• br. Jozef

Mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania


Naša farnosť má dvoch nových mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania. Mons. Štefan Sečka, diecézny biskup, vymenoval do tejto služby pána Petra Gibalu a pána Ľubomíra Faltina. Obaja bývajú v Dlhých Strážach a majú už rodiny. Do liturgickej služby boli ustanovení na štvrtú adventnú nedeľu počas svätej omše. Povolenie, ktoré získali na základe osobitnej žiadosti správcu farnosti, platí do roku 2021.

Páter Jozef veriacim vysvetlil, že mimoriadni vysluhovatelia eucharistie môžu byť aj veriaci laici. Je dôležité, aby to boli muži či ženy dobrej povesti, ktorí aj sami pristupujú k sviatostiam. Sväté prijímanie pomáhajú kňazom rozdávať vtedy, ak je počet ľudí na sv. omši tak vysoký, že obrad prijímania omšu značne predlžuje. Nakoľko kňazi slúžiaci v Dlhých Strážach potrebujú zväčša po sv. omši cestovať do inej obce, mimoriadni vysluhovatelia budú v Kostole sv. Juraja veľmi užitoční. V prípade potreby môžu s dovolením farára zaniesť sv. prijímanie i k chorým, ktorí nemôžu ísť do kostola. Páter Jozef vyjadril novým vysluhovateľom vďačnosť, že nabrali odvahu a túto službu s pokorou prijali. Veriacich vyzval, aby na nich pamätali v modlitbe.

Kto je riadny a kto je mimoriadny vysluhovateľ eucharistie?

Riadni vysluhovatelia svätého prijímania sú biskupi, kňazi a diakoni. Mimoriadnymi vysluhovateľmi sú v latinskej katolíckej cirkvi akolyti (muži, ktorí prijímajú túto službu vrámci prípravy na prijatie sviatosti kňazstva) alebo laickí veriaci, ktorí sú na to delegovaní podľa kánonických noriem.

#mimoriadnivysluhovatelia #DlhéStráže

161 zobrazení0 komentář
ADRESA

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Spišský Štvrtok

Námestie slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
Tel. č. +421 53 4598 400

spissky_stvrtok@kapitula.sk

IČO: 31 966 519

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Spišský štvrtok

Dravce

Dlhé stráže

Bukovinka

O NÁS
NAPÍŠTE NÁM
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2017  Farnosť  Spišský Štvrtok.  Created by Booyah.sk