top of page
  • br. Jozef

Púť po stopách Ježiša Krista

V dňoch od 19. – 26. mája zrealizovala farnosť Spišský Štvrtok púť do Svätej zeme – Izraela v spolupráci s cestovnou agentúrou Awertour.

Autobus, plný pozitívne naladených farníkov, vyrazil v podvečer zájazdu na letisko do Budapešti, kde ich už očakával a zároveň celou púťou doprevádzal pán farár PaedDr. Michal Pitoniak, rodák zo Spiša, aby následne v dopoludňajších hodinách vystúpili všetci spoločne vo Svätej zemi.


Hneď od začiatku sme mali možnosť pocítiť, že ide o človeka, skromného, múdreho, milujúceho Ježiša a oduševneného nám ukázať a priblížiť život toho, komu vďačíme za všetko - Ježiša Krista. Sme presvedčení, že nebudeme preháňať, ak povieme, že sme dostali omnoho viac, než sme od tejto cesty vôbec očakávali. Ukázal nám všetky najdôležitejšie sväté miesta, vysvetlil historické fakty Starého a Nového zákona v spojitosti so súčasnou politickou, kultúrnou a náboženskou situáciou Izraela. Taktiež nám zabezpečil duchovné sýtenie slávením každodenných svätých omší, ktorých súčasťou bolo nádherné, povzbudivé, praktické slovo do bežného života v podobe kázní.


Od začiatku až do konca celá púť prebiehala v pokojnej a radostnej atmosfére, priniesla nám mnoho milostí, požehnania a prejavov Božej lásky a priazne. Prešli sme všetky posvätné miesta, ktoré by mal každý kresťan osobne navštíviť, vidieť, precítiť, aby tak ako i my bol povzbudený, dotknutý, pohnutý, usvedčený a presvedčený tým, čo pre nás nebeský Otec z lásky k nám urobil - obetoval svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista.


Ďakujeme nášmu Nebeskému Otcovi za to, že sme prežívali milostivý a požehnaný čas vo Svätej zemi, ako aj pátrovi Samuelovi, ktorý putoval s nami a vo farnosti vzal na seba celé bremeno organizácie tejto púte. Zároveň chceme poďakovať Pánu Bohu za nášho pátra Jozefa, ktorý neodmietol danú ponuku zorganizovať túto prekrásnu cestu, a tak umožnil farníkom byť jej súčasťou. Pán Boh zaplať.


A ešte na záver Áronové požehnanie všetkým vám: „Nech vás žehná Pán a nech vás chráni! Nech vám Pán ukáže jasnú tvár a nech vám je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k vám a daruje vám pokoj!“ Nm 6, 24 – 26


Všetkým vám vyprosujeme, aby vo vašich srdciach zavládla túžba, ísť do Svätej zeme a zároveň, sa aj táto túžba vášho srdca naplnila. Nech ste tak ako i my účastníci tejto púte, naplnení nekonečnou Božou láskou a priazňou. Amen.


Oznam: V Kostole sv. Juraja v Dlhých Strážach bude dňa 04.06.2023 o 8.15 hod. slávená ďakovná svätá omša, všetkých vás srdečne pozývame.


Účastníci zájazdu púte po stopách Ježiša Krista

414 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page