top of page
  • br. Jozef

Obnovenie verejných bohoslužieb

Vďaka uvoľneniu mimoriadnych opatrení môžme od stredy 6. mája obnoviť slávenie verejných bohoslužieb v našej farnosti. Naďalej však platí to, že sa nachádzame v situácii pandémie a sme ohrození nebezpečnou nákazou, preto ostáva v platnosti dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na nedeľnej sv. omši. Veriaci, ktorí sa obávajú nákazy alebo sú v rizikovej skupine, sa teda nemusia fyzicky zúčastniť bohoslužieb. Stačí, ak nedeľu či sviatok zasvätia vo svojej domácnosti najlepšie podľa svojich možností.


Verejné sv. omše budeme podľa zvyčajného poriadku sláviť v našich kostoloch od stredy 6. mája. Liturgiu budú sprevádzať tieto mimoriadne opatrenia:


1. Kňazi budú 30 minút pred začiatkom bohoslužieb na kostolnom dvore spovedať. Pri sv. spovedi treba naďalej dodržiavať všetky mimoriadne hygienické opatrenia.


2. Kostoly budú otvorené až 15 minút pre začiatkom bohoslužieb, aby sme čas strávený vnútri obmedzili na minimum. Počas toho treba zabezpečiť permanentné vetranie priestoru. Nebudeme používať spoločné predmety (modlitebné knihy, ružence atď.). Usadíme sa len na označených miestach určených podľa predpísanej vzdialenosti. Keď budú miesta obsadené, ostanú zvyšní veriaci na kostolnom dvore. I tam treba zachovať dvojmetrové rozostupy. Do kostola potom môžu vstúpiť na nevyhnutný čas, keď pôjdu na sv. prijímanie. Prosíme členov farských rád, aby v nedeľu zabezpečili službu osoby, ktorá bude organizovať záležitosti pri dverách.


3. Do kostola môžete vojsť iba s ochranným rúškom na tvári. Pri vstupe do kostola treba použiť dezinfekčný gél na ruky. Dezinfekciu zabezpečí farnosť.


4. Liturgie nebudú dlhé. Po sv. omšiach budeme pred záverečným požehnaním spoločne recitovať loretánske litánie a prosiť o odvrátenie epidémie.


5. V sv. omši sa vynecháva znak pokoja. Sv. prijímanie sa podáva na ruku. Počas prichádzania k prijímaniu treba taktiež dodržať dvojmetrové rozostupy medzi jednotlivými osobami. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.


6. Pridávame sv. omše v nedeľu, aby sme podľa odporúčania biskupov umožnili slávenie omší vyhradených len pre seniorov. Tieto sv. omše budú ráno, keď je kostol dobre vyvetraný. Nový mimoriadny nedeľný poriadok bohoslužieb je nasledujúci:


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. sv. omša pre seniorov - prosíme rešpektovať

11.00 hod. zvyčajná sv. omša

16.00 hod. zvyčajná sv. omša


DRAVCE

08.15 hod. sv. omša pre seniorov - prosíme rešpektovať

09.30 hod. zvyčajná sv. omša


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. sv. omša pre seniorov - prosíme rešpektovať

16.00 hod. zvyčajná sv. omša


BUKOVINKA

09.30 zvyčajná sv. omša
644 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page