top of page
  • br. Jozef

Farská púť do Svätej zeme

Aktualizováno: 20. 1. 2023

V spolupráci s cestovnou kanceláriou AWERTOUR pozývame našich farníkov na púť do Svätej zeme v termíne 19. – 26. mája 2023. Pútnikov bude sprevádzať vdp. PaedDr. Michal Pitoniak, kňaz spišskej diecézy, ktorý už 15 rokov pôsobí ako sprievodca pútnikov v Izraeli. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili na farskom úrade do 6. januára 2023.

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev - židovstva, kresťanstva a islamu. Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život.


Cena: 790,- EURO


V cene je zarátané:

- letenka, letiskové poplatky

- 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením

- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom

- odborný sprievodca – kňaz

- autobusová doprava na letisko a späť


V cene nie je zarátané:

- obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje spolu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi/

- komplexné cestovné poistenie UNIQA /4,20 € /deň/osoba (zahrňuje pandemické pripoistenie)

- možný palivový príplatok podľa ceny palív na svetových trhoch


Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,15 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.


Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!


RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1.deň: odchod autobusom zo Spišského Štvrtka na letisko do Budapešti. Následný odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie večera a nocľah.


2.deň: po raňajkách prehliadka Betlehema - Pole pastierov, bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme.


3.deň: po raňajkách odchod do Galilei. Cestou zastávka v Haife, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Nazareta. Prehliadka Nazareta - baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera a nocľah v Nazarete / Tiberias /.


4.deň: po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru. Cestou zastávka v Káne Galilejskej /miesta prvého zázraku/, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra /orientačná cena 26,- USD. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.


5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.


6.deň: po raňajkách prehliadka Betánie - Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša - obnovenie krstných sľubov. Odchod k Mŕtvemu moru s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu /orientačná cena 36,- USD, pri minimálnom pocte 21 záujemcov/. Večera a nocľah v Betleheme.


7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii - Golgote. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.


8.deň: raňajky, odchod autobusom do Tel Avivu. Následný odlet do Budapešti. Transfer autobusom z letiska do Spišského Štvrtka.


Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.


Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.


1 096 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page