top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 30. januára - 5. februára

Druhý február je deň, keď si pripomíname tajomstvo Ježišovho obetovania. Práve tento sviatok je v Cirkvi venovaný všetkým, ktorí obetujú svoj vlastný život pre dobro iných. Nezabudnime preto prosiť v modlitbe o milosti pre Bohu zasvätené osoby.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 30. januára - Sv. Hyacinty Mariscottiovej, panny, spomienka

Utorok 31. januára - Sv. Jána Boska, kňaza, spomienka

Štvrtok 2. februára - Obetovanie Pána, sviatok

Piatok 3. februára - Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 5. februára - 5. nedeľa cez rok


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov zo Spišského Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Strážach pozývame na stretnutie v piatok po sv. omši.


HROMNICE

Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána. Je to deň zasväteného života. Budeme za modliť za rehoľníkov a rehoľníčky, ako aj za nové rehoľné a kňazské povolania. Pri sv. omši vám požehnáme hromničné sviece.


PRVÝ PIATOK

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých na filiálkach navštívime vo štvrtok, v Spišskom Štvrtku v piatok dopoludnia. V kostoloch budeme spovedať takto:


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: vždy 45 minút pred večernou sv. omšou

DRAVCE: v utorok a piatok hodinu pred sv. omšou

BUKOVINKA: v stredu pol hodiny pred sv. omšou

DLHÉ STRÁŽE: v pondelok a štvrtok hodinu pred sv. omšou


POŽEHNANIE HRDIEL

V piatok budeme na záver sv. omše udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdiel. Prosíme, aby ste sa modlitbu prvopiatkovej pobožnosti pomodlili pred začiatkom sv. omše.


FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu ráno vás pozývame do farského kostola na sv. omšu s fatimskou pobožnosťou.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Z pohrebu Miroslava Mirgu obetovali príbuzní na kostol 100 eur, z krstu Karolíny Marušinskej 40 eur. Bohu známe osoby venovali na obnovu kaplnky spolu 160 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 5. FEBRUÁRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Miška Švedová, Mária Bajtošová

11.00 hod. Radanka Oravcová, Eva Majcherová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Baluchová, Lenka Gibalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Nikola Marušinská, Ivana Slebodníková, Erika Toporcerová, Michaela Slavkovská, Jana Novotná, Janka Uhliariková


DRAVCE

Brejová Alžbeta, Kandrová Viktória, Zajoncová Alena, Olejárová Mária


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 30. januára

06.30 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora

Utorok 31. januára

18.00 hod. Na úmysel

Streda 1. februára

18.00 hod. + Vladimír a sestra Anna

Štvrtok 2. februára

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 3. februára

18.00 hod. + Katarína, Michal, Jolana, Vladimír

Sobota 4. februára

Kostol 07.00 hod. Za členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ruž. spoločenstva

Dom nádeje 18.00 hod. Za ZBP a dary DS pre Jána, Valériu, Rastislava, Jána a ich rodiny

Nedeľa 5. februára

08.00 hod. Za + z rod. Kroščenovej: Ján, Helena, Rudolf, Ľudovít

11.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 31. januára

17.00 hod. + vdp. Jozef Soldiga

Piatok 3. februára

17.00 hod. + Ján a Helena Stašíkoví

Nedeľa 5. februára

09.30 hod. + Ján a Anna


BUKOVINKA

Streda 1. februára

17.00 hod. + Juraj, Žofia, Ondrej Liškoví

Piatok 3. februára

17.00 hod. + rodičia Katarína a Michal Kašper

Nedeľa 5. februára

09.30 hod. + Mária Pitoráková


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 30. januára

17.00 hod. + otec Jozef a brat Eduard

Štvrtok 2. februára

17.00 hod. Za Ružencové spoločenstvo

Po sv. omši adorácia

Piatok 3. februára

18.00 hod. + Jaroslav Šarišský

Nedeľa 5. februára

08.15 hod. + Štefan Bača
153 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page