top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 31. októbra - 6. novembra

Celý nasledujúci týždeň budeme prežívať v duchu modlitby a pokánia. Božou láskou zahrnieme mnohých zosnulých príbuzných a priateľov. Budeme pamätať i na kňazov a rehoľníkov, ktorí už odišli z tohto sveta. Nech tieto dni napĺňa posvätná radosť zo spoločenstva, ktoré nerozdelí ani smrť, pretože stojí na živom Kristovi.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 1. novembra - Všetkých svätých, slávnosť

Streda 2. novembra - Všetkých verných zosnulých - Dušičky, spomienka

Štvrtok 3. novembra - Všetkých zosnulých troch františkánskych rádov, spomienka

Piatok 4. novembra - Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Nedeľa 6. novembra - 32. nedeľa cez rok


BOHOSLUŽBY V DOME NÁDEJE

Tak, ako bolo zvykom, v dušičkovom týždni budú bohoslužby v Spišskom Štvrtku v dome nádeje. Od pondelka do soboty budú vždy o 18.00 hod. V nedeľu vo zvyčajnom čase o 08.00 a 11.00 hod. Kvôli práci na schodisku pri kostole ostaneme v dome nádeje až do soboty 12. novembra.


PRIKÁZANÝ SVIATOK

V utorok je prikázaný sviatok. Tento deň treba zasvätiť ako nedeľu. Sv. omše budú podľa nedeľného poriadku. Popoludní o 14.00 hod. budú na cintorínoch dušičkové pobožnosti. V Spišskom Štvrtku a v Dlhých Strážach bude pobožnosť viesť kňaz.


ODPUSTKY NA DUŠIČKY

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a vyzná vieru, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca. Vo všeobecnosti treba vylúčiť pripútanosť k hriechu, aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.


Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.


SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

Fórum života opäť organizuje tradičnú akciu Sviečka za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Zapojiť sa môžeme tak, že v čase okolo 2. novembra zapálime sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domovov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Sviečky si môžete kúpiť v kostoloch za milodar, ktorý bude odoslaný na účet Fóra života.


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov v Spišskom Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov v Dlhých Strážach pozývame na stretnutie v piatok po sv. omši.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých na filiálkach navštívime vo štvrtok, v Spišskom Štvrtku v piatok dopoludnia. V kostoloch budeme spovedať takto:


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: v pondelok, štvrtok a piatok hodinu pred sv. omšou

DRAVCE: v piatok hodinu pred sv. omšou

BUKOVINKA: v stredu pol hodiny pred sv. omšou

DLHÉ STRÁŽE: v pondelok a štvrtok hodinu pred sv. omšou


FATIMSKÁ SOBOTA

Sv. omša s fatimskou pobožnosťou v dušičkovom týždni nebude.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Minulý týždeň bola misijná zbierka. Cirkvi v Kambodži poslala naša farnosť 824,69 eur.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 365,19 eur

DRAVCE 143,00 eur

BUKOVINKA 32,50 eur

DLHÉ STRÁŽE 284,00 eur


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Z krstu Filipa Gábora obetovali rodičia na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV

Utorok 1. novembra

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

11.00 hod. Monika Mirgová, Milan Podolinský

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Lutterová, Miroslava Lojková


Nedeľa 6. novembra

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

11.00 hod. Kristína Slaninová, Klára Lesičková

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Kellnerová, Peter Gibala


UPRATOVANIE KOSTOLA V DRAVCIACH

Škovirová Magda, Vernarská Alžbeta, Kramarčíková Jana, Dvorčáková Alena


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - všetky sv. omše v dome nádeje

Pondelok 31. októbra

18.00 hod. + manžel a svokrovci

Utorok 1. novembra

08.00 hod. + manžel Viliam a rodičia Anna a Jozef a + brat Cyril

11.00 hod. Pro Populo

14.00 hod. Pobožnosť na cintoríne

Streda 2. novembra

18.00 hod. Na úmysel Svätého Otca

Štvrtok 3. novembra

18.00 hod. Za + bratov z Kláštora Nanebovzatia Panny Márie

Piatok 4. novembra

18.00 hod. + rodičia Anna a Ján a brat Pavol

Sobota 5. novembra

18.00 hod. + rodičia, syn Anton, manžel Anton a celá rodina Skalová a Semková

Nedeľa 6. novembra

08.00 hod. + z rod. Dunčkovej a Sovovej

11.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 1. novembra

09.30 hod. + Margita a Štefan Novotní

14.00 hod. Pobožnosť na cintoríne

Streda 2. novembra

17.00 hod. Za všetkých zosnulých z našich rodín

Piatok 4. novembra

17.00 hod. + Michal a Mária

Nedeľa 6. novembra

09.30 hod. + Anna a Jozef Breja

BUKOVINKA

Utorok 1. novembra

09.30 hod. + Vladimír Pitorák

14.00 hod. Pobožnosť na cintoríne

Streda 2. novembra

17.00 hod. Za všetkých zosnulých z našich rodín

Piatok 4. novembra

17.00 hod. + Helena a Ondrej Dunajčan

Nedeľa 6. novembra

09.30 hod. Za rodinu Jozefa Pagáča


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 31. októbra

17.00 hod. Za ZBP pre Máriu Baluchovú (80 jubileum)

Utorok 1. novembra

08.15 hod. + rodičia Štefan a Katarína

14.00 hod. Pobožnosť na cintoríne

Streda 2. novembra

17.00 hod. Za všetkých zosnulých z našich rodín

Štvrtok 3. novembra

17.00 hod. + Dedo Jozef, syn Jaroslav, vnuk Lukáš Šarišskí

Po sv. omši eucharistická adorácia do 18.00 hod.

Piatok 4. novembra

18.00 hod. Za ZBP pre Zuzanku a jej rodinu

Nedeľa 6. novembra

08.15 hod. + z rodiny Kellnerovej a Faltinovej195 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page