top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 26. júna - 2. júla

V týchto dňoch si pripomíname svätca, ktorý bol v stredoveku na Spiši mimoriadne obľúbený. Sv. Ladislav bol odvážnym vojakom, spravodlivým panovníkom, no hlavne hrdinsky milosrdným kresťanom. Nech jeho sviatok osvieži ducha milosrdenstva i v našich rodinách a v celej našej farnosti.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 27. júna - Sv. Ladislava, kráľa, slávnosť

Streda 28. júna - Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 29. júna - Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

Nedeľa 2. júla - 13. nedeľa cez rok


ROZLÚČKA S BRATMI

Dnes popoludní od 14.00 hod. vás pozývame na farský dvor na rozlúčku s rehoľníkmi, ktorí odchádzajú z našej farnosti (p. Jozef, p. Samuel, br. Ján). Budete mať možnosť navštíviť aj obnovenú Kaplnku Nanebovzatia.

SVIATOK PATRÓNA FARNOSTI

V utorok je sviatok sv. Ladislava, nebeského patróna našej farnosti. V našich kostoloch je to slávnosť. Pri sv. omši vo farskom kostole o 18.00 hod. privítame medzi sebou nových bratov, ktorí prichádzajú medzi nás pôsobiť. Srdečne vás pozývame.


PRIKÁZANÝ SVIATOK

Vo štvrtok je prikázaný sviatok apoštolov Petra a Pavla. Tento deň treba podľa možnosti zasvätiť tak, ako nedeľu, treba sa aj zúčastniť na sv. omši.


KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA

V piatok ráno o 08.00 hod. bude vo farskom kostole ďakovná sv. omša z príležitosti konca školského roka. Pozývame na ňu deti, rodičov i starých rodičov.


PRIVÍTANIE PÚTNIKOV

V piatok podvečer prídu do Spišského Štvrtku pútnici z púte Muráň - Levoča. Bude ich asi 130 osôb. Tradične rátajú s našou pohostinnosťou. Vopred ďakujeme Ružencovému spoločenstvu a dobrovoľníkom za prípravu večere a koláčov. Všetkých, i rodiny s deťmi, pozývame, aby ste pútnikov prišli privítať a prežiť s nimi večer modlitby a radosti na farskom dvore i v Kaplnke Nanebovzatia.


FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu ráno bude vo farskom kostole fatimská pobožnosť o 07.30 hod. Po nej o 08.00 hod. bude sv. omša s pútnikmi.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Minulý týždeň bola zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Vyzbieralo sa 1 035 eur. Rodina Lesičková obetovala z krstu na obnovu kaplnky 50 eur, rodina Jozefa Slaninu 100 eur, mladomanželia Rule obetovali na kostol 200 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.

DRAVCE

Zvonček z minulej nedele bol obetovaný na obnovu kostola, vyzbieralo sa 370 eur, ďakujeme za všetky milodary.


HALIER SV. PETRA

Dnes po sv. omšiach je zbierka na dobročinné diela Svätého otca.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 2. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

11.00 hod. Monika Mirgová, Milan Podolinský

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Antónia Balocká, Mária Lutterová, Miroslava Lojková


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mária Šterbáková, Ľuboslava Smiková, Veronika Krátka, Jana Šarišská, Zuzana Lesňaková, Andrea Lesičková

DRAVCE

Sidimaková Alena, Šarišská Veronika, Kašperová Romana


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 26. júna

06.30 hod. + rodičia Kukuroví a + súrodenci

Utorok 27. júna

18.00 hod. Prosba o ZBP pre Beátu - 60. jubileum

Streda 28. júna

18.00 hod. + Dávid Bajtoš

Štvrtok 29. júna

06.30 hod. Pro Populo

17.15 hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + z rodiny Balejovej a Bajtošovej

Piatok 30. júna

08.00 hod. Poďakovanie za všetky dobrodenia

Sobota 1. júla

Farský kostol

07.30 hod. Fatimská pobožnosť

08.00 hod. Za čl. M.I. a Ružencového spoločenstva a na ich úmysel

Dom nádeje

18.00 hod. + manžel Jozef, rodičia Ondrej a Mária, sestra Mária a Juraj, brat Emil

Nedeľa 2. júla

08.00 hod. + Júlia Ščuková

11.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 27. júna

19.00 hod. + Anna Škovirová

Štvrtok 29. júna

19.00 hod. + Pavol Škovira

Piatok 30. júna

19.00 hod. + Štefan Petrovič s rodinou

Nedeľa 2. júla

09.30 hod. + Anežka Bendžalová


BUKOVINKA

Streda 28. júna

19.00 hod. + Helena a Ján Kramarčík

Nedeľa 2. júla

09.30 hod. + Peter Glodžák


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 26. júna

19.00 hod. + Peter, nedož. 70 rokov

Štvrtok 29. júna

19.00 hod. + rodičia Štefan a Mária a + z rod. Gondovej

Nedeľa 2. júla

08.15 hod. Za ZBP pre Ivetu a jej rodinu - 50. jubileum


334 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page