top of page
  • br. Jozef

Pripravujeme obnovu stredovekej kaplnky

Aktualizováno: 5. 12. 2020

V auguste a v septembri tohto roku prebiehajú vo vzácnej stredovekej kaplnke pri našom farskom kostole reštaurátorské práce. Na vonkajšej fasáde stálo niekoľko týždňov lešenie, v hornej aj dolnej kaplnke vzniklo niekoľko sond. Finišujú totiž práce na príprave jej obnovy.

Kúsok Paríža v srdci Spiša

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku vznikla v polovici 15. storočia. V minulosti ju mnohí mylne pokladali za prvú pohrebnú kaplnku rodiny Zápoľských. Záhada jej objednávateľov ešte nebola jednoznačne vyriešená, dnes však už vieme, že vznikla vďaka šľachticom patriacim do tzv. Malej stolice spišských kopijníkov. Mnohí odborníci jej vznik pripisujú šľachte z Betlanoviec či rodine Thurzovcov. Kaplnka bola navrhnutá viedenským architektom Hansom Puchsbaumom, ktorý sa pri jej stavbe inšpiroval parížskou kráľovskou kaplnkou Sainte-Chapelle. Tá je so svojimi dvoma podlažiami obrazom pozemského a nebeského kráľovstva. Kaplnka v Spišskom Štvrtku zosobňuje Pannu Máriu (a zároveň i cirkev) v jej pozemskej a nebeskej realite. So svojou historickou a umeleckou hodnotou je pamiatkou, ktorá svojou dôležitosťou presahuje stredoeurópsky rámec. Od roku 1668 je vďaka rodine Csákyovcov kláštornou kaplnkou bratov minoritov. Tí ju so svojím barokovým kláštorom prepojili v 18. storočí podzemnou chodbou.


Posledná veľká obnova kaplnky bola zdôvodnená ničivým požiarom a prebehla na konci 19. storočia pod vedením štvrtockého farára a gvardiána kláštora pátra Alfonza Gmittera. Vďaka nemu bol pôvodný gotický obraz nanebovzatia a korunovania Panny Márie zdobiaci oltár hornej kaplnky doplnený o obrazy uhorských kráľov, princezien a kráľovien, ktorí sú v nebeskej sále hornej kaplnky svedkami Máriinho vstupu do neba. Pútnik, ktorý kaplnku navštívi, má v duchu stredovekej názornosti pri vystupovaní z dolného do horného kostola príležitosť sprevádzať Ježišovu matku zo zeme do neba.

Roky výskumov a príprav

Dnes je už kaplnka vo veľmi zlom stave. Je vážne poškodená vlhkosťou, pretože cementové omietky a betónová podlaha jej už viac ako 100 rokov nedovoľujú dýchať. Umelecká výzdoba vplyvom nadmernej vlhkosti, zasolenia a plesní rýchlo degraduje. Počas dažďov do kaplnky a podzemnej chodby tečie voda. Jej obnova sa však nedá robiť okamžite. Pripravovuje sa už od roku 2010. Kým totiž prejdeme ku konkrétnym stavebným a remeselným prácam, musia byť dôkladne preskúmané celé dejiny kaplnky a zdokumentované všetky fázy jej architektonického a umeleckého vývoja.


Podpora Ministerstva kultúry SR

Počas leta 2020 prebieha na kaplnke reštaurátorský výskum. Jeho výsledky majú byť v priebehu septembra premietnuté do dokumentácie, ktorá poslúži ako rámcový návrh na celkovú obnovu stavby. Tento projekt reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré naň prispelo sumou 10 000 eur (OSSD 1.1 – MK-5331/2019-423).

Reštaurátori dnes pri svojej práci odkrývajú pomocou sond jednotlivé etapy maliarskej výzdoby. Ich kolegovia v laboratóriách skúmajú zase odobraté petrografické vzorky. Počas výskumu sa podarilo zistiť, že na vonkajšej južnej fasáde kaplnky nie je len stredoveká maľba, ale aj štvoro slnečných hodín. Pod novšími omietkami vnútri kaplnky boli odkryté fragmenty pôvodnej červenej polychrómie kamenných prvkov. V hornej i dolnej kaplnke sa našli aj nápisy, ktoré dnes už nie sú viditeľné. Boli však novšieho dáta. Samotná výmaľba kaplnky, ktorá je dnes viditeľná, prešla niekoľkými vzájomne sa prelínajúcimi fázami počnúc veľkou obnovou z čias pátra Gmittera, preto budú mať reštaurátori pri vyhodnotení výsledkov svojej práce neľahkú úlohu.


Vďaka prácam reštaurátorov sa doma i v okolí znova vzbudil záujem o dejiny kaplnky a umelecké diela, ktoré k nej patria. Denne ju navštevujú desiatky turistov prichádzajúcich zo všetkých svetových strán. Kaplnka bola počas celého leta prístupná vďaka starším žiačkam našej základnej školy a ďalším dobrovoľníkom z radov farníkov.


Ďalšie projekty potrebné k obnove kaplnky

Zároveň s reštaurátorským výskumom a prípravou návrhu na reštaurovanie sa pracuje aj na statických posudkoch, na aktualizácii projektu sanácie vlhkosti, novej elektroinštalácii, bleskozvodoch, temperovaní, chystá sa projekt vonkajšieho a vnútorného osvetlenia, potrebný je aj projekt núteného vetrania podzemných priestorov a projekt požiarnej ochrany.


Realizácia obnovy prebehne v dvoch fázach. Súčasťou prvej bude archeologický výskum a kompletné reštaurovanie interiéru a exteriéru dolnej kaplnky. Zreštaurovaná má byť v tejto fáze aj stredoveká maľba na vonkajšej južnej stene kaplnky. V interiéry chceme zreštaurovať oltár dolnej kaplnky a historický organ. Náklady na prvú fázu obnovy zahrňujúcu len stavebné a reštaurátorské práce pravdepodobne vystúpia až do výšky okolo jedného milióna eur. Farnosť sa preto bude na jeseň opäť uchádzať o grantovú podporu MKSR.


132 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page