top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 11. - 17. januára

Sviatkom Krstu Krista, Pána, sa končí vianočné liturgické obdobie. V zhode s tradíciou Cirkvi môžeme v našich domovoch a kostoloch podľa ľubovôle ponechať vianočné ozdoby až do sviatku Obetovania Pána. Od pondelka 11. januára vstupujeme opäť do cezročného obdobia. Sv. omše naďalej slávime neverejne. Veríme, že dodržanie zákazu vychádzania, ktoré stále platí, pomôže zastaviť rýchlo sa šíriacu chorobu. V modlitbách sprevádzame chorých aj tých, čo sa o nich starajú!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 12. januára - Sv. Bernarda z Corleone, rehoľníka, ľubovoľná spomienka

Streda 13. januára - Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 14. januára - Bl. Odorika z Pordenone, kňaza, ľubovoľná spomienka

Sobota 16 januára - Sv. Berarda a spol., prvých františkánskych mučeníkov, spomienka

Nedeľa 17. januára - 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


FUNGOVANIE FARSKÉHO ÚRADU

Farský úrad funguje v pracovných dňoch tak, ako zvyčajne. Všetky záležitosti vybavujte podľa možností telefonicky (053 4598 400 alebo 0910 842 499). Prosíme, aby ste rešpektovali životný rytmus rehoľnej komunity a ak to nie je nutné, aby ste neriešili úradné záležitosti v čase obeda (12.00 - 13.00) ani vo večerných hodinách.


MOŽNOSŤ SV. SPOVEDE

O sv. spoveď môžete požiadať po telefonickom dohovore s kňazom:

p. Jozef Sukeník 0910 842 499

p. Samuel Hurajt 0904 389 978

p. Roman Gažúr sa počas zákazu vychádzania zdržuje v Útulku sv. Františka v Levoči.

NÁVŠTEVY CHORÝCH

Chorých počas tohto obdobia navštevujeme iba v nebezpečenstve smrti.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI

Pondelok 11. januára

P. Jozef - Prosba o Božie požehnanie a potrebné milosti pre rodinu Františka Petroviča

P. Samuel - pohrebná (Hrabušice)

P. Roman - Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku a Máriu


Utorok 12. januára

P. Jozef - Za uzdravenie kňaza Gustáva

P. Samuel - + Mária Hricová

P. Roman - Za živých členov rodiny Csákyovcov


Streda 13. januára

P. Jozef - Za skoré uzdravenie babky Justíny

P. Samuel - + Jozef Glodžák

P. Roman - Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov


Štvrtok 14. januára

P. Jozef - + Šimon

P. Samuel - + Starí rodičia z rodiny Forgáčovej a Gallovičovej

P. Roman - Za nové kňazské a rehoľné povolania


Piatok 15. Januára

P. Jozef - + Jozef a Mária Bajtošoví

P. Samuel - + Mária Dvorčáková

P. Roman - Za dobrodincov kaplnky, kostola a kláštora a na ich úmysel


Sobota 16. januára

P. Jozef - Za manželov Gibalových, ktorí ďakujú za 50 spoločne prežitých rokov

P. Samuel - Rodina Grešová, Katarína a Jozef

P. Roman - Za + z rodiny Vodžakovej


Nedeľa 17. januára

P. Jozef - Za zdravie, Božie pož., ochranu Panny Márie, pokojnú starobu pre mamu Máriu

P. Samuel - Pro Populo

P. Roman - + Mária Bašistová a + Mária Ledecká


MILODARY A ZBIERKY

Spišský Štvrtok - rodina Toporcerová obetovala na kostol 50 eur, pán Štefan Salay obetoval na opravu kaplnky a kostola 20 eur, Bohu známa osoba obetovala na opravu bleskozvodov 1 300 eur, milodary za adventné víno priniesli počas decembra na opravu kaplnky a kostola 1 100 eur.

Dravce - z krstu Juraja Šilleho obetovali príbuzní na kostol 30 eur.

Vo vianočnej koledníckej akcii Dobrá novina sa v Spišskom Štvrtku vyzbieralo 285 eur.


Pán Boh zaplať za vašu štedrosť!


Ak chcete našu farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102203 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page