top of page
  • br. Jozef

Evanjelium života

Na Veľkonočný pondelok sa v našich kostoloch číta pastiersky list Mons. Jána Kuboša, diecézneho administrátora Spišskej diecézy.

Drahí bratia a sestry!

V tomto veľkonočnom čase sa chcem prihovoriť každému človeku dobrej vôle. Kráčajúc cestou života všetci máme za sebou určitú etapu, o ktorej môžeme povedať, že bola – a možno ešte stále je – ťažkou etapou života. Cirkev nám dnes ponúka v prvom čítaní slová apoštola Petra vyslovené v deň Turíc, ako ich máme zachytené v druhej kapitole Skutkov apoštolov. Peter vo svojej kázni cituje šestnásty Žalm a z neho slová:

„Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť“ (Ž 16, 11).


Ak Kristus nazval seba cestou, pravdou a životom (porov. Jn 14, 6), potom môžeme konštatovať, že jeho zmŕtvychvstanie je pre nás tým smerovníkom, ktorým nám ukazuje cestu života, aby sme došli až k plnej radosti. Vzkriesený Ježiš je dôkazom Božieho života, a pre nás dôvodom na radosť. Totiž ako smrť je pre nás príčinou smútku, tak život je naozaj dôvodom na radosť. Veď Ježiš to povedal jednoznačne: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 10b).


Pápež sv. Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae z 25. marca 1995 konštatuje, že Evanjelium života sa nachádza v samom srdci posolstva Ježiša Krista. Cirkev toto evanjelium každodenne s láskou prijíma, aby ho verne a odvážne ohlasovala ako dobrú a radostnú zvesť ľuďom všetkých čias a kultúr. Napriek mnohým ťažkostiam a neistotám každý človek, úprimne otvorený pravde a dobru, môže pomocou svetla rozumu a pod vplyvom tajomného pôsobenia milosti dospieť k tomu, že v prirodzenom zákone, vpísanom do srdca (porov. Rim 2, 14-15), spozná posvätnosť ľudského života od počatia až po jeho prirodzenú smrť a získa presvedčenie, že každá ľudská bytosť má právo na to, aby sa absolútne rešpektovalo toto jej základné právo. Uznanie tohto práva je základom ľudského spolunažívania, ako aj existencie politického spoločenstva. Toto právo majú brániť a obhajovať najmä veriaci v Krista (porov. Evangelium vitae 1-2).

Naozaj – je to zaujímavá okolnosť, že presne 7 rokov pred podpísaním tejto encykliky sa dňa 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí konalo pokojné modlitbové zhromaždenie, ktoré bolo naplnením túžby po uznaní tohto základného práva, ktoré je – opäť opakujem slová pápeža – základom ľudského spolunažívania, ako aj existencie politického spoločenstva. Toto právo majú brániť a obhajovať najmä veriaci v Krista (Evangelium vitae 2).


Drahí bratia a sestry!

Koncom minulého mesiaca sme si pripomenuli 35 rokov od konania Sviečkovej manifestácie, kedy odvážni kresťania so zažatou sviečkou v rukách zvíťazili silou modlitby v pravde a láske nad aroganciou vtedajšej moci vyjadrenou vodnými delami. Dňa 24. marca 2023 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné kolokvium v znamení slov: Neboli sme ľahostajní. Vtedy ani dnes. Okrem iných prihovorila sa aj pani prezidentka Slovenskej republiky, ktorá v závere svojho príhovoru povedala: „Boli to práve kresťania, svedkovia nádeje, ktorí vykročili ako prví.“ A dodala: „Aj dnes sa s veľkou dôverou pozerám na Vás a na svetlo nádeje, s ktorým ste vtedy presvietili svet. Opäť ho budeme potrebovať.“


Drahí veriaci, svedkovia nádeje!

Veľkonočné ráno bolo pre nasledovníkov Ježiša prežiarené svetlom novej nádeje. V tomto svetle nachádzame Evanjelium života v samom srdci posolstva Ježiša Krista. A práve Veľká noc je srdcom tohto posolstva. Veľká noc spätá s radosťou, lebo Život (s veľkým Ž) zvíťazil nad smrťou.


Doktor Jozef Ligoš, kapitulný vikár spišskej diecézy v rokoch 1968-1973 vo svojom príhovore na Veľkonočnú nedeľu v r. 1970 napísal: „Oltárni bratia, drahé duchovné dietky! Oslavujeme v tieto sviatky najväčšie víťazstvo“. A následne vysvetľuje, že je to víťazstvo spravodlivosti nad nespravodlivosťou. Víťazstvo pravdy nad klamstvom. Víťazstvo ducha nad hmotou a mamonou. Víťazstvo pokoja nad násilím. A napokon – víťazstvo života nad smrťou.


Milovaní bratia a sestry!

Vo vedomí, že niet väčšieho víťazstva, ohlasujme toto Evanjelium života aj v dnešnej dobe! Evanjelium lásky Boha k človeku, Evanjelium dôstojnosti ľudskej osoby a Evanjelium života sú jediným a nerozdielnym evanjeliom. Ruka, ktorú nám Zmŕtvychvstalý podáva, nie je studená. Naopak – vyžaruje niečo, čo v nás vzbudzuje pokoj a radosť, niečo tak krásneho, čo dokáže zásadne zmeniť život aj človeku poznačenému hriechom. Učme sa od Neho, od Ježiša, pravdou a láskou víťaziť nad zlom a hriechom.


Všetkým Vám želám opravdivú veľkonočnú radosť a osobitne v modlitbe pamätám aj na Vás, ktorí prežívate ťažké obdobie života. Vzkriesený Ježiš nám ukazuje cestu života. U neho je plnosť radosti; po jeho pravici večná slasť.


Všetkých Vás žehnám v mene + Otca i + Syna i + Ducha Svätého. Amen.


+ Ján Kuboš

diecézny administrátor Spišskej diecézy

33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page