top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 24. - 30. októbra

V budúcom týždni sa bratia minoriti z celého Slovesnka stretnú na Morave so svojimi rehoľnými spolubratmi z českej rehoľnej provincie. Sprevádzajme našich duchovných otcov v modlitbách, aby sa po týchto dňoch vrátili do služby vo farnosti duchovne obnovení, povzbudení a s novými inšpiráciami.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 25. októbra - Výročie posviacky katedrálneho chrámu, sviatok

Piatok 28. októbra - Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Nedeľa 30. októbra - 31. nedeľa cez rok


MISIJNÁ NEDEĽA

Dnes sa celá Cirkev modlí za misie a misionárov. Po sv. omši je misijná zbierka. Jej výťažok sa posiela kresťanom v Kambodži.


SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

Fórum života opäť organizuje tradičnú akciu Sviečka za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Zapojiť sa môžeme tak, že v čase okolo 2. novembra zapálime sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domovov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Sviečky si môžete kúpiť v kostoloch za milodar, ktorý bude odoslaný na účet Fóra života.


REHOĽNÉ STRETNUTIE

Od pondelka do stredy budú bratia našej rehole na medzinárodnom stretnutí v Českej republike. V prípade potreby zaopatriť umierajúcich alebo vybavenia pohrebu kontaktujte dp. Ľubomíra Cvengroša, farára v Hrabušiciach. (tel. číslo 053 44 90 211 alebo mobil: 0908 998 781)


ZMENA ČASU

Na budúci týždeň sa zo soboty na nedeľu posúva čas o jednu hodinu dozadu. Budeme spať o hodinu dlhšie.


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov v Dlhých Strážach pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Novomanželia Kostkoví obetovali na kostol 100 eur. V zbierke na obnovu kostola a kaplnky sa vyzbieralo 1115 eur. Pani Anna Novotná obetovala na obnovu kaplnky 100 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Minulý týždeň bol zvonček určený na obnovu oltára. Vyzbieralo sa 390,95 eur. Pán Boh zaplať.


DLHÉ STRÁŽE

Novomanželia Zemčákoví obetovali na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať.

SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 30. OKTÓBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Laura Borská, Marta Švedová

11.00 hod. Ema Bajtošová, Radanka Oravcová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Lenka Gibalová, Peter Gibala


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Valéria Lesičková, Janka Jozefčáková, Zdena Sagulová, Zuzka Jelenová, Anna Bajtošová, Anna Palenčárová.


DRAVCE

Vodžáková Mária, Čurilová Katarína, Gibalová Katarína, Sanetriková Anna


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 24. októbra

06.30 hod. + Justína Kežmarská

Utorok 25. októbra

Sv. omša nebude

Streda 26. októbra

Sv. omša nebude

Štvrtok 27. októbra

17.15 hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + Eva Štefaňáková

Piatok 28. októbra

17.00 hod. spovedanie pred Dušičkami

18.00 hod. + Peter Kresťanko - výročná

Sobota 29. októbra - Dom nádeje

17.00 hod. spovedanie pred Dušičkami

18.00 hod. + Jozef, Ondrej, Mária

Nedeľa 30. októbra

08.00 hod. + Mária, Ján, Ondrej, Anna Javorskí

11.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 25. októbra

Sv. omša nebude

Piatok 28. októbra

16.00 hod. spovedanie pred Dušičkami

17.00 hod. + Ján Jurčík

Nedeľa 30. októbra

09.30 hod. Za ZBP pre manželov Škovirových (50. jubil. manž.)


BUKOVINKA

Streda 26. októbra

Sv. omša nebude

Nedeľa 30. októbra

09.30 hod. + Helena Švirlochová

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 24. októbra

07.30 hod. + Ivanka Dunčková

Štvrtok 27. októbra

16.00 hod. spovedanie pred Dušičkami

17.00 hod. + Elena Jurčíková - výročná

Po sv. omši eucharistická adorácia do 18.00 hod.

Nedeľa 30. októbra

08.15 hod. + Štefan a Katarína Gibaloví

200 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page