top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 24. apríla - 1. mája

Týždeň po Veľkej noci slávime v Cirkvi nedeľu Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes nábožne uctí obraz milosrdného Krista vystavený k verejnej poklone v našich kostoloch, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Mnohí dnes získame milosti na odpustových slávnostiach v Dlhých Strážach či v Smižanoch. S radosťou teda čerpajme z najvzácnejších pokladov, ktoré vzkriesený Ježiš daroval svojim učeníkom.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 25. apríla - sviatok sv. Marka, evanjelistu

Piatok 29. apríla - sviatok sv. Kataríny Sienskej, patrónky Európy

Nedeľa 1. mája - 3. veľkonočná nedeľa


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí sa angažovali v príprave slávenia veľkonočných sviatkov v našich kostoloch, ako aj všetkým, ktorí počas týchto sviatkov asistovali pri slávnostných obradoch.


VÝZVA BISKUPOV SLOVENSKA

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

ZMENA ČASU BOHOSLUŽIEB NA FILIÁLKACH

Od nasledujúceho týždňa už večerné sv. omše na filiálkach nebudú o 17.00 hod. Prechádzame na letný režim a presúvame ich na 19.00 hod. Štvrtková adorácia bude v Dlhých Strážach bývať 45 min. pred sv. omšou.


FARSKÁ RADA - DLHÉ STRÁŽE

V pondelok o 17.00 hod. bude na fare stretnutie hospodárskej i pastoračnej rady z Dlhých Stráží.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Peter Kuzár a Tatiana Dunčková. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

2. Samuel Fuchs a Kristína Šimková. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

ZBIERKA Z BOŽIEHO HROBU

V zbierke na pomoc kresťanom vo Svätej zemi sme pri Božom hrobe vyzbierali 2 173,44 eur. Pán Boh zaplať.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 1117,94 eur; DRAVCE: 560 eur; BUKOVINKA 89,50 eur; DLHÉ STRÁŽE: 406 eur


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: rodičia prvoprijímajúcích detí venovali na kostol 300 eur, z pohrebu pani Justíny Kežmarskej venovali príbuzní 150 eur, z pohrebu pána Pavla Bederku 135 eur. Pani Miroslava Kočišková venovala na obnovu kaplnky 100 eur, JUDr. Darina Pawlosová 100 eur, veľkonočná ofera bola 970 eur. Pán Boh zaplať.


DLHÉ STRÁŽE

Ďakujeme Valike, Rastislavovi a Márii Jurčíkovcom za zakúpenie nových omšových rúch pre náš kostol. Nech im to odplatí dobrý Pán Boh potrebnými milosťami.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 1. MÁJA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Natália Bajtošová, Milan Podolinský

11.00 hod. Monika Mirgová, Anna Brozáková


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Anna Ďuricová, Anna Vojtilová, Natália Bajtošová, Iveta Bajtošová, Eva Palenčárová, Vladimíra Palenčárová


DRAVCE

Šarišská Veronika, Kašperová Romana, Bašistová Adriana, Jozefčáková


DLHÉ STRÁŽE

Katarína Bačová, Mária Bačová, Katarína Faltinová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 25. apríla

06.30 hod. Za ZBP pre Irmu (poď. za 95 rokov života)

Utorok 26. apríla

18.00 hod. + Silvester, rodičia a za ZBP pre rodinu

Streda 27. apríla

06.30 hod. Na úmysel br. Jána

Štvrtok 28. apríla

17.15 hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. Za ZBP pre Evu Ščukovú (60. jubileum)

Piatok 29. apríla

18.00 hod. Za rodinu Sagulovú

Sobota 30. apríla - Dom nádeje

18.00 hod. + Jozef, Mária a ich rodičia

Nedeľa 1. mája

08.00 hod. Poď. za uzdravenie a prosba o ZBP pre manžela Jozefa, syna Jozefa s rodinou

11.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 26. apríla

19.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana s rodinou

Piatok 29. apríla

19.00 hod. Za zosnulých z rodiny Vladimíra Garčára

Nedeľa 1. mája

09.30 hod. Za ZBP pre Alžbetu, ktorá sa dožíva životného jubilea (60 r.)


BUKOVINKA

Streda 27. apríla

19.00 hod. + st. rodičia Viktória a Ondrej, strýko Stanislav

Nedeľa 1. mája

09.30 hod. + Vladimír Pitorák


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 25. apríla

19.00 hod. + Jozef a rodičia Katarína a Štefan, Michal a Žofia

Štvrtok 28. apríla

18.15 hod. Eucharistická adorácia

19.00 hod. Za ZBP a za živú vieru pre rodiny Sedlákovú a Gibalovú

Nedeľa 1. mája

08.15 hod. + Štefan Bača a jeho + rodičia Štefan a Helena


163 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page