top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 27. marca - 2. apríla

Evanjeliom o Lazárovi sa uzatvára veľká trilógia príbehov, ktorými prví kresťania vovádzali katechumenov do najdôležitejších bodov kresťanského učenia. Večný život, ktorý nám Kristus prisľúbil, nie je totožný s našim biologickým životom. Pokračuje aj po telesnej smrti, lebo pramení zo spojenia s Kristom a z viery v neho. Ježiš dnes hovorí: "Ja som vzkriesenie a život!"

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 2. apríla - Kvetná nedeľa


NÁCVIK DETÍ

Prvoprijímajúce deti zo Spišského Štvrtku budú mať nácvik slávnosti dnes po krížovej ceste v dolnej sálke na fare.


VEĽKONOČNÉ SPOVEDANIE

V piatok od 15.00 hod. do 17.00 hod. bude v našich kostoloch vysluhovanie veľkonočnej sv. spovede (v Bukovinke iba do 16.00 hod.). Príde viacero kňazov. Prosíme rodičov, aby menším deťom pomohli s prípravou. Chorých, ktorí nemôžu prísť do kostola, budeme spovedať vo Veľkom týždni od pondelka do stredy. Čas návštevy si dohodnite telefonicky.


PRÍPRAVA SVIATOČNEJ LITURGIE

Sviatočnú liturgiu pripravte v jednotlivých kostoloch podľa vašich zvyklostí v spolupráci s týmito kňazmi:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: p. Jozef Sukeník

DRAVCE: p. Samuel Hurajt

BUKOVINKA: p. Roman Gažúr

DLHÉ STRÁŽE: p. Tomáš Vlček


UCTENIE SV. KRÍŽA

V piatok večer si pri sv. omši a pobožnosti krížovej cesty vo farskom kostole uctíme relikvie Svätého kríža.


FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu ráno vás pozývame do farského kostola na sv. omšu spojenú s fatimskou pobožnosťou.

BIRMOVANCI

Ďakujeme obecným úradom v Dravciach a v Spišskom Štvrtku za pomoc pri organizovaní duchovnej obnovy birmovancov.


Birmovancov zo Spišského Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Stráží pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Na štvrtkovom zasadaní hospodárskej rady sme prehodnotili ekonomickú kondíciu našej farnosti a filiálok. Naše kostoly majú niekoľkonásobne zvýšené platby za energie, takže príjem z nedeľných zvončekov už sotva postačuje na pokrytie pravidelných mesačných výdavkov. Ak sa teda rozhodnete prispievať do zvončeka trocha štedrejšie, budeme veľmi vďační. Na stretnutí sa prehodnotila výška mesačného poplatku filiálok na chod farnosti. Farská rada sa zhodla, že v tomto roku poplatok nepotrebujeme zvyšovať.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Minulý týždeň bola zbierka na obnovu kostola a kaplnky, vyzbieralo sa 1 220 eur. Z pohrebu Jozefa Čatloša venovali príbuzní 105 eur. Obecný úrad v Spišskom Štvrtku schválil farnosti dotáciu vo výške 2 000 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


DRAVCE

Zvonček z minulej nedele bol určený na obnovu kostola. Vyzbieralo sa 412,75 eur Pán Boh zaplať za všetky milodary.


CELOSLOVENSKÁ ZBIERKA

Dnes po sv. omši je zbierka Pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 2. APRÍLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová

11.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Lutterová, Miroslava Lojková, Mária Kellnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Vysoká: Anna Mirgová, Júlia Mirgová, Jana Mirgová, Darina Mirgová, Libuša Ščuková, Marta Gáborová


DRAVCE

Podolinská Anna, Gallová Lucia, Matušková Dana


DLHÉ STRÁŽE

Miriam Lojková, Mária Šarišská


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 27. marca

06.30 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora

Utorok 28. marca

18.00 hod. + rodičia Anna a Štefan

Streda 29. marca

18.00 hod. + Mária Kežmarská a Štefan Kežmarský

Štvrtok 30. marca

18.00 hod. + Eva, Anna, Jozef

Piatok 31. marca

18.00 hod. Poď. za 60 rokov života, za ZBP a potrebné milosti pre rodinu

Sobota 1. apríla

07.00 hod. Kostol: Za členov ruženc. spoloč. a Rytierstva Nepoškvrnenej

18.00 hod. Dom nádeje: + František Lesičko, Paulína a Ján

Nedeľa 2. apríla

08.00 hod. + Štefan a Mária Dunčkoví

11.00 hod. Pro Populo

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DRAVCE

Utorok 28. marca

17.00 hod. + Jozef, Anna a František

Piatok 31. marca

17.00 hod. + Veronika, Anna, Ján a Katarína

Nedeľa 2. apríla

09.30 hod. + Margita a Štefan Tomečko

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


BUKOVINKA

Streda 29. marca

17.00 hod. Za ZBP pre rodinu Kurucovú

Nedeľa 2. apríla

09.30 hod. Za ZBP pre Danku

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 27. marca

17.00 hod. + z rodiny Faltinovej

Štvrtok 30. marca

17.00 hod. + rehoľný brat Štefan Novotný

Po sv. omši eucharistická adorácia

Piatok 31. marca

17.00 hod. + Štefan. Alžbeta a ich syn Štefan (nedož. 70 r.)

Nedeľa 2. apríla

08.15 hod. + Jolana Porebská

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

172 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page