27. novembra - 1. adventná nedeľa


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili odpustovú slávnosť v Kostole sv. Alžbety Uhorskej v Dravciach vo štvrtok 17. novembra i v nedeľu 20. novembra.

POBOŽNOSŤ NA ZÁVER SV. OMŠE

Dnes po sv. omši bude krátka eucharistická poklona, pri ktorej sa pomodlíme modlitbu Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia. Kto sa zúčastní na recitovaní tejto modlitby, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.


PROSBA O POMOC

Jedna z chudobných rodín našej farnosti poprosila o pomoc so zimným oblečením pre deti. Majú ich šesť. Najmladšie dievčatko má tri roky, najstaršie desať rokov. Majú i dvoch chlapcov vo veku osem a deväť rokov. Teplé oblečenie im môžete priniesť na faru dnes alebo zajtra dopoludnia. Ďakujeme.


DOBRÁ NOVINA

Aj v tomto roku chceme zapojiť deti našej farnosti do koledníckej akcie Dobrá novina. Deti, ktoré sa chcú zúčastniť, nech prídu v utorok o 17.00 hod. do pastoračnej miestnosti vo fare. Môžu s nimi prísť i rodičia.


ČERVENÁ STREDA

V stredu 23. októbra budú mnohé významné kostoly sveta osvetlené červenou farbou. Dáva sa tým do pozornosti skutočnosť, že kresťania sú i dnes krvavo prenasledovaní. V našom farskom kostole sa do celosvetovej akcie zapojíme modlitbou večeradla k Panne Márii o 17.00 hod. Pobožnosť pripraví ruža pani Beáty Bajtošovej.


VIZITÁCIA KLÁŠTORA

V priebehu budúceho týždňa od stredy do piatku bude našu rehoľnú komunitu vizitovať p. Lucián Bogucki, náš rehoľný viceprovinciál. Páter Lucián si želá stretnúť sa s rehoľnou komunitou aj s veriacimi pri spoločnej sv. omši, ktorá bude v Spišskom Štvrtku v stredu o 18.00 hod. Pozývame aj veriacich z filiálok.


POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV

V sobotu večer i v nedeľu dopoludnia vám pri sv. omši požehnáme adventné vence.


ADVENTNÝ KONCERT VO FARSKOM KOSTOLE

Súkromná ZUŠ Rosnička Art nás pozývajú na adventný koncert, ktorý sa uskutoční budúcu nedeľu o 15.00 hod. vo farskom kostole v Spišskom Štvrtku. Na koncerte sa predstavia žiaci hudobného odboru v doprovode pedagógov.


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov zo Spišského Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Stráží pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známa osoba obetovala na obnovu kaplnky 100 eur. Pán Boh zaplať. Dnes je pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Ďakujeme za všetky milodary.


DRAVCE

Na obnovu oltára obetovala Bohu známa rodina 500 eur. Zvonček z dnešnej slávnosti je určený na obnovu oltára. Ďakujeme za milodary.


ZBIERKA NA CHARITU

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 27. NOVEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Ľuboš Bajtoš, Ema Bajtošová

11.00 hod. Miška Švedová, Mária Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Lutterová, Miroslava Lojková, Mária Kellnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ľudmila Bajtošová, Anna Stanková, Martina Javorská, Alžbeta Oravcová, Mirka Porembová, Katarína Barabasová


DRAVCE

Petrušová Mária, Kožíková Marta, Kurucová Monika, Špenerová Alžbeta


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 21. novembra

06.30 hod. + Božena a Milan

Utorok 22. novembra

18.00 hod. + rodičia a súrodenci

Streda 23. novembra

18.00 hod. Na úmysel celebranta

Štvrtok 24. novembra

17.15 hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. Za potrebné milosti pre syna Jozefa

Piatok 25. novembra

18.00 hod. + rodičia Martin a Katarína

Sobota 26. novembra - dom nádeje

18.00 hod. + Justína Orolínová

Nedeľa 27. novembra

08.00 hod. + rodičia, sestra a Lukáš

11.00 hod. + Cyril Dunčko


DRAVCE

Utorok 22. novembra

17.00 hod. + Ján Jurčík

Piatok 25. novembra

17.00 hod. + Anna a Jozef Breja

Nedeľa 27. novembra

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Agátu (70. rokov)


BUKOVINKA

Streda 23. novembra

17.00 hod. + Ján Maľak a za jeho rodinu

Nedeľa 27. novembra

09.30 hod. + František Kuruc


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 21. novembra

17.00 hod. + Matej Kopaničák

Štvrtok 24. novembra

17.00 hod. + Martin a Katarína Hradiskí

Po sv. omši eucharistická adorácia do 18.00 hod.

Nedeľa 27. novembra

08.15 hod. + Milan

172 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page