top of page
  • br. Jozef

Mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania


Naša farnosť má dvoch nových mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania. Mons. Štefan Sečka, diecézny biskup, vymenoval do tejto služby pána Petra Gibalu a pána Ľubomíra Faltina. Obaja bývajú v Dlhých Strážach a majú už rodiny. Do liturgickej služby boli ustanovení na štvrtú adventnú nedeľu počas svätej omše. Povolenie, ktoré získali na základe osobitnej žiadosti správcu farnosti, platí do roku 2021.

Páter Jozef veriacim vysvetlil, že mimoriadni vysluhovatelia eucharistie môžu byť aj veriaci laici. Je dôležité, aby to boli muži či ženy dobrej povesti, ktorí aj sami pristupujú k sviatostiam. Sväté prijímanie pomáhajú kňazom rozdávať vtedy, ak je počet ľudí na sv. omši tak vysoký, že obrad prijímania omšu značne predlžuje. Nakoľko kňazi slúžiaci v Dlhých Strážach potrebujú zväčša po sv. omši cestovať do inej obce, mimoriadni vysluhovatelia budú v Kostole sv. Juraja veľmi užitoční. V prípade potreby môžu s dovolením farára zaniesť sv. prijímanie i k chorým, ktorí nemôžu ísť do kostola. Páter Jozef vyjadril novým vysluhovateľom vďačnosť, že nabrali odvahu a túto službu s pokorou prijali. Veriacich vyzval, aby na nich pamätali v modlitbe.

 

Kto je riadny a kto je mimoriadny vysluhovateľ eucharistie?

Riadni vysluhovatelia svätého prijímania sú biskupi, kňazi a diakoni. Mimoriadnymi vysluhovateľmi sú v latinskej katolíckej cirkvi akolyti (muži, ktorí prijímajú túto službu vrámci prípravy na prijatie sviatosti kňazstva) alebo laickí veriaci, ktorí sú na to delegovaní podľa kánonických noriem.

 

349 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page