top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 10. - 16. júla

Mnohí farníci sa rozišli do sveta za oddychom či letnou exotikou. Všetkých sprevádzame v modlitbách a vyprosujeme im Božie požehnanie a osvieženie telesných i duchovných síl.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 11. júla – Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Sobota 15. júla - Sv. Bonaventúru, biskupa, učiteľa Cirkvi, sviatok

Nedeľa 16. júla - 15. nedeľa cez rok


VÝMENA TAJOMSTIEV

Dnes o 14.00 hod. je výmena kartičiek a ružencová pobožnosť.


VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU

V sobotu o 17.00 hod. pozývame do Domu nadéje na Večeradlo s Pannou Máriou. Večeradlo pripraví ruža p. Dariny Knapíkovej


OZNAM PRE BIRMOVANCOV

Stretnutie birmovancov bude v Spišskom Štvrtku v stredu po sv. omši, v Dlhých STrážach vo štvrtok po sv. omši a v Dravciach v piatok po sv. omši. Prosíme aby s birmovancom prišiel aspoň jeden rodič.


SPREVADZAIE TURISTOV

Prosíme aby sa na faru prihlásili osoby, ktoré majú záujem sprevádzať turistov v kostole počas prázdnin.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Bohu známa rodina darovala na obnovu kaplnky 100 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 9. JÚLA

SP. ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová

11.00 hod. Marta Švedová, Eva Fedorová

DL. STRÁŽE

08.15 hod. Anna Kováčová, Slavomíra Bendžalová, Mária Baluchová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SP. ŠTVRTOK

Marcela Bašistová, Viera Lesňáková, Marta Bajtošová, Iveta Orlovská, Renáta Antolíková, Marcela Jakubcová.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SP. ŠTVRTOK

Pondelok 10. júla

06.30 hod. + Karl

Utorok 11. júla

18.00 hod. Za dobrodincov a na ich úmysel

Streda 12. júla

18.00 hod. + Božena Šarišská

Štvrtok 13. júla

18.00 hod. Za zdravie a Božie pož. pre syna

Piatok 14. júla

18.00 hod. Za nenarodene detí

Sobota 15. júla

18.00 hod. Za živých členov rod. Csákyovcov – omša v Dome nádeje

Nedeľa 16. júla

08.00 hod. + Jozef, Michal, Anna;

11.00 hod. Za zdravie a Božie pož. pre Pavla a Alžbetu;


BUKOVINKA

Streda 12. júla

19.00 hod. + František Kuruc

Nedeľa 16. júla

09.30 hod. Pro Populo


DL. STRÁŽE

Pondelok 10. júla

19.00 hod. + Lea;

Štvrtok 13. júla

19.00 hod.

Za ZBP. pre Ľudovíta, Helenu a ich rodinu – 70 rokov;

Nedeľa 16. júna

08.15 hod. + Peter Jurčík – 20 výr. smrti;159 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Σχόλια


bottom of page