top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 15. - 21. augusta

V mnohých východných cirkvách je práve august mesiacom Panny Márie. Dá sa povedať, že i v našej farnosti sú tieto letné dni najviac naplnenené radosťou z oslavy Božej Matky, slávime totiž odpust v Kaplnke Nenbovzatia i odpust v Bukovinke. Nech nás naša patrónka ochraňuje a vyprosuje požehnané časy našim rodinám!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 15. augusta - Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok

Sobota 20. augusta - Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 21. augusta - 21. nedeľa cez rok


SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA

V pondelok je prikázaný sviatok. Tento deň treba zasvätiť tak, ako nedeľu. Oddýchnime si a vyhnime sa práci, ktorá nie je nevyhnutná. Treba sa tiež zúčastniť sv. omše.


V Spišskom Štvrtku budeme sláviť odpustovú sv. omšu večer o 18.00 hod. Slávnostným kazateľom bude dp. Martin Kakalej, notár cirkevného súdu v Spišskej Kapitule.


DLHÉ STRÁŽE: 07.00 hod.

DRAVCE: 08.00 hod.

BUKOVINKA: 17.00 hod.


ODPUST V BUKOVINKE

V nedeľu 21. augusta si uctíme pri odpustovej sv. omši Pannu Máriu kráľovnú. Sv. omša bude o 10.30 hod. Mons. Jozef Jarab ako legát otca biskupa pri nej požehná nový zvon. Pred odpustom budeme spovedať v sobotu od 18.00 do 18.45 hod.


NÁVŠTEVA OTCA FIDERMÁKA

V nedeľu 21. augusta bude sv. omšu v Dlhých Strážach celebrovať Mons. Peter Fidermák, niekdajší farár našej farnosti. Pozývame všetkých na toto vzácne stretnutie.


CHARITNÁ ZBIERKA

Až do konca prázdnin beží charitná zbierka školských pomôcok. Ďakujeme, že týmto spôsobom pomáhate chudobnejším rodinám v našej farnosti.


FARSKÉ DUCHOVNÉ CVIČENIA

Záujemcov o duchovné cvičenia v Brehove prosíme, aby sa záväzne prihlásili do konca augusta.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

V minulom týždni bolo dokončené čistenie vonkajšieho kamenného plášťa našej kaplnky. Zvonka by mali byť ešte pred príchodom mrazov všetky práce dokončené. Ďakujeme, že pomáhate niesť náklady na toto dielo. Na budúci týždeň bude pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky.

Milodary: z pohrebu Jaroslava Buca venovali príbuzní na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Na budúci týždeň je zvonček určený na obnovu oltára. Ďakujeme.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Erik Puchajda a Andrea Korová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Stanislav Ščuka a Vanesa Hangurbadžová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Filip Gábor a Jaroslava Zemanová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

4. Jozef Ondruš a Silvia Bonková. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

5. Dávid Glodžák a Jana Lorková. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

6. Matúš Mirga a Dominika Gabčová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

7. Štefan Pecha a Nikola Sarkoziová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz raz.

8. Tomáš Dravecký a Pavlína Dravecká, r. Pitoňáková. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 21. AUGUSTA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Tobiáš Kuda, Anna Brozáková

11.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mária Šterbáková, Ľuboslava Smiková, Veronika Krátka, Jana Šarišská, Zuzana Lesňaková, Andrea Lesičková


DRAVCE Koršalová Alžbeta, Korheľová Mária, Bednárova Jarmila, Kotarbová Jana


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 15. augusta

18.00 hod. + Marcela Ondirková a za ZBP celej rodiny

Utorok 16. augusta

18.00 hod. + Štefan Skokan (výročná)

Streda 17. augusta

06.30 hod. + Dávid Žiga

Štvrtok 18. augusta

18.00 hod. za deti

Piatok 19. augusta

18.00 hod. Za ZBP pre Teréziu Javorskú (90. jub.)

Sobota 20. augusta

18.00 hod. + Františka, Ján, Ladislav, Anna, Ján, Katarína

Nedeľa 21. augusta

08.00 hod. Za mladomanželov a celú rodinu Jurčovú

11.00 hod. Na úmysel celebranta


DRAVCE

Pondelok 15. augusta

08.00 hod. + Viktória Vodžáková

Piatok 19. augusta

19.00 hod. + Anna a František

Nedeľa 21. augusta

09.30 hod. + Mária, Pavol a Samuel


BUKOVINKA

Pondelok 15. augusta

17.00 hod. Pro Populo

Utorok 16. augusta

14.00 hod. + Mária Pitoráková (pohrebná)

Nedeľa 21. augusta

10.30 hod. Za živých i zosnulých dobrodincov kostola


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 15. augusta

07.00 hod. Za ZBP pre Mariana a jeho rodinu (70. jub.)

Štvrtok 18. augusta

19.00 hod. + Terézia a Martin Baluchoví

Nedeľa 21. augusta

08.15 hod. Za + z rod. Lorkovej a Faltinovej


221 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page